Server Status - ONLINE Počet Hráčů - 0 z 64
Server IP - kandelabrie.hopto.org:5121 Typ Hry - PW Příběh
Verze - 1.69/SoU/HotU
   
 

Menu

> Novinky

> Fórum

> Pravidla

> Ke Stažení

> Časté Otázky

> Statistiky

> Odkazy

> Team

Informace

> Historie

> Mapa

> Přesvědčení

> Rasy

> Panteon bohů

> Úpravy povolání

> Možnosti hry

> Spolky a církve

> Území

> Řemesla

Registrace

Registrace cd-klíče


Pro opravu údajů se přihlašte zde

Účet
Heslo

Právě Hrají

IRC

IRC - EFNet kanál #Kandelabrie

Jméno
Kanál

 

 

Rasy

Rasy povrchu

Člověk

Lidé jsou nejpočetnější a nejsilnější rasou. Většina lidí žije nebo pochází z měst na východním pobřeží Kandelábrie, do kterých se přistěhovala z jiných částí světa. Lidé jsou proto zastoupeni bezpočtem národů ve všech možných velikostech a barvách. Občas se blíží velikostí k půlčíkům, otužilostí k trpaslíkům a nebo křehkostí k elfům, ale stále jsou to lidé.

Ačkoli se lidská společnost řídí většinou patriarchátem, i ženy mají právo na výsadní postavení, byť je cesta k němu strmější a náročnější. Postoje a názory lidského rodu jsou neutříděné a zahrnují veškerou škálu chování od obětavého až po ďábelské, se všemi odpovídajícími povoláními a společenskými posty. Každý národ či lidský stát může mít úplně rozdílné vládní uspořádání. Největší výhodou lidí je vytrvalost a potenciál. Žádná jiná rasa nedokáže tak rychle zvyšovat své schopnosti a dovednosti.

 • Přesvědčení: 
 • Libovolné.
 • Povolání:
 • Libovolné.
 • Řemesla:
 • Lidé jsou zruční a mají částečné předpoklady k vykonávání libovolného řemesla.
 • Jazyk:
 • Rodný jazyk lidí je považován za obecnou řeč, která je používána i mezi ne-lidmi jako forma běžného jazyka.
 • Zrak:
 • Lidé ve tmě téměř nic nevidí. Částečné problémy s viděním mají i za šera.

  Elf

  Většina elfů na Kandelábrii pochází a nebo má své kořeny v Elfí vesnici, která je hluboko v místních lesích, ale je možné je potkat kdekoliv. Elfové jsou přibližně lidské výšky, někdy nižší, a jsou mnohem štíhlejší. Tvář je ostřejší, protáhlejší, užší a půvabnější, než lidská a elfí uši jsou vztyčené a špičaté. Jejich rysy jsou drobné tepané a jemné. Hovoří melodickými tóny. Nikdy nemají vousy. Obecně jsou elfové krásní.

  Elfí města a vesnice jsou nádherná, často vylepšená magií a vybudována tak, aby nenarušovala vzhled okolní krajiny. Lidské pojetí staveb pro elfa je často až urážlivé a hrubé, protože oni se s přírodou snaží o soužití. Dívají se na ostatní s despektem, jako by byli pyšní a nadřazení. Tupé trpasličí civění na kohokoliv, koho potkají, je pro elfy takřka urážkou. Elfí historie je plná krve a bojů a to je možná jeden z důvodů, proč jsou elfové v současnosti tak mírumilovní a proč si váží tolik života. Elfům vládnou dědičné šlechtické domy, které mají kontrolu nad národem po celé generace. Vůdci však používají svou moc jen výjimečně, a dávají přednost tomu zůstávat v pozadí dění a života svých poddaných. Když ale vydají nějaké rozhodnutí, uposlechne ho většina elfů.

 • Přesvědčení: 
 • Jen výjimečně se objevuje zlé přesvědčení. (zlý elf získává o 20% méně zkušeností)
 • Povolání:
 • Libovolné.
 • Řemesla:
 • Elfové často žijí v přírodě a proto se z nich stávají ti nejlepší lovci, koželuhové a krejčí.
 • Jazyk:
 • Rodný jazyk elfů je elfština, ale hovoří i obecnou lidskou řečí.
 • Zrak:
 • Elfové mají částečné problémy s viděním ve tmě. V podtemnu už nevidí téměř nic.

  Půlelf

  Elfové a lidé se do sebe občas zamilují a zplodí potomka - půlelfa. Půlelfové proto sdílejí přirozený půvab, fyzickou zdatnost a vnímavé smysly elfů společně s elánem a vášní lidí. Samotní půlelfové jsou charismatičtí, sebevědomí a svobodomyslní.

  Půlelfové dospívají dávno předtím, než stačí proniknout do všech tajů elfího umění a kultury. Předstihují své dětské elfí přátele, stávajíce se dospělými, ale elfy jsou stále považováni za děti. Obvykle opouští své domovy mezi elfy a hledají nový život. Jsou přitahováni k lidnatým oblastem, zvláště k rozsáhlejším osídlením, kde se volně mísí příslušníci různých ras. Rádi navazují vztahy s lidmi, elfy a příslušníky jiných ras, aby se o nich něco nového dozvěděli a poznali jejich způsob života. Bývají z nich rození diplomaté, vyjednavači a velitelé. Jen zřídkakdy se půlelfové někde usadí na delší čas. Touha po putování z nich dělá rozené dobrodruhy a rychle si najdou domov tam, kam je osud zavedl.

 • Přesvědčení: 
 • Libovolné.
 • Povolání:
 • Libovolné.
 • Řemesla:
 • Půlelfové bývají ti nejlepší lovci, koželuhové a krejčí.
 • Jazyk:
 • Rodný jazyk půlelfů je elfština i lidská řeč.
 • Zrak:
 • Půlelfové mají částečné problémy s viděním ve tmě. V podtemnu už nevidí téměř nic.

  Půlčík

  Půlčíci jsou veselý lid a na Kandelábrii pocházejí z Chmelínkova, kde jejich rody vybudovali své honosné a přepychové nory. Jsou o málo menší než gnómové. Mají kudrnaté husté vlasy a trošinku zašpičatělejší uši. Podobají se malým dětem. Mnoho půlčíků má velmi hbité ruce.

  Žijí rádi izolovaně, aby měli svůj klid a pohodlí. Jakási jejich lenost či snad touha vychutnávat si bezstarostný život je nijak neponouká k tomu, aby si vedli kroniky nebo jinak zaznamenávali svoji historii. Své problémy řeší povětšinou v hospodě u korbelu dobrého piva a v době nebezpečí je schopen utéci hluboko pod zem do svých nor a ukázat se, až když je nebezpečí zažehnáno. Dobrodruzi, kteří jsou tak říkajíc "z divokých vajec" a mají chuť či snad odvahu opustit rodnou osadu a pustit se do světa, prokazují však značnou výdrž, sveřepost a sílu. Respektují své rodiny jako skupiny, od kterých se nesmí krást (ale nebyla řeč o půjčování) a mají silnou loajalitu ke svým přátelům, kterým za něco vděčí. Většinou neudělají nic špatného a neublíží, dokud jim také nebylo ublíženo. Mají ale silné tendence použít jakoukoliv výhodu, která se jim naskytne. Půlčíci také zbožňují peníze a cennosti, ale na rozdíl od trpaslíků a jejich starobylých pokladů je nehromadí, ale okamžitě používají.

 • Přesvědčení: 
 • Libovolné.
 • Povolání:
 • Libovolné.
 • Řemesla:
 • Půlčíci jsou díky své obratnosti nejlepší sběrači, brusiči, zlatníci a nástrojáři.
 • Jazyk:
 • Půlčíci kromě svého rodného jazyka umí mluvit i běžnou lidskou řečí.
 • Zrak:
 • Půlčíci ve tmě téměř nic nevidí. Částečné problémy s viděním mají i za šera.

  Trpaslík

  Trpaslíci žijí v horách nebo podzemních či kamenných městech. Velká část trpaslíků má kořeny v Horské vesnici, která se nachází v blízkosti dolů ve Zlaté hoře. Jsou malí podsadití a svalnatí, jejich vlasy bývají černé, šedé nebo hnědé a nosívají je dlouhé. Trpaslíci i trpaslice mají oboje vousy. Některé trpaslice si je holí, ale muži si své plnovousy cení a zacházejí s nimi velice opatrně.

  Málokdy se smějí a vtipkují. Jsou tvrdohlaví a nedůvěřiví vůči cizincům, ale jsou velkorysí k těm pár vyvoleným, kteří si vysloužili jejich důvěru. Cení si zlata, drahokamů, šperků a uměleckých předmětů vyrobených ze vzácných kovů a ví se o nich, že mají sklony k lakomosti. Do boje se nepouští unáhleně, nejsou však zbabělí a bojují s odvahou a velkou houževnatostí. Mají silný smysl pro spravedlnost, což se občas může zvrhávat v silnou touhu po pomstě. Trpaslíci jsou pevně spjati se svými kořeny a mají oddanost k rodině a svým vůdcům. Jen vůdci největších a nejsilnějších klanů se nechali nazývat králi, svrchovanými vůdci několika klanů nebo vládci velkého území. Loajalita a vytrvalost jsou považovány za největší ctnosti trpaslíků a jsou běžné u každého z nich. Nemají v oblibě elfy a přímo nesnáší jejich aroganci a typické povýšené chování.

 • Přesvědčení: 
 • Jen výjimečně se objevuje chaotické přesvědčení. (chaotický trpaslík získává o 20% méně zkušeností)
 • Povolání:
 • Díky stylu života trpaslíků se mezi nimi málokdy objeví druid. (druid trpaslík získává o 20% méně zkušeností)
 • Řemesla:
 • Trpaslíci jsou nejlepšími a nejvíce uznávanými horníky, slévači a kováři.
 • Jazyk:
 • Trpaslíci kromě svého rodného jazyka umí mluvit i běžnou lidskou řečí.
 • Zrak:
 • Trpaslíci mají častečné problémy s viděním v podtemnu a za plného slunečního světla.

  Gnóm

  Gnómové jsou malí skřítci, příbuzní trpaslíků, kteří pocházejí z jeskyní, odkud před mnoha lety odešli, protože je odtamtud vyhnali orkové a skřeti, ke kterým cítí hlubokou nenávist. Mají velké oblé uši a jejich vlasy mohou mít nejrůznější barvu, od černé až po růžovou. Někteří je nosí do bláznivých účesů. Gnómové mají na svou velikost veliké hlavy. Jsou sice ošklivější než hobiti, ale za to jsou silnější a odolnější.

  Gnómové jsou přitahováni iluzemi a mají přirozenou snahu prozkoumat vše a zjistit, co je pod povrchem věcí. Pro gnómy je důležitý jejich rodinný život a vzájemná pospolitost. Gnómové jsou vynikající řemeslníci, vynálezci, ale také jsou proslavení svými druhy alkoholu. Berou život tak, jak přichází. Často gnómové žijí v lidských městech nebo společně s trpaslíky. Vzhledem k jejich posedlosti vyvíjením nejrůznějších převratných technologií a budováním strojů, před kterými zůstává rozum stát, je s podivem, že si někteří gnomové našli čas na to, aby zachovávali rod.

 • Přesvědčení: 
 • Libovolné.
 • Povolání:
 • Libovolné.
 • Řemesla:
 • Gnómové jsou nejlepšími sběrači, destilatéry, alchymisty a nástrojáři.
 • Jazyk:
 • Rodný jazyk gnómů je gnómština, ale hovoří i obecnou lidskou řečí.
 • Zrak:
 • Gnómové mají částečné problémy s viděním ve tmě. V podtemnu už nevidí téměř nic.

  Půlork

  Půlorkové jsou stejně vysocí jako lidé a o trochu těžší, díky své robustní muskulatuře. Nízké čelo, předsunutá čelist, vyčnívající zuby a chlupaté tělo zřetelně ukazují jejich původ. Půlorkové nemají žádnou vlastní zemi, většina z nich žije mezi orky.

  Půlorkové jsou popudliví a nevrlí. Dřív jednají než rozvažují a raději bojují než se dohadují. Půlorkové milují jednoduchá potěšení jako hodování, pití, vychloubání, zpívání, zápolení, bubnování a divoký tanec. Co nedokážou pochopit je poezie a filozofie. Půlorkové zdědili po svých orčích předcích náchylnost k chaosu, ale jako jejich lidský rodič nejsou ani dobří, ani zlí.

 • Přesvědčení: 
 • Jen výjimečně se objevuje zákonné přesvědčení. (zákonný půlork získává o 20% méně zkušeností)
 • Povolání:
 • Libovolné.
 • Řemesla:
 • Půlorkové patří mezi nejzručnější dřevorubce, dřevaře a truhláře.
 • Jazyk:
 • Rodný jazyk půlorků je orkština i lidská řeč.
 • Zrak:
 • Půlorkové mají častečné problémy s viděním v podtemnu a za plného slunečního světla.


  Rasy podtemna

  Drow

  Drowové jsou subrasou elfů. Elfové sice popírají, že by drowové mohli být jejich příbuzní, ale není jim to nic platné. Už na první pohled je zde mnoho společných znaků. Výškou a tělesnou konstitucí jsou stejní jako elfové. Jedním z mála fyzických rozdílů je jejich tmavá barva pleti a bílé vlasy. Oči mívají většinou červenou barvu. Málokdo si toho ale při setkání s drowy všimne, protože jediná věc na kterou v tom okamžiku myslí, je vlastní život. S největší pravděpodobností byli zlý předkové drowů vyhnání ostatními elfy až do jeskyní pod povrchem, kde založili svou říši a ovládli téměř celé podtemno. Na Kadndelábrii bylo jejich hlavním síldem město Yueathindr'ynn.

  Drowové mají velmi špatnou pověst. Jejich úskočnost, zloba, politikaření, sobeckost či zvrácenost jsou příslovečné. A oni sami se neustále snaží svými činy všechny pověsti, které o nich kolují, překonat. Hlad po moci a paranoia jsou vášně, které je pohánějí neustále dopředu. Společenský systém drowů je založen na matriarchátu a rodovém rozdělení. Každému z rodinných klanů vládne matka, která je vždy vysoce postavená kněžka. Muži jsou v rodině podřízeni ženám a je jim zapovězeno stát se kněžím. Výhradně muži se však mohou stát čarodějem. Jedinci s výjimečným talentem v magii či boji mohou dosáhnout významného postavení a jsou často přijati do některého z vznešených domů, kterým tím zvýší věhlas a sílu. Zaklínači a všichni, kteří mají jakkoliv nečistou krev, jsou v drowské společnosti považováni za méněcenné. Změkčilost, odlišnost, neúspěchy či dokonce odpor jsou nemilosrdně trestány. U drowů nehledejte žádnou lítost, svědomí či smutek nad svými činy.

 • Přesvědčení: 
 • Nikdy se neobjeví dobré přesvědčení. A jen výjimečně se objevuje i zákonně-neutrální a neutrální přesvědčení. (zákonně-neutrální a neutrální drow získává o 20% méně zkušeností)
 • Povolání:
 • Nikdy se neobjeví druid. Mezi muži se jen výjimečně objevuje klerik. Mezi ženami se jen výjimečně objeví čaroděj nebo zaklínač. (muž klerik, žena čaroděj nebo zaklínač získává o 20% méně zkušeností)
 • Řemesla:
 • Drowové bývají výborní lovci, koželuhové a krejčí. Podřadné práce u nich často vykonávají otroci.
 • Jazyk:
 • Rodný jazyk drowů je drowština. Rozumí a občas používají i jazyk otroků, kterým je obecná lidská řeč.
 • Zrak:
 • Drowové za denního světla téměř nic nevidí. Částečné problémy s viděním mají i za normálního osvětlení.
 • Schopnosti:
 • Magická odolnost: 10 + úroveň/2
  Seslání: Temnota (3) 1/den

  Duergar

  Duergaři jsou subrasou trpaslíků. Jsou však mnohem štíhlejší než trpaslíci, mají hrozivý výraz v obličeji, šedivé vlasy a šedou kůži. Velká část duergaru žije v okolí zlatého dolu ve vesnici Elg'cahl.

  Jsou zahořklý a zlý národ známý svým odporem k trpaslíkům. Mají tendenci být podráždění, neurvalí, hrabiví, násilní, nevděční a nemají soucit ke slabým a bezmocným. Duergaři přirozeně tíhnou k organizovanému celku. Každý duergar ví, kde je jeho místo a hlavní náplní jeho života je svědomitě plnit svěřené úkoly. Nemají problém respektovat autority, váží si starších a schopnějších a projevují jim přirozenou úctu. Příkazy jejich vládců jsou pro ně nediskutovatelné a jejich neuvěřitelná disciplína jim mnohokráte pomohla obstát v nejtěžších zkouškách. Při obraně svého majetku neznají slitování. Život a majetek ostatních má pro ně však pramalou hodnotu. Závidí všem, kteří se mají lépe než oni. Duergaři jsou spíš samotáři, ale dokáží spolupracovat s ostatními rasami žijícími v podtemnu. Bývají lepšími sousedy než drowové, ale pro ty vždy rádi získávají nové otroky, aby podpořili jejich pracovní, ale i jiné potřeby. Nejlépe vycházejí se svirfnebliny, sice je nepovažují za sobě rovné, ale uznávají jejich řemeslnické dovednosti. Dokonce jim dovolují se začlenit do jejich společnosti, pokud to okolnosti vyžadují.

 • Přesvědčení: 
 • Nikdy se neobjeví dobré přesvědčení. A jen výjimečně se objevuje i chaotické přesvědčení. (chaotický duergar získává o 20% méně zkušeností)
 • Povolání:
 • Nikdy se neobjeví druid.
 • Řemesla:
 • Duergaři jsou proslulí svým hornickým, slévačským a kovářským uměním.
 • Jazyk:
 • Duergaři kromě svého rodného jazyka umí mluvit i jazykem otroků, kterým je obecná lidská řeč.
 • Zrak:
 • Duergaři za denního světla téměř nic nevidí. Částečné problémy s viděním mají i za normálního osvětlení.
 • Schopnosti:
 • Imunita na jedy
  Seslání: Odstraň paralýzu (3) 1/den

  Svirfneblin

  Svirfneblini jsou subrasou gnómů. Zdědili od nich jejich typickou vynalézavost a tvořivost. Jsou velmi vzácná rasa, která se snaží držet v ústraní. Pleť svirfneblinů připomíná barvu skal, mezi kterými žijí. Mají tmavě šedé oči, přecházející až k černým. Jejich vlasy mají podobnou barvu.

  V přítomnosti cizinců bývají mrzutí, rezervovaní a podezřívaví. Svirfneblini nehledí na původ nebo pohlaví a jejich postavení je odvozeno čistě od vlastních schopností. Nejvýše postaveni bývají kouzelníci, kteří se starají o ochranu ostatních a níže postavení jim za to musí poskytovat dary. Na neúspěšné nebo neužitečné jedince nebere nikdo ohledy, často musí žebrat o jídlo nebo posluhovat. V zájmu dobrých vztahů se sousednímy národy mohou být dokonce prodáni nebo darováni do otroctví k drowům, duergarům nebo jiným obyvatelům podtemna. Jakožto zdatní obchodníci často obchodují s duergary, se kterými sdílejí lásku k drahým kamenům. Obchody s drowy a ostatními národy podtemna nejsou tak časté, protože z nich mají strach. Někteří ze svirfneblinů dobrovolně žíjí a pracují v sídlech duergarů, kde obvykle poskytují specializované služby zručných řemeslníků.

 • Přesvědčení: 
 • Nikdy se neobjeví dobré přesvědčení.
 • Povolání:
 • Nikdy se neobjeví druid.
 • Řemesla:
 • Svirfneblinové jsou stejně jako gnómové skvělými sběrači, destilatéry, alchymisty a nástrojáři.
 • Jazyk:
 • Svirfneblinové kromě svého rodného jazyka umí mluvit i jazykem otroků, kterým je obecná lidská řeč.
 • Zrak:
 • Svirfneblinové za denního světla téměř nic nevidí. Částečné problémy s viděním mají i za normálního osvětlení.
 • Schopnosti:
 • Magická odolnost: 10 + úroveň/2
  Seslání: Slepota/Hluchota (3) 1/den

  Otrok

  Otroci jsou subrasou libovolné rasy. Jsou potomky podrobených národů a nebo nešťastníků, kteří byli zavlečeni do podtemna či jinak ztratili svobodu. Najdete mezi nimi zástupce snad všech ras z podtemna i povrchu.

  Většina otroků žije v domech a nebo okolí domů svých pánů a slouží k uspokojení jejich rozmarů nebo materiálních, vojenských či jiných potřeb. Díky neustálé práci pro své pány si zachovali řemeslnické dovednosti svých předků, ale za generace strávené v krutých podmínkách při tvrdé práci a potlačováním svobodné vůle, se u otroků přetrhaly všechny vazby na původní mentalitu a zvyky jejich národa. Díky pudu sebezáchovy se u otroků vyvinula sobeckost a zájem jen o vlastní prospěch a přežití. Málo kdy se mezi otroky objevují nějaké složitější společenské vazby a nebo dokonce pokusy o osvobození či vytvoření státního zřízení. Všechny takové pokusy bývají rychle a tvrdě potlačeny.

 • Přesvědčení: 
 • Nikdy se neobjeví dobré přesvědčení.
 • Povolání:
 • Nikdy se neobjeví druid.
 • Řemesla:
 • Otroci mají zachovány řemeslnické schopnosti své původní rasy.
 • Jazyk:
 • Rodným jazykem otroků je obecná lidská řeč.
 • Zrak:
 • Otroci za denního světla téměř nic nevidí. Částečné problémy s viděním mají i za normálního osvětlení.


     

  Počet přístupů : 4384
  Dnes :117

     

  Neverwinter Nights game by Bioware.