Server Status - ONLINE Počet Hráčů - 0 z 64
Server IP - kandelabrie.hopto.org:5121 Typ Hry - PW Příběh
Verze - 1.69/SoU/HotU
   
 

Menu

> Novinky

> Fórum

> Pravidla

> Ke Stažení

> Časté Otázky

> Statistiky

> Odkazy

> Team

Informace

> Historie

> Mapa

> Přesvědčení

> Rasy

> Panteon bohů

> Úpravy povolání

> Možnosti hry

> Spolky a církve

> Území

> Řemesla

Registrace

Registrace cd-klíče


Pro opravu údajů se přihlašte zde

Účet
Heslo

Právě Hrají

IRC

IRC - EFNet kanál #Kandelabrie

Jméno
Kanál

 

 

Přesvědčení

Osy

Morální - Dobro vs. Zlo

 • Dobro znamená lásku k bližnímu, respektování života a uznávání důstojnosti myslících bytostí. Dobré postavy dokáží činit oběti pro dobro ostatních.
 • Neutralita na této ose znamená, že postava má zábrany zabít nevinné, ale postrádá odhodlání obětovat něco pro pomoc nebo na ochranu ostatních. Neutrální stvoření jsou k ostatním vázáni pouze svými osobními vztahy.
 • Zlo znamená bezohledné prosazování svých zájmů, ubližování, utlačování a zabíjení ostatních. Zlá stvoření jednoduše nemají žádný vztah k nikomu jinému a pokud jim to pomůže, tak zabíjejí bez váhání a výčitek. Mohou dokonce zabíjet pro potěchu sebe nebo zlého pána či boha, jehož vůli činní.

  Etická - Zákon vs. Chaos

 • Zákonná (zásadová) postava je čestná, důvěryhodná, spolehlivá, uznává authority, ctí tradice a odsuzuje ty, kteří nesplnili svou povinnost. Zákonnost může bohužel způsobovat omezenost v přijímání nových způsobů a cizích názorů, nadměrné lpění na tradicích či nedostatek adaptability. Zákonní většinou tvrdí, že pouze společnost založená na řádu a pravidlech může vytvořit spokojenou společnost, kde na sebe mohou občané spoléhat.
 • Neutrální postavy respektují zákon, ale neštítí se jej obejít. Ovšem do otevřené rebelie by se nepouštěli. Jsou slušní, ale mohou být svedeni k lhaní a podvodu.
 • Chaotické postavy se řídí svými instinkty, nemají rádi, když jim někdo říká, co mají dělat, upřednostňují nové myšlenky před tradicí a dodrží své slovo, jen když mají pocit, že by měli. Chaotičnost může znamenat svobodu, adaptabilitu a flexibilitu, může ale způsobit i lehkomyslnost až bezohlednost a odpor k autoritám. Chatičtí tvrdí, že pouze osobní svoboda spěje k vyjádření sebe sama a společnost by měla čerpat na tomto potenciálu každého jedince.

  Pozn: Zvěř a bytosti bez inteligence, které jednají na základě instinktu se považují za neutrální.

  Devět přesvědčení

  Zákonné dobro, "Křižák"

  Zákonně dobrá postava se chová tak, jak se od dobré osoby čeká. Spojuje závazek boje se zlem s poslušností konat tak neúnavně. Mluví pravdu, drží své slovo, pomáhá těm co jsou v nouzi a zakročuje proti nespravedlnosti. Zákonně dobrá postava nesnáší, když zůstane vina nepotrestána.

  Zákonné dobro je nejlepší přesvědčení jaké si můžeš zvolit, jestliže tvá postava bude spojovat čest a soucit.

  Neutrální dobro, "Dobrodinec"

  Neutrálně dobrá postava dělá to nejlepší, co dobrá osoba může dělat. Je oddána myšlence pomáhat druhým. Pracuje s králi a úředními osobami, ale necítí se jimi být vázána.

  Neutrální dobro je nejlepší přesvědčení jaké si můžeš zvolit, jestliže tvoje postava bude konat dobro bez ohledu na řád.

  Chaotické dobro, "Rebel"

  Chaoticky dobrá postava koná tak, jak jí přikazuje svědomí, bez ohledu na to, co od ní ostatní očekávají. Jde si svou vlastní cestou, ale je laskavá a shovívavá. Věří v dobro a v to "správné", ale nemá příliš pochopení pro zákony a omezení. Nesnáší, když se někdo snaží ostatní zastrašit a říkat jim, co mají dělat. Následuje svůj vlastní morální kompas, který, ačkoliv je dobrý, nemusí souhlasit s tím, jaký má společnost okolo ní.

  Chaotické dobro je nejlepší přesvědčení jaké si můžeš zvolit, jestliže tvá postava bude mít dobré srdce se svobodným duchem.

  Zákonný neutrál, "Soudce"

  Zákonně neutrální postavy jsou spolehlivé a čestné, konají tak, jak jim nařizuje zákon, tradice nebo osobní kodex. Řád a organizace jsou pro ni prvořadé. Může věřit v osobní řád a žít podle kodexu nebo morálních zásad, nebo může věřit v řád pro všechny a dávat přednost silné, organizované vládě.

  Zákonný neutrál je nejlepší přesvědčení jaké si můžeš zvolit, jestliže tvá postava bude spolehlivá a čestná bez toho, aby byla fanatik.

  Neutrál, "Nerozhodný"

  Neutrální postava dělá to, co ji přijde jako dobrý nápad. Nepociťuje silnou náklonnost k jedné či druhé straně, pokud přijde na zlo proti dobru nebo zákonu proti chaosu. Většinou neutralita znamená nedostatek přesvědčení nebo zaujatosti spíš než věrnost neutralitě. Taková postava uvažuje o dobru jako o lepší variantě nežli je zlo. Konec konců, raději by měla dobré sousedy a panovníky než zlé. Nicméně není osobně rozhodnutá udržovat dobro nějakým abstraktním nebo obecným způsobem.
  Na druhé straně některé neutrální postavy se pro neutralitu rozhodly filozoficky. Pohlížejí na dobro, zlo, řád a chaos jako na nežádoucí a nebezpečné extrémy. Zastávají střední cestu neutrality jako nejlepší, nejvyrovnanější cestu pro dlouhodobý rozvoj.

  Neutrál je nejlepší přesvědčení jaké si můžeš zvolit, jestliže se tvoje postava bude chovat přirozeně, bez ovlivnění nebo nátlaku.

  Chaotický neutrál, "Svobodný duch"

  Chaoticky neutrální postava se řídí podle svých chvilkových nápadů. V první a poslední řadě je individualista. Cení si své vlastní svobody, ale nesnaží se ochraňovat svobodu jiných. Vyhýbá se autoritám, nesnáší omezení a staví se proti tradicím. Neutrální postava nenarušuje organizaci úmyslně, jako součást nějakého tažení nebo anarchie. Aby mohl něco takového dělat, musel by být motivován buď dobrem (a mít touhu ostatní osvobodit) nebo zlem (a chtít ostatní, co jsou jiní než on, vidět trpět). Chaoticky neutrální postava může být nepředvídatelná, ale její chování není zcela náhodné. Není stejně pravděpodobné, že z mostu skočí, jako že jej přejde.

  Chaotický neutrál je nejlepší přesvědčení jaké si můžeš zvolit, jestliže tvá postava nebude vázána společenskými omezeními a bude i bez zapálenosti dobrodince nebo padoucha.

  Zákonné zlo, "Vládce"

  Zákonně zlý padouch si metodicky bere to, co chce, v rámci svého kodexu chování bez ohledu na to, koho tím zraní. Stará se o tradici, věrnost a řád, ale nezajímá ho svoboda, důstojnost nebo život. Hraje podle pravidel, ale nelítostně a bez soucitu. V hierarchii se cítí příjemně a rád by vládl, ale je ochotný i sloužit. Ostatní soudí ne podle jejich činů, ale podle rasy, náboženství, původu nebo sociálního zařazení. Nesnáší porušování zákonů nebo slibů. Tato neochota je částečně způsobena jeho přirozeností a částečně tím, že závisí na řádu, který jej ochraňuje před těmi, kdož se mu postaví na morálním poli. Někteří zákonně zlí padouši mají konkrétní tabu, jako například chladnokrevně nezabíjet (ale mají na to poskoky) nebo nenechat ubližovat dětem (pokud to jde). Představují si, že je tyhle ústupky svědomí povyšují nad bezzásadové padouchy.
  Někteří zákonně zlí lidé a stvoření jsou zasvěceni zlu se stejným zápalem, jako je křižák zasvěcen dobru. Kromě toho, že jsou ochotni páchat nepravosti pro svůj vlastní zisk, mají potěšení v šíření zla jako takového. Mohou také konat zlo jako část služby zlému božstvu nebo pánovi.
  Zákonné zlo je také někdy nazýváno "ďábelské", protože ďáblové jsou ztělesněním zákonného zla.

  Zákonné zlo je nejlepší přesvědčení jaké si můžeš zvolit, jestliže tvá postava bude páchat metodické a záměrné zlo.

  Neutrální zlo, "Zločinec"

  Neutrálně zlý padouch dělá všechno, co mu projde. Prostě a jednoduše tzv. jede na vlastní triko. Neroní slzy pro ty, co zabije, jedno zda kvůli zisku, zábavě nebo příležitosti. Nemá nijak v lásce řád a ani si nedělá iluze, že dodržováním zákonů, tradic nebo kodexu by se stal lepším nebo šlechetnějším. Na druhé straně nemá nespokojenou povahu nebo lásku ke střetům, jako má chaoticky zlý padouch.
  Někteří neutrálně zlí padouši berou zlo jako ideál, páchají zlo pro ně samotné. Nejčastěji jsou takoví zloduši oddáni zlému božstvu nebo tajnému společenství.

  Neutrální zlo je nejlepší přesvědčení jaké si můžeš zvolit, jestliže tvá postava bude představovat čisté zlo bez cti a bez alternativ.

  Chaotické zlo, "Ničitel"

  Chaoticky zlá postava dělá cokoliv, do čeho ji žene její chtivost, nenávist nebo touha. Je horkokrevná, krutá, náladově zlá a nepředvídatelná. Je nelítostná a brutální, jen aby dostala co chce. Pokud je rozhodnuta šířit zlo a chaos, je ještě horší. Naštěstí jsou jeho plány nahodilé a jakákoliv skupina ke které se přidá nebo kterou založí, je mizerně organizovaná. Obvykle je možné donutit chaoticky zlé lidi spolupracovat jenom silou a jejich vůdce vydrží jenom tak dlouho, dokud dokáže odrážet pokusy jej sesadit nebo zavraždit.
  Chaotické zlo je také někdy nazýváno "démonické", protože démoni jsou ztělesněním chaotického zla.

  Chaotické zlo je nejlepší přesvědčení jaké si můžeš zvolit, jestliže tvá postava bude konat zlo impulzivně a bez jakýchkoliv předsudků či ohledů na zákony.

 •    

  Počet přístupů : 4410
  Dnes :143

     

  Neverwinter Nights game by Bioware.