Server Status - ONLINE Počet Hráčů - 0 z 64
Server IP - kandelabrie.hopto.org:5121 Typ Hry - PW Příběh
Verze - 1.69/SoU/HotU
   
 

Menu

> Novinky

> Fórum

> Pravidla

> Ke Stažení

> Časté Otázky

> Statistiky

> Odkazy

> Team

Informace

> Historie

> Mapa

> Přesvědčení

> Rasy

> Panteon bohů

> Úpravy povolání

> Možnosti hry

> Spolky a církve

> Území

> Řemesla

Registrace

Registrace cd-klíče


Pro opravu údajů se přihlašte zde

Účet
Heslo

Právě Hrají

IRC

IRC - EFNet kanál #Kandelabrie

Jméno
Kanál

 

 

Pravidla

Obecná pravidla

  • Všichni hráči na serveru jsou povinni dodržovat tyto pravidla.
  • Všichni hráči na serveru jsou povinni vyjadřovat se dle obecně zažitých pravidel slušného chování.
  • Kandelábrie 2 je RP server
  • Urážky jsou povoleny pouze v rámci RP a nesmí přesahovat únosnou hranici.

    Jména a maskování postav a spolků

  • Hráč nesmí zakládat postavy a spolky se jmény nebo maskování ("jméno" maskované postavy) ostatních hráčů, DM postav a NPC postav.
  • Hráč nesmí používat jména obsahující mechanické, technologické nebo jiné výrazy nevhodné do fantasy světa.
  • Hráč nesmí používat jména obsahující nealfabetické znaky ("!@#$%^&*atd.). Jména mohou obsahovat číslice, nejlépe římské jako symbol posloupnosti rodu.
  • Hráč nesmí používat jména obsahující sprostá slova nebo taková, která mohou mít urážlivý charakter.
  • Hráč nesmí používat již jednou použitá jména nebo maskování, jestliže se nejedná o IC pokračování předchozího nositele, nebo od jeho zrušení neuplynul delší časový úsek.

    Poznámka: V případě nedodržení pravidel jmen nebo maskování postav bude postava přejmenována nebo smazána.

    Relog

  • Relog je povolen jen ve výjimečných případech, například pokud došlo k chybě, která vám znemožňuje hrát.
  • Odlogování se v případě hrozby smrti nebo v souboji je podlé a trestné.
  • Relog za účelem pomsty je zakázaný.

    Využívání technických nedostatků, děr v systému (BUGY)

  • Hráč je povinen upozornit DM nebo WB na veškeré BUGY.
  • Hráč se nesmí jakýmkoliv způsobem zdokonalovat nebo obohacovat nebo jinak zneužívat BUGU.
  • Hráč se nesmí šířit o těchto chybách mezi ostatními hráči. Pokud se jedná o velmi závažný a snadno zneužitelný BUG, měl by preferovat jinou cestu oznámení než na fóru (icq, mail, ...).
  • Veškeré externí programy nebo útoky na server jsou zakázány, včetně maker a multiboxingu.
  • Pokud si hráč není jistý, zda se jedná o BUG, je povinen se o této skutečnosti informovat.

    Poznámka: V případě obohacení na následku BUGU, budou mu tyto věci odstraněny z inventáře a následně postava penalizována dle pravidel.

    Herní situace

  • K zabití nebo ničení majetku jiné postavy musí existovat dostatečný IC důvod.
  • Je zakázáno opakované zabíjení jedné postavy. Zabití je možné pouze v případě, že mrtvá postava byla někým okamžitě oživena.
  • Mstít se za své zabití může postava pouze v případě, že byla okamžitě po zabití oživena a byly jí vysvětleny okolnosti její smrti.
  • Zabitá postava nesmí vyvolat opakovaně okolnosti, které vedly k jejímu zabití a nutit tak vítěze ke svému opakovanému zabití a porušení pravidel.
  • Je zakázaná jakákoliv OOC podpora vlastní nebo cizí postavy. Toto pravidlo nijak neomezuje DM při řešení problémů.
  • Je zakázáno dožadovat se oživení mrtvé postavy jiným hráčem.
  • Je zakázáno pokládání pastí na přechody a jiná místa, na kterých se postava objeví a nemá možnost se pasti vyhnout.
  • Pokud hráč jedná nebo mluví OOC a kazí dojem ze hry ostatním, může být za takové chování penalizován.
  • Zakazuje se používat kanálů Mluvení (Talk), Skupinového kanálu (Party) a Šeptání (Whisper) k OOC zprávám s výjimkou zcela nezbytných případů či po výzvě DM. K OOC potřebám je určen kanál pro soukromé zprávy (Tell).
  • Hráč musí hrát svou postavu dle jejího přesvědčení a reálií, pokud tak nebude činit, hrozí mu penalizace.
  • Nedodržení IC zákonů, které si stanoví vládci jednotlivých území, bude trestáno podle těchto zákonů.
  • Je zakázáno OOC vyhýbání se důsledkům svého jednání a případného potrestání podle IC zákonů.
  • Při okrádání jiné postavy ze skrytu (neviditelnosti) si musí zloděj nastavit odpor.
  • Odměna za quest není samozřejmá a hráč ji nemůže vyžadovat. Taktéž nemá nárok diktovat si, co by chtěl jako odměnu.
  • Vytváření a používání nových reálií, ras nebo bohů je možné pouze se souhlasem DM/WB a po zapracování změn v popisu modulu.

    Poznámka: OOC podpora je podpora, při které darující postava nemá žádný nebo nepřiměřeně malý zisk. V horším případě takto "obdarovává" opakovaně. Podpora bude při nedodržení zabavena a postavy následně penalizovány dle pravidel.

    Pravidla umírání

    Po dosažení hranice -11 bodů (smrti) si postava nic nepamatuje 1 hodinu(OOC) před smrtí.

    Doporučení

  • Pokud hodlají neutrální postavy zaútočit na jiného hráče, či se k němu chovají vyloženě nepřátelsky, měly by si zapnout na dotyčného odpor, aby případná oběť věděla, co může očekávat.
  • Neexistuje žádná postava, která nemá strach ze smrti. Ani paladin nepoloží zbytečně život, jestliže z toho nebude nějaký "užitek".
  • Doporučuje se tvořit spolky z postav se společnými RP základy:
    - stejná nebo podobná rasa (vhodné příklady: trpaslík + gnóm, půlčík + gnóm, člověk + půl-elf, elf + půl-elf, co není vhodné: elf + trpaslík, půl-ork + elf)
    - postavy spojené jedním povoláním (gildy čarodějů, mnišské řády, ...)
  • Jako maskování ("jméno" maskované postavy) používejte jedinečný text, který vystihuje vzhled nebo chování postavy. Například Slintající svalnatý půlork.
  • Hroby postav umísťuje jen na vhodné místa a nebo jejich umístění proberte s DM/WB. Jinak riskujete, že hrob bude bez náhrady odstraněn.

    Technické problémy

  • Pokud dojde k jakékoliv ztrátě v důsledku bugu v modulu nebo pádem serveru, PC nemusí být poskytnuta žádná náhrada! Hráč nemá právo náhradu vyžadovat.
  • Postava musí mít stále v inventáři volné místo o výšce 5 čtverečků a šířce 2 čtverečky. Ztráty vzniklé nedodržením toho pravidla DM nebudou nahrazovat.
  • Jakékoliv pozdější úpravy postav, jako i změna jména, nejsou možné.

    Upozornění: Používání vylepšených vzhledů postav, které nejsou kompatibilní s CEP2.1, může způsobit problémy se zobrazením.

    Hráči a DM

  • Hráč se musí podřídit rozhodnutí DM ve hře.
  • DM má vždy poslední slovo.
  • DM je nestranný.
  • Pro řešení jakéhokoli problému jsou důležité screeny obrazovky.
  • Hráč by měl DM chatu využívat minimálně, určitě ne k získání informací nebo ke stížnostem. Pro delší diskuzi s konkrétním DM je preferován TALK.

    Oligarchové

  • Oligarchové jsou elitní hráči, kteří spolupracují s DM na tvorbě příběhů a zápletek světa.
  • Mají přístup k informacím, které jsou v pozadí dění světa. (nesmí je zneužívat)
  • Ovládají území, nebo stojí v čele vládnoucích spolků a církví.
  • Oligarchou se stane pouze hráč, který neporušuje pravidla serveru a je morálně vyspělý.
  • Měl by prokázat svoje schopnosti ve hře, například vybudováním mocného a fungujícího spolku.
  • Oligarchu jmenuje a sesazuje tým DM/WB. - Úspěšný oligarcha se může stát DM.

    Fórum

  • Fórum je součástí hry. Platí zde stejná pravidla.
  • Zakládejte témata s rozmyslem, a nejdřív se přesvědčte, zda už na fóru podobné téma není.
  • Podle jména tématu musí být zřejmé, o co v diskuzi půjde.
  • Příspěvky na téma pirátských kopií, cracku apod. nejsou povoleny a budou automaticky mazány.

    Penalizace

  • Při prvním málo závažném porušení pravidel je postava (hráč) varována.
  • Postava může být dále penalizována dle rozhodnutí DM.
  • Opakované porušení pravidel je řešeno udělením dočasného BANu.
  • Nenapravitelné a nebo závažné porušování pravidel je řešeno trvalým BANem.
  •    

    Počet přístupů : 4396
    Dnes :129

       

    Neverwinter Nights game by Bioware.