Server Status - ONLINE Počet Hráčů - 0 z 64
Server IP - kandelabrie.hopto.org:5121 Typ Hry - PW Příběh
Verze - 1.69/SoU/HotU
   
 

Menu

> Novinky

> Fórum

> Pravidla

> Ke Stažení

> Časté Otázky

> Statistiky

> Odkazy

> Team

Informace

> Historie

> Mapa

> Přesvědčení

> Rasy

> Panteon bohů

> Úpravy povolání

> Možnosti hry

> Spolky a církve

> Území

> Řemesla

Registrace

Registrace cd-klíče


Pro opravu údajů se přihlašte zde

Účet
Heslo

Právě Hrají

IRC

IRC - EFNet kanál #Kandelabrie

Jméno
Kanál

 

 

Území a nemovitosti

Území (města a vesnice)

Každé město nebo vesnice může být vlastněno spolkem nebo církví. Majitel území je na něm téměř neomezeným pánem. Stanovuje všechny daně, poplatky v bance a hostinci, nájmy. Vybírá typ a vycvičenost stráží. Může určit k jakému účelu budou používány všechny domy (např. pronájem, veřejná dílna, ...), atd. Musí se však o území starat a to stojí nemalé úsilí a peníze. Území může být dobyto silou nebo předáno dobrovolně jinému majiteli.

Poznámka: Dobytí území silou může být provedeno pouze postavou, spolkem nebo církví, která je ve válečném stavu s majitelem území. Dobývání se musí provést podle dohodnutých pravidel a v čestné bitvě. To je zaručeno tím, že převzetí musí povolit původní majitel a nebo DM.

Nemovitosti (domy, ulice, ...)

Majitel nebo pronajímatel (postava, spolek nebo církev) nemovitosti si může nemovitost libovolně vybavit nábytkem (např. vybavení dílny, truhly, stoly, ...). V případě domu může určit jestli bude volně přístupný.

Obchody

Majitel nebo pronajímatel nemovitosti může v nemovitosti umístit vitríny a tím vybudovat obchod. O obchod se potom stará "najmutý" NPC obchodník, který prodává zboží nebo vykupuje materiál a to za cenu a v množství, které určí majitel. Obchod pak funguje i v nepřítomnosti majitele.

Strážní věže

Na důležitých místech mohou spolky a církve vybudovat strážní věže. Hlavním účelem strážních, je ochrana cest v jejich blízkosti před lapky a jinou verbeží. Posádka postavené věže také hlásí svému majiteli pohyb nepřátel v okolí věže nebo napadení věže nepřítelem. Procházející nepřátelé mohou posádce stížit své odhalení použítím maskovacích kouzel a nebo ukrytím ve stínech. Šance na zpozorování roste se zmenšující se vzdáleností k věži. Věž může být zničena pouze postavou, spolkem nebo církví, která je ve válečném stavu s majitelem věže. V době útoku musí být majitel věže ve hře.

Přestavba domu

Majitel nebo pronajímatel domu. Může po domluvě s WB dům přestavět v toosetu. Při přestavbě se musí dodržet původní velikost domu, jeho rozdělení do částí. Dům musí být prázdný! Dodaný a odsouhlasený dům bude podle časových možnosti WB přidán "za dveře". Před přestavbou musí být dům prázdný, protože všechno vybavení bude zničeno! Dodaný dům může být podle vůle WB libovolně použit i jinde v modulu!

Postup přestavby:
- stáhnout startovací modul Kandelabrie2_Start.rar
- vytvořit novou lokaci domu (s novým resref i tagem), podle doporučení
- vytvořit ERF soubor s lokací pomocí nástroje ModDiff
- zaslat ERF soubor WB

Úryvek ze svitků Siegfreda z Acronu

"Dnes som sa dopočul o krajine, kde sa dá žiť. Ide o divokú krajinu bez zákonov a civilizácie. Táto správa ma prinútila sa vrátiť ku svojim starým záznamom o Kandelábrii, lebo som presvedčený že ide o túto bájnu krajinu oslobodenú od ľadu. Nikto dnes už nevie, kde sa nachádza v každom prípade ma okolnosti prinútili pokúsiť sa ju nájsť ... Na staré kolená mi v žilách opäť koluje krv dobrodruha. V prístave na mňa čaká loď plná utečencov, ktorý rovnako ako ja utekajú z ríše a snažia sa nájsť Kandelábriu ..."

Kandahár

Mesto v Strednej Kandelábrii od kade to nie je nikam ďaleko, alebo skôr povedané rovnako sakramensky ďaleko všade. Žijú tam prevažne ľudia a ostatné rasy sú v minorite. Kandahár je zavislí od obchodu a remesla. O histórii Kandaháru je veľa písomných zmienok. Dávny králi a kráľovné sú však zabudnutý v prepadlisku vekov. História rádu Kandelábrijského Kríža sa viaže ku Kandaháru a je to taktiež aj najznámejšia zmienka z dávnych vekov Kandelábrie aj keď nie je známe ako niekto z ľudí mohol prežiť veľkú dobu ľadovú.
"Říká se, že řád založil jistý Quin, jenž měl taky v držení mocný artefakt kandelábrijský kříž. Paladini řádu ochraňují slabé. Jejich cnostma je čest a služba v Jeho jméně. Původně byla jejich uniforma v Kandahárské zlato-modré, ale postupem času modrá se vybělila jako duše rytířu a kříž na prsou zrudl krví ..."

Vetrov

Severné mesto Kandelábrie, kde žije váčšina ľudia, ale má aj nemalú menšinu poloorkov. Severania sú tvrdý národ zocelený neustálymi bojmi o svoju zem s orkskými kmeňami. Vetrov má unikátnu polohu vďaka blízkosti vzácnych drevín a ľadových polí, kde žijú biely dráčikovia cenený pre ich veľmi vzácnu kožu. Neďaleko Vetrova sa nachádza aj preslávená Železná Veža. História Vetrovu je do značnej miery neznáma od veľkej pohromy. Z minulosti sa vynárajú iba jednotlivé mená ako Kowalski, alebo Eldur. Kowalského socha stará už nejaké to tisícročie je dominantov hlavného námestia v meste a je právom pokladaný za zakladateľa mesta, kam sa datuje aj prvá známa písomná zmienka o Vetrove.

Timpánia

V okovách púšte Južnej Kandlábrie je ukrytá perla medzi mestami Timpánia. V tieni Dymovej Hory sa z obyčajnej malej oázy sa vyvinulo ľudské mesto. V meste žije taktiež silná enkláva Gnómov. Vďaka neďalekým Červeným Baniam a Pyramídam plných pokladov je Timpánia vyhľadávané miesto dobrodruhov. Po ústupe veľkého ľadovca, ktorý spuštošil Kandelábriu sa práve tu pred dvoma storočiami vytvorila prvá osada utečencov z Acronu a ďaľších vzdialených miest, známych aj neznámych.

Chmelínkov

Dedinka leží na juhu Strednej Kandelábrie vo zvlnenej zelenej krajine prehriatej slnkom. Žije tu veselý národ hobitov. Zo severu Chmelínkova je Hadia Rieka a z juhu bola voľadedy najväčšia rieka Mžil, kde je teraz veľká Priespasť, ktorá sa utvorila po ústupe ľadovca. Mžil sa tu prepadá do Podtemna a Dolný Mžil, ktorý sa vlieval do mora sa premenil na opačný tok a more tu tattiež mizne a padá do bezodnej hlbočiny priepasti. Najväčšia rodina hobitov v Chmelínkove sú Kručibříškovia, o ktorých bude návštevník Kandelábrie ešte veľa počuť.

Elfia Dedina

Hlboké, nebezpečné a nekonečné sa zdajú byť lesy a hvozdy kandelábrijské. V ich útrobách, tam niekde v prítmí starobilých stromov leží Elfia Dedinka a tam niekde žijú aj tajomní druidi. Medzi obyvateľmi Kandelábrie sa hovorí, že iba mocní druidi boli schopní odvrátiť veľký ľadovec a bojovať s Aurilteas Ľadovou Kráľovnou, tak ako to bolo aj v dávnej minulosti. Ochránili svoj les, elfov a iné lesné bytosti, ale nedokázali úplne zabrániť katastrofe, ktorá postihla ostatnú Kandelábriu. Tzv. Mocná Trojka boli traja najväčší druidi, akí kedy chodili po zemi a ten najstarší, najmocnejší a najmúdrejší bol Neus. Tento mýtus ďalej hovorí, že Neus stále žije a že sa znova objaví.

Horská Dedina

Severné Kandaháry je horstvo oddeľujúce Strednú Kandelábriu od Severnej. Na jej južných svahoch zapustená v hlbokom údolí stojí Horská Dedinka plná trpaslíkov pod úbočím Zlatej Hory. V dutinách a starých štolách Zlatej Hory sa stále nachádza dosť zlata a trpaslíci ho radi ťažia. Stará Zlatá Baňa je zároveň nebezpečným miestom, kde prebieha neustály boj s Duergarmi z Podtemna, kde sú prepady a krvavé masakre takmer na dennom poriadku.

Kráter

V dávnych dobách niekam do Kandelábrie dopadla hviezda, učencami nazývaná meterorit. Jej úlomky sa rozpadli na márne kúsky a začali sa ťažiť. Nie je známe, kde sa nachádza toto miesto, ale už od pradávna je vyhľadavané zločincami, odpadlíkmi a všelijakými podvratnými živlami, kde sa môžu ukryť pred spravodlivosťou. Pred ľadovcom bolo toto miesto nazývané tábor odpadlíkov.

Yueathridr´ynn

Nekonečná spleť podzemných jaskýň a priestorov je Podtemno a v jej strede je drowie mesto. Drowy využívajú otrokov všetkých rás, preto sa tu dajú stretnúť ľudia, hobiti aj svirfneblini. Občas z mesta zmizne nejaký ten otrok, ale to je v podtemne bežné, ovšem medzi drowami sa rozšírala povera, že niekde v Podtemne existuje dedina utečencov.Pod zemou sa dala prežiť doba ľadová a drowy ju aj prežili avšak iba za cenu prežívania a živorenia. Veľké mesto vybudované rodinou Olath nateraz čaká skvelá budúcnosť, lebo povrch je znova plný otrokov a obetí ...

Elg´cahl

Hlboko pod Snehovou a Zlatou Horou je Duergarie sídlo Elg´cahl. Je postavené v strategickej polohe neďaleko veľkých a významných baní a Zlatá Baňa je iba jednou z nich. Temný bratia trpaslíkov z povrchu majú temno aj vo svojich dušiach a sú to blízky spojenci drowov v boji proti povrchu hlavne preto, že jejich nenávisť voči drowom je menšia ako voči trpaslíkom. Základom jejich vojska sú tzv. Anglari, čo vo voľnom preklade s trpaslíčieho jazyka znamená mäsiari.

Ostrovná Pevnosť

Po vykradnutí trezorov Kandahárskej banky drowami sa banka rozhodla nájsť bezpečnejšie miesto pre uloženie svojich depozitov. Investovala nemalé prostriedky do objavenia malého ostrovu v šírom oceáne a vybudovania na ňom nedobitnej pevnosti. Na ochranu si najala žoldákov z Vetrova. Banka a ani Žoldácka organizácia sa však nestarali o históriu a preto sa zachovalo veľmi málo písomných zmienok o tomto projekte, ktoré prežili hlavne ústnym podaním. Iba perfektná astrálna navigácia kapitánov morských korábov dokáže nájsť tento ostrovček, ktorý by sa stal posledným útočiskom povrchňanov.

Eoullin Magthere

Lávové more vytvorilo podzemné priestory, ktoré sú dosť veľké na to, aby v nich lietali vzducholode! Z lávového mora čnie na neznámom mieste ostrov, ktorého polohu pozná iba svirfneblin letecký kapitán. Tento ostrov je posledným útočiskom podtemňákov, ak by bolo jejich územie dobité.

   

Počet přístupů : 4395
Dnes :128

   

Neverwinter Nights game by Bioware.