Server Status - ONLINE Počet Hráčů - 0 z 64
Server IP - kandelabrie.hopto.org:5121 Typ Hry - PW Příběh
Verze - 1.69/SoU/HotU
   
 

Menu

> Novinky

> Fórum

> Pravidla

> Ke Stažení

> Časté Otázky

> Statistiky

> Odkazy

> Team

Informace

> Historie

> Mapa

> Přesvědčení

> Rasy

> Panteon bohů

> Úpravy povolání

> Možnosti hry

> Spolky a církve

> Území

> Řemesla

Registrace

Registrace cd-klíče


Pro opravu údajů se přihlašte zde

Účet
Heslo

Právě Hrají

IRC

IRC - EFNet kanál #Kandelabrie

Jméno
Kanál

 

 

Historie Kandelábrie

V dávných dobách ještě před začátkem současných věků, se na Kandelábrii odehrály životy slavných bojovníků a mágů, byli vybojovány obrovské a slavné bitvy. To všechno ale už dávno zavál čas v zapomnění. V nejstarších kronikách jsou už jen matně zaznamenány události o nájezdech z podtemna. Lze nalézt i popisy bitev, které obyvatelé Kandelábrie svedli s armádami snad věčného Acronského impéria a ubránili tak mnohokrát svojí svobodu.

Poslední zprávy o Kandelábrii, které je možné nalézt, hovoří o nesnadném boji s mocnou a zákeřnou ledovou královnou Aurilteas. Tato královna prý pomocí své magie způsobila změny počasí a na povrchu Kandelábrie se začal pomalu rozpínat ohromný ledovec. Kandelábrie se pak na dlouhé stovky možná tisíce let ztrácí z všech kronik i vzpomínek lidí.

Vypráví se, že díky magii a modlitbám dávných druidů unikl ledovci jen tajemný a hluboký kandelábrijský hvozd s vesničkou, kterou obývají elfové. Naštěstí se síla kouzel ledové královny pomalu rozplynula a ustupující ledovec začal odhalovat ztracenou zem.

Objevující se pobřeží začínají odhalovat náhodně proplouvající lodě a zprávy o neznámé zemi se šíří do okolí. Brzy připlouvají první lodě s osadníky a dobrodruhy, kteří nová území osídlují a prozkoumávají. Kandelábrie nespoutaná přísnými zákony Acronského impéria se rychle plní obyvateli a starý svět po staletích zase ožívá.

Jednotlivé části Kandelábrie se postupně zaplňují a rozdělují se mezi několik mocnějších skupin. Elfí vesnici a okolní lesy spravují už od nepaměti druidé. V severních chladných horách lidé a řád paladinů znovu vybudovali město Větrov. Bohužel v okolí města žijí divoké kmeny orků a tak se město neustále musí bránit jejich útokům. Na úpatí hor byl objeven zlatý důl, u kterého rychle vyrostla vesnice osídlená trpaslíky a byla nazvána Horská ves. Na úrodných pláních pod horami bylo obnoveno slavné město Kandahár a vládu v něm převzaly bohatí nájemní bojovníci. Dále na jihu v malebném údolí si půlčíci vyhloubili své nory a osadu nazvali Chmelínkov. A konečně na okraji jižních pouští převážně uprchlíci z Acronského impéria z trosek znovu pozvedli nádherné město Timpánii.

S novým životem roste i prosperita a zprávy o novém bohatém kraji se šíří v dalekých i blízkých zemích. Snad zprávy o bohatství a nebo náhoda však způsobily, že se k divokým orkům na severu a chamtivým banditům na jihu přibylo další ještě horší nebezpečí. Objevují nájezdníci z podtemna! Převážně drowové začínají přepadat obchodníky na cestách a postupně se odvažují stále blíže k městům a osadám. Po několika nepříjemných přepadeních vesnic se řád Větrovských paladinů rozhodne zakročit proti bezpráví a vysílá do podtemna špehy, aby zjistili sílu nepřítele a alespoň částečně zmapovali podzemí. Je objevena drowská vesnice s množstvím otroků, které je třeba osvobodit a proto se začíná připravovat tažení, ke kterému se přidávají zástupci snad všech sužovaných vesnic a měst. Při následném úspěšném útoku na podtemno je poražená drowská obrana vesnice a otroci osvobozeni. Po tomto vítězství se situace na povrchu na dlouhou dobu uklidňuje a již nejsou hlášeny nové přepadení.

Jak se zdálo už nic nemohlo stát v cestě rozvoji obchodu a řemesel, ale byl to omyl. Bohužel se zprávy o územích, která nejsou pod nadvládou Acronského impéria, donesly až k uším zkorumpovaných členů nejvyžší rady a možná i k samotnému císaři této mocnosti. Bylo rozhodnuto o vyslání vojska, které dobyje svobodná území a pochytá rebely, kteří na Kandelábrii uprchli z ostatních částí impéria.

Vyloďuje se ohromná acronská armáda, která prvním úderem téměř dobyje Timpánii. Město je velmi poničeno, takže se už nemůže bránit případnému dalšímu útoku a proto obyvatelé prchají do blízkého Chmelínkova. Následuje drtivý a již dobře organizovaný útok acronských legií na město Kandahár, které i přes ohromnou snahu obránců padne do rukou útočníků. Poslední hrstky obránců prchají podzemím pryč z města a následují obyvatele města, kteří se těsně před začátkem bojů přestěhovali do Horské vesnice.

Z již dobře opevněného Kandaháru se za jednu jedinou noc ztratí velká část acronské flotily. Ta se pak po několika dnech v noci překvapivě vylodí přímo v opuštěné Timpánii a město se ráno probouzí už pod nadvládou Acronského impéria. Už je víc něž jasné, že příštím cílem útoku acronských legií se stane město Větrov, je to poslední velký přístav na pobřeží a jeho získáním by byli svobodné rebelské území odříznuta od moře.

Očekávaný útok na Větrov byl drtivý a obránci byli po těžkých bojích nuceni uprchnout z města tajnými chodbami. Po opuštění chodeb daleko za městem se jim k jejich ohromnému překvapení naskytl pohled na právě končící krvavou bitvu. Orkové z okolí totiž využili situace a napadli oslavující acronské legionáře, kterým způsobili těžké ztráty a připravili je i o vládu nad čerstvě získaným městem.

Zůstává jen malý kus svobodné země, na které žijí rebelové a obyvatelé, kteří nechtějí žít pod nadvládou Acronského impéria. I přes všemožné snahy a nelidské zacházení se generálům acronských vojsk nedaří získat kontrolu nad celým ostrovem a potlačit tak odpor zbývajících rebelů. Císař impéria je tak rozezlen dlouho trvající špatnou situací na nově získaných územích, že je předá do správy nového cílevědomého vladaře.

Nový vládce po zjištění stavu na ostrově nechává popravit generály zodpovědné za situaci a začne zavádět rozsáhlé změny v organizaci armády a přístupu k civilnímu obyvatelstvu ostrova. Je vyhlášena amnestie pro všechny obyvatele, kteří složí zbraně a přidají se na stranu nového vladaře. Díky obratné politice a trpělivosti vliv ctižádostivho vladaře roste a postupně získává kontrolu nad celým ostrovem.

Teď nastává čas pro znovuobnovení staré slávy ostrova Kandelábrie - země, která byla téměř zničena nikdy nekončícími válkami a malichernými spory jejích obyvatel. Pod vládou nového krále se začíná psát další historie...


Historie Podtemna

Podtemno je zde snad od začátku věků, ale i přesto se o tomto tajemném a nebezpečném místě neví téměř nic. Z novodobých kronik jde vyčíst jen náznaky toho co se v dobách zalednění v podtemnu odehrávalo, protože průchody na povrch byli uzavřeny ledem.

Pečlivým zkoumáním kronik se dá zjistit jen, že obyvatelé tohoto drsného a nehostinného místa vybudovali několik měst a vesnic. Největší město nazvané Yueathindr'ynn bylo obýváno drowy, kteří mezi sebou neustále bojovali o moc a vládu nad městem a podtemnem. V blízkosti zlatých dolů se usadili hamižní duergaři a ve své vesnici nazvané Elq'cahl rozvíjeli řemesla a hromadily poklady. Jistou dobu zde byla i celkem početná skupina uprchlých otroků a svobodněji smýšlejících obyvatel, kteří si na odlehlém místě vybudovali malou vesničku. Vesnice uprchlíků byla však později dobita a obsazena drowy.

S roztátím ledovce a uvolněním cesty na povrch začíná zlatý věk podtemna. Jsou pořádány časté nájezdy na obyvatele a města povrchňanů, ze který je získávána bohatá kořist. Bohužel tento rozkvět byl předzvěstí úpadku. Po nějaké době se obyvatelům povrchu podařilo spojit své síly a pod vedením paladinů vtrhli do podtemna s armádou, která úspěšně zaútočila na drowské kolonie a osvobodila velké množství otroků. Porážka drowských vojsk oslabila postavení vládnoucí rodiny a v podtemnu vypukla krvavá občanská válka. Celou zkázu pak dokončili bohové, kteří byli znechuceni slabostí a nerozhodností drowů a proměnili jich velkou část v dridery.

Od té doby se podtemno zmítá v chaosu. Přeživší drowové doufající v znovu získání přízně bohů, se rozutekli po podtemnu a dál mezi sebou bojují o moc a postavení...

   

Počet přístupů : 4399
Dnes :132

   

Neverwinter Nights game by Bioware.