Kandelabrie forum

Kandelábrie II => IC SEKCE => Téma založeno: A&N s.r.o. Leden 01, 2013, 09:39:50 pm



Název: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Leden 01, 2013, 09:39:50 pm
Obyvatelstvo je varováno, že se na rozmezí močálů usadilo podivné trolí plemeno. Jest známo, že tito odolávají běžným zbraním a je možné je zahubit pouze ohněm.
Existuje podezření, že tito trolové kradou děti aby s nimi provedli neznámo co.



Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: MinoDL Leden 02, 2013, 03:54:31 pm
na zaciatku bazin od elfi je vidiet ako sa vali dym hore, a hostinci je odkaz ze sa naslo dite


Název: Dřevoryt s nápisem na branách Elfí vesnice
Přispěvatel: Kinkin Leden 15, 2013, 07:56:18 pm
                                                                   

                                                                                               
                                                                                                  Vítejte všichni, což v míru přícházíte.....
                                                                         
                                                …..cillanilelil Eanirec......senylil Willlill – laskavá Ithil...mocná Dannan.......požehnejte všem příchozím
                                                                   
                                                                       (http://imageshack.us/a/img827/4971/rodinaq.jpg)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Leden 17, 2013, 09:38:59 pm
Trollové napadli vesnici, která přepad ustála. Trestná výprava, vedená veledruidkou, vyvrátila nedaleký trollí tábor z kořenů a vyčistila Šedé skály jednou provždy.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Leden 18, 2013, 11:08:46 pm
hostinský v elfí vesnici vyhlašuje velký kontest v pokrovém umění. Zápisné jest 2500 zlatých.
Výhry se stanovují následovně:

1 místo - 10.000 zlatých.
2 místo - 7500 zlatých
3 místo - 5000 zlatých
4 místo - 2500 zlatých

Zahájení turnaje v sedm hodin večer.


Název: Nepokoj zmítá mou duší
Přispěvatel: Kinkin Leden 26, 2013, 12:32:30 pm
„Awen?.“......... „Má paní“ „ Máte pro mě příznivé zprávy?. Mám hodně starostí s novou lékárnou. Musím ji rozšířit a upravit. V shromaždišti je málo místa a nestíháme doplňovat vše potřebné pro obyvatele.“ *Ustaraně pohodí hlavou.*
„ Má paní, bojím se, že ne. Hraničář Mikael měl pravdu.“ Ty podivné obřady a lidi kolem. Stopařky hlásí místa tajných schůzek přívrženců neznámého kultu. Obřad prováděli u oltáře Auril...předpokládám......“
„Awen, co to máte za chmurné myšlenky. Vyžeňte je z hlavy. Auril, pokud vím, je zatím..neutrální. Po tom co jí Dannan pomohla zvítězit nad Shar......*odmlčela se* ...hmm to je dávno...ve válce bohyň. Pravdou je, že jsme do vesnice pustli všechny, bez rozdílu, jaké bohy uctívají, ale....... zdravý rozum a odvaha mnohých potlačili tu hroznou nemoc. Kandahár je zpustlý.... umístili jsme oltář Auril v centru vesnice..............co víc, jsem mohla, pro ty lidi udělat."
*Kylea nespokojeně kývla hlavou*  „Má paní....hraničáři by uvítali, stažení stráží blíž k vesnici a přestěhování oltáře mimo centrum. Druidi se k nám připojili se žádostí, na posílení vaší družiny a trentů na Staré bráně a u Pramene naděje.
*Awen přimhouřila oči a s obavou čekala na rozhodnutí druidky, známou svojí tolerancí.*
* Tolik nedůvěry....přemýšlela. Ještě ráno poznala milou dívku...sestru. Nepamatuje si, kdy tak blízko pustila cizího člověka k sobě. Usmála se nad příjemně stráveným dopolednem.....společné koupání, rozhovor a zjištění, že ta neznámá, je jednou z nich.......lesních lidí. A teď?*
„ Má paní?“
„Awen, nechť se stane..... posilte družinu hraničářů, trenty a stráže. Přeložte oltář Auril mimo vesnici. Snad máte zbytečné obavy. Stopaře a hraničáře vyšlete na průzkum. Potřebuji vědět víc....
* Znepokojená druidka se vrací zpátky do shromaždiště.............*

                                                                           (http://img217.imageshack.us/img217/2898/elfme.jpg)


Název: Worg?
Přispěvatel: Kinkin Únor 02, 2013, 02:12:44 pm
Tmavou místností zazní šepot....„Má paní“......Hraničářka, lekce sklopí víčka....
„Kyleo“?
Druidka stojí v komnatě, před obrazem medvěda. Chvilku štěstí vystřídá smutek. Cítí z mladé elfky nepokoj a obavy. „Stalo se něco? Máte pro mě ty svitky?“
Paní?...Zvedne na drobnou postavu udivený pohled, na drobnou postavu. „ Ne já..my....našli jsme pozůstatky“

Zvedla ze země pytel a otevřela ho. Zápach rozkladu zavanul místností. Už od doby, kdy poznala, drobnou dívku, obdivovala její povahu. Její součástí byla pokora a milosrdenství, ale i zuřivost medvědů z rokle. Nani se zablýsklo v očích....přikročila k mrtvému tělu vlka. Byli na něm patrné známky boje, ale taky něco divného. Celé tělo jakoby ztrácelo svůj tvar, měnilo se. Smrdutý zápach se mu šířil z tlamy. Přiložila ruku k hlavě vlka a ztuhla hrůzou. Celým tělem jí projela vlna neznámých vibrací a chvění. Rychle stáhla ruku a zvedla pohled na Kyleu. To zvíře před smrtí, hrozně trpělo. Kylea ustoupila pár kroků vzad. Znala ten pohled druidky. Plný vzteku a nenávisti.

„Paní... paní moje“...šeptla....my jsme....byl tam jeden, co přežil." Ukázala dokousané a zanícené rány na svých rukou.
Nanin pohled změkl. Ošetřila elfce rány a přikryla mrtvolu vlka. „Awen? Kde je Awen?
„Hlídá toho přeživšího...má paní“.
„Jdeme........a Kyleo?!“

„Má paní?“
Za slunce svítání sem vyslala na průzkum Tomáše. Jděte a oznamte mu tu příšernost, co jste našli. Zůstaňte s ním, v družině, nechci další oběti.......
“Rozumím.“
Z klece, hned vedle lékárny, bylo slyšet hluboké a temné vrčení. Nani přistoupila blíž, zvedla ruce a pronesla modlitbu. Pohlédla do šílených očí vlka a spatřila v zoufalství a zuřivost. Připomínaly jí oči worgů....ale to bylo dávno. Spojila se s ním myšlenkou...mostem do minulosti. Z těch hrůz se jí podlomili kolena.
Viděla smečku na lovu. Šklebící se mrtvoly lidí, někde v rozvalinách a hlouběji, v tmavých chodbách. Viděla nechutnou hostinu. Jen jedna věc jí zarážela.....z rozsápaných mrtvol netekla krev. Pak uslyšela, do morku kostí, vlezlý smích a jekot. Cítila jen nárazy odtrhnuté paže, jednoho z ubožáků. Při běhu, jí narážela do předních tlap. K večeru jí hrozná žízeň, zahnala k jezírku, kde se zamotala do sítě.
Druidka sebou prudce trhla a přerušila tak myšlenkový most, co jí spojoval s vlkem. Zhnuseně a plna bolesti, ukončila trápení zvířete.
Zvedla pohled na hraničářky. Oči, plné slz a vzteku.....
„ Awen, Kyleo.....nechť vás Dannan doprovází....“


Název: Oslavy Stvoření života
Přispěvatel: Kinkin Únor 02, 2013, 06:39:22 pm
V rámci tradic oslav Stvoření života, vyhlašuje veledruidka dlouhodobý sběr dračí krve a vílího prachu.

Odběr nasbíraných ingrediencí, je jen v balících po 10 kusech. Za balík je platná odměna 10 měšců. Bude hrazena ze sbírky obyvatel elfí vesnice.
Platí do odvolání.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Únor 03, 2013, 10:57:03 am
Veledruidka ohlašuje

Tak jak se zvyšuje počet lidí, obývajících prostory elfí vesnice, dochází k navyšování nezákonných a nepřátelských aktivit.
Z popudu samotné Dannan tímto Veledruidka žádá, aby byly veškerá podezřelá konání hlášena prostřednictvím dopisů vhozených do schránky důvěry umístěné před vesnickou lékárnou.

Hlášení vedoucí k dopadení pachatelů nezákonných a nepřátelských aktivit mohou býti významně odměněna.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Únor 03, 2013, 09:48:56 pm
Hlášení pro veledruidku

V elfí vesnici byl dnes za bílého dne, zabit jeden ze žebráků, žijící před vesnicí.
Svědkové události jsou osoby jménem Drubos *následuje detailní popis* a Angelos *následuje detailní popis*

Ohledáním okolí bylo zjištěno, že došlo zároveň k další vraždě - zabit byl i druhý ze dvou žebráků.
V obou případech byl postiženým zlomen vaz.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Geralt z Rivie Únor 06, 2013, 02:56:16 pm
Elfí hlídkař na náměstí vyhlíží Veledruidku s Generálkou a pak jim vyřídí následující zprávu:

"Pan Yariel nechává vzkazovat, že by s Vámi a s Generálkou (Veledruidkou) potřeboval mluvit v naléhavé záležitosti přímo se týkající Elfí vesnice a že prý bude ve vesnici, než se to vyřídí."


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Únor 06, 2013, 11:39:08 pm

Oznámení pro družinu církve  Dannan a brance z elfího útočiště.....

Veledruidka svolává svoji družinu a všechny schopné brance, nebo stráže z elfího útočiště na pravidelné hlídky, v okolí elfí vesnice a přilehlých oblastech.

Jako opěrné body hlídek, nechť slouží nově zbudované strážní věže.....místem seskupování hlídek, nechť se stane kamenný oltář naší nejmilejší bohyně Dannan v Staré bráně

Požadavky a dotazy na vyřizuje..... velitel hlídek mistr Mikael......




Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Únor 07, 2013, 01:40:31 pm
Veledruidka hledá šikovné na výrobu nábytku a pracovních stolů, kotlů, výhní, stavu atd.
Nabídky / co je schopen řemeslník a za jakou cenu vyrobit/ vyvěste prosím na tabuli v shromaždišti, nebo formou dopisu do poštovní schránky v lékárně, u menhiru. Nabídky posoudí správkyně vesnice Pylie spolu s veledruidkou, nebo generálkou Romi. Po výběru řemeslníků budou objednávky vyvěšené na tabulích.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Únor 09, 2013, 08:47:53 pm
Veledruidka na popud obyvatel elfí vesnice, dál posiluje stráže a hlídky. Vesnice byla k večeru přepadena skupinou lupičů. Dále vyzvala skupinu řemeslníků na výměnu zámků a dveří na důležitých místech ve vesnici.

Dále oznamuje všem věrným církve Dannan, že postupuje oltář v lesích Kandahárskych, v rámci posílení neutrality a přesvědčení, skupině druidů nesdílejících naší víru.
Po dlouhých rozmluvách a sezeních, přistoupila se vší opatrností, na jejich návrh.

"Matko....matko Dannan....buď k nim milosrdná....."


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Únor 09, 2013, 10:40:17 pm
Mistr Mikael dává ve známost nábor ke speciálním silám určeným primárně pro ostrahu prostoru Elfí vesnice a přilehlých oblastí, boj proti drowum a jejich poskokum, agentum Shar a Auril, zlym bytostem nepritele ad..  Vhodní kandidáti budou prověřeni jak povahově tak fyzicky a magicky.  Slabi jedinci at na to rovnou zapomenou, mohlo by je to stat zivot. Kazdy zajemce podstupuje prijimac z vlastni vule a nema narok na zadne odskodneni.
Zájemci necht kontaktuji Mistra Mikaela jakýmkoliv způsobem, jeho nalezení bude samo o sobě považováno za plus při přijímači. Vhodni kandidati budou mit možnost vstoupit do cirkve Dannan, neni to ale podminkou. Co je ale pezpodminecne, tak vlastenecke citeni, smysl bro bratrstvi, jehoz zrada nebude mozna, respekt k autorite velitele a snaha za kazdou cenu ochranit Elfi Ves (pred hrozicim nebezpecim, ktere zatim neni kazdemu zrejme). Nevhodne pro prehnane dobré nebo precitlivelé osoby, protoze zde se kandidat (clen) urcite ,,umaze,, od nepratelske krve a pokud to bude nutne tak prekroci i zakon. Pozadovane vlastnosti-ctnosti: sila, odvaha , vernost, adaptace. Cili zkracene SOVA.
Kdo ma vyhodu?: ten jenz nalezne Mistra Mikaela, bojove zkusenosti (zejmena v boji s nepritelem), valecnici vseho druhu a zamereni, silni magicti adepti (tem budou snizeny fyzicke naroky, ale ne zas tak moc), sikovni zlodeji kteri jiz nechteji nasledovat stezku zlocinu.
Co naoplatku?: stanes se clenem prestizni elitni polotajne skupiny. Budes casto na ceste a chranit to, co je ti nejmilejsi. Budes obklopen bratry a sestrami, kteri/e te podrzi a obetuji se za tebe, pokud to bude nezbytne.
Budou se navzajem podporovat a posilovat vzajemnymi vypravami (pokud to pujde tak casto).
Nabor probehne zitra v 18:00 u orciho oltare pro ritual prijmuti dospelosti (zamerne neni uvedem popis cesty). P.S. rucnik sebou.

Mistr M.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Únor 09, 2013, 10:42:21 pm
Předevčírem ve vecernich hodinach byla postavena další strážní věž, vliv Církve Dannan a Elfí Vsi se tak opět trochu rozšířil. Ano Bohyně Dannan byla dílu příznivě nakloněna a poslala nám nejen dva
schopné pracanty, ale zároveň dva nové členy do naší Církve. Doufáme, že věž a noví členové budou oporou zejména v nadcházejících těžkých časech, kdy se probouzí zlo. Sláva Bohyni!!!
Zvýšené hlídky a budování obraných věží již přináší své první ovoce, zdá se že cikáni po dlouhé době sbalili své maringotky a odtáhli dělat bordel někam jinam. Nevýhodou je, absence vůně pečeného masa
a hlasité melodické hudby v temném lese.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Únor 09, 2013, 10:55:30 pm
Dnes ve večerních hodinách se Mistr Mikael stal novým velitelem stráží a hlídek pro Elfí Ves a okolí, přijímá i nové vhodné kandidáty pro toto náročné povolání, které sebou přináší kromě mnoha povinností
i výhody v podobě pravidelného týdenního platu atd. Dnes byla např. jedné osobě udělena výstraha pro přečin a další osoba tuto výstrahu, co nejdříve obdrží. Dále je vyhlášeno pátrání po osobě, která odpovídá popisu jistého
Theriona, tento nebezpečný můž, je hledán pro mnoho trestných činů, mezi nimiž nechybí i vražda. Zajisté bude dopaden a čeká ho trest nejvyšší.
Ikdyž to vypadá, že se nic proti zlu neděje, opak je pravdou. Naši agenti monitorují činnost nepřátelksých elementů např. těch s opojnou vůní, které svádějí jiné občany zejména ženského pohlaví na cestu hříchu.
Jakožto i aktivity stoupenců Auril.
Jako nový velitel má Mistr Mikael vizi tvrdě postupovat proti těmto živlům a často zejména proti těm nejhorším bez varování! Neboť jak už si mnohokrát v praxi ověřil, mírnost bývá často znásilněna. Zaváhání bere život.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Únor 09, 2013, 10:58:45 pm
Na vědomí se dává, že byl po dlouhé a vyčerpávající bitvě konečně eliminován Phyrexian Negator, který se pravděpodobně spolčil ve svém běsnění se strigamy ve skalách.
Obyvatelé Elfí vsi tak mohou zase klidně spát.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Únor 12, 2013, 12:39:35 am
Stráž Elfí vsi zítra vyslechne zadrženého pana Smokeho a možná jej i propustí. Dále se pátrá po hobitce Maličká a Nox, pro podezření z výtržnictví a vyhrožování. Tyto osoby nechť se sami
přihlásí strážným, bude to pro ně polehčující okolnost.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Únor 12, 2013, 11:02:19 pm
Dnes byl vyslechnut pan Therion podezřelý z mnoha zločinů, tyto zločiny nebyly prokázány (to neznamená že se nestaly!), byla mu pouze udělena výstraha za zranění ,,JEHOvistů,, ledovou bouří.
Budiž bráno na vědomí, že náboženské potičky na území Eflí vsi nebudou tolerovány, tzn. i urážení různých Božstev, přiměřená satira však není na závadu. Ale opatrně, horkým hlavám se může stát, že se schladí ve vězení. 
Dále probíhá nábor vhodných kandidátů ke strážím a dovybavování stávajících. Brzy bude obyvatelum Vsi představena nová uniforma, která bude tmavě zelená s hnědými prvky.  Velitel stráží Mistr Mikael.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Únor 14, 2013, 09:21:18 pm
Veledruidka umístnila do shromaždiště, dvě vitríny pro nástrojaře /u knihoven před sochou draka/. Žádá tím všechny, co nástroje vyrábějí, aby je využívali na prodej nástrojů a
 sem "přemístnili" nástroje, co vyrobili už dříve.

Pravidelnou hlídku dnes zajistili..... mistr Mikael a Febriel. Rozpis hlídek, má velitel hlídek mistr Mikael. V případě požadavku, ze strany mistra Mikaela, jsou členové elfího útočiště a církve Dannan povinní, hlídku zajistit.
Důvodem pravidelných hlídek, jsou příliš časté poplachy v elfí vesnici a množící se případy krádeží a vloupání do domů.




// Vitrína s názvem - Nástroje obyčejné...1-2-3 okruh a vitrína s názvem - Nástroje kvalitní...4-5 okruh


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Únor 14, 2013, 10:32:50 pm
Dnešní hlídka se vážně povedla, nováčkům a zkušenějším bylo vše ukázáno a vysvětleno. Při hlídce jsme zadrželi zbídačeného drowa na pobřeží u Kandaháru, který neuměl naší řečí. Podařilo se mi pochytit jen jednu větu v té záhadné řeči: ,,nikdo se mě nedotkne,,. To už byl předtím řádně prohledán. Tuto větu zadržený zvolal ve chvíli, když se z nenadání objevily další nepřátelsky naladěné osoby kolem. Nejprve jedna, která jej chtela uveznit ve vlastnim vezeni a chvili nato druha, ktera se predstavila jako lovec drowu a rovnez ho chtela ziskat pro sebe. Osobne si myslim, ze vsichni dotycni patrili k sobe. Ncimene drow nespachal zadny trestny cin na uzemi Elfi vsi a ostatni se rovnez nachazeli na pobrezi, kam nase pravomoc nesaha. Vsichni se chovali slusne a tak vzhledem k zbidacenemu stavu drowa jsme se rozhodli jej propustit (Febriel, Tagnar a ja). Oplati se nam podtemno v budoucnu stejnou minci? Tato udalost byla radne po sluzbe zapita pokladovym pivem v hospode u Vykotlaneho dubu.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Únor 16, 2013, 12:30:31 pm
Veledruidka vyhlašuje sbírku, pro opravy krmelců a vysazování nových stromů. Týká se to hlavně, těžbou zničených porostů v Elfím hvozdu a Staré bráně.

Proto otvírá, v lékárně u Menhiru, vitríny s prodejem převzácných rukopisů a knih. Cena jedné polorozpadlé archiválie, je stanovená na 50 měšců.
Předem děkuje, všem příznivcům lesa a lesních obyvatel.   


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Únor 18, 2013, 10:48:41 am
Veledruidka svolává družinu, velitele a všechny svoje věrné. Chystá se výprava do Větrova, tábořiště rozbijeme na Rozcestí...do města vyrazí jen "pověřeni" za účelem vyjasnění okolností, kolem klanu trpaslíků "větrovských" a mrtvého drowa.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Únor 20, 2013, 12:31:02 pm
Na vědomí se dává oficiální stanovisko stráže k věci výskytu dobrodruhů, kteří chtějí zabíjet nebo chytat drowy popř. jiné obyvatele podtemna:
,,Považuji takovou aktivitu, která má zapříčinit jakoukoliv újmu drowům odsouzení hodnou, takové činy pak mívají neblahé následky,
mezi které patří různé odvetné akce nejen proti obyvatelům Elfí vsi. Těmto dobrodruhům zakazuji vstup na území Elfí vsi, zejména pak používaní cest vedoucích k Zlaté Hoře.
Dobrodruzi, kterým bude prokázán záměr takto dráždit Drowy, budou potrestáni dle zákonů Elfí vsi za narušování pořádku a bezpečnosti. Budiž dáno dále na vědomí, že Drowové a
jiní obyvatelé podtemna pokud budou spatřeni na povrchu nemají býti hubeni, ale pakliže nejednají agresivně, má jim být umožněno případně vyhledat pomoc nebo odejít domů, obvzláště jedná li se o uprchlíka.  Dále pokud bude nějaký Drow nebo obyvatel podtemna dopaden stráží na území Elfí vsi a uposlechne výzvy k odhalení své totožnosti, nebude agresivní, nebude podezřelý ze spáchání trestného činu nebo hledán pro takový čin, budiž s ním zacházeno jako s diplomatem, vyslancem podtemna. Výskyt těchto osob je ale vždy nutné neprodleně hlásit nejbližšímu strážnému.,, *podepsán velitel stráže Mistr Mikael*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Únor 20, 2013, 11:21:24 pm
Dnes odesel ze sveta výborný strážce a společník Pitbulos. Odolal vsem nebezpečenstvím a nakonec jej zabila nějaká náhoda. Nepochopitelná a zbytečná ztráta.
Mistr Mikael proto drží smutek a plánuje pohřeb tohoto výtečného svatého muže a mnicha, který mu byl dobrým přítelem a učinil pro Elfí ves mnoho dobrého.
Kéž se již nemusí dle svého učení znovu zrodit v hmotném těle, ale v daném bardu odhalí přirozenost své mysli a vstoupí do nirvány, jak si přál. :'(

https://www.youtube.com/watch?v=Zi8vJ_lMxQI


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: hestius Únor 23, 2013, 09:31:02 pm
Na vedomie sa dáva obyvateľom elfskej dediny, že v budove bývalej knižnice sa usídlil rád mocného boha, ktorého každý pozná ako ON.
Z toho dôvodu sa knižnica bude sťahovať a vitrína na výkup kníh sa po dohode s veledruidkou Nani sťahuje do zhromaždiska.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Únor 26, 2013, 06:44:04 pm
Vzhledem k opakovaným krádežím, vloupaní, do soukromých obydlí  a spolků vyhlašuje veledruidka "lov na zloděje a lapky".

Za každého zloděje, nebo lupiče prokazatelně /svědci/ chyceného při činu bude vyplacena odměna 10 měšců.

Rozlobená veledruidka slibuje exemplární tresty........


Název: Krev za krev
Přispěvatel: Kinkin Únor 28, 2013, 08:24:56 pm
"Má paní......."
"Ano Awen?"
"Našli jsme nedaleko vesnice tohle......." S odporem, vlastním jenom hraničářům, pohodila na zem balík, z kusů hadrů. Po dopadu, na podlahu lékárny, se balík rozvázal. Vykutálela se z něho lebka, s dvěma "přerostlými" zuby, jak jehly.
"Bylo to za rozbřesku, jak slunce prosvítilo koruny stromů, to něco vzplálo a zůstalo jenom tohle" ...slovo *tohle* zdůraznila.

*Veledruidka vydá příkazy elfí stráži a všem hlídkám*

"Má paní?" 
"Tu lebku, odneste co nejdál, až do močálů, nechť zůstane tam..."

"Svolejte družinu a věrné....je čas"   

                                                                                                        (http://img20.imageshack.us/img20/6827/lebeapodvodou.jpg)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Twinkee Březen 01, 2013, 03:13:45 pm
*na dveřích od věznice v elfí vesnici se objevil kus papyrusu s následující zprávou*

Chci s vámi vyjednávat, máte něco mýho a já zase něco pro vás.


Temprance


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Březen 03, 2013, 10:31:29 pm
Dnes byli zabiti vyrojivší se neobvyklí vlkodlaci v železném dole a přilehlém lese. Občané budiž varováni před nebezpečenstvím, které jim hrozí. Doporučuje se zásobit elixíry ochrany před zlem. Stanovuji zákaz vycházení o úplňku ode dneška po celý měsíc. Vycházení o půlnoci na vlastné nebezpečí. Mistr Mikael - velitel stráže.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Březen 04, 2013, 09:45:29 am
Veledruidka umístila v shromaždišti vitrínu,  na prodej speciálních "kousků" . Pouze a jen kvalitní výrobky ...to jest okruh 4-5.....zdobené !!!

Dále pak jednu vitrínu u dveří v hostinci, na prodej lihovin.

Vyhlašuje výkup svitků Kováře bohů...50 000 zlatých za kus. Se svitkem prosím opatrně, je převelice vzácný.



// Nevkládejte do vitríny na speciální výrobky zboží 1 až 3 okruhu....budou smazány.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Březen 06, 2013, 09:02:21 pm
Dnes byl zadržen Ragnarok pro urážku velitele stráží, bránění se zatčení, neuposlechnutí výzvy a lykantropie v inkubačním stádiu. Dále je vydán zatykač na Krasnaju pro urážku velitele stráží, bránění zatčení a křivé obvinění. Po marné výzvě se obžalovaní schovali v chrámu JEHO, kde byl Ragnarok zabit po několika marných výzvách, dopraven a oživen ve vězení. Do třech dnů proběhne soud. Krasnaju se nepodařilo zadržet, neboť stoupenci JEHO ji odmítli vydat spravedlnosti, navíc vedli uréžlivé poznámky na adresu velitele stráží Mistra Mikaela, někteří jej ani neznali. Tyto osoby jsou vyzvány, aby nejpozději do třech  dnů podali oficiální vysvětlení tohoto jednání prostřenictvím svého zástupce Veledrudce Nani za přítomnosti velitele stráže
Mistra Mikaela. Neučiní li tak, je pravděpodobné, že celý spolek bude považován za zločinný a bude tak s ním naloženo. Dále se dává na vědomí, že Stráž tj. spolek Elfí útočiště je vrcholná výkonná, právní, soudní a vojenská moc v Elfí vsi, s tím je úzce spjata její autorita. Z těchto práv pramení také úcta k jejím členům. Posměšky, verbální útoky na členy stráže nebudou tolerovány a budou trestány domluvou a pokud to nezabere, tak pokutami a vězením. Nejsme nějaký hej počkej spolek, jak si někteří obyvatelé vsi zřejmě myslí. My vás chráníme a bráníme, budujeme obranné věže, hlídkujeme na cestách, abyste vy mohli klidně spát. Tak si to laskavě uvědomte. Jak vy k nám, tak my k vám. Podepsán Mistr Mikael - velitel stráže.


Název: Prohlášení k šíření nemocí a nepokojů
Přispěvatel: Kinkin Březen 08, 2013, 11:29:28 am
                                                                                                             

                                                                                                 Prohlášení Veledruidky k nepokojům, v Elfí vesnici


Po několika dnech, čtení dopisů adresovaných na moji osobu, pojednávajících vesměs o incidentu velitele stráží vs. obyvatelé vesnice a nemocí "lykantropie", jsem se rozhodla vydat předběžné prohlášení. Jeho podrobné znění, bude v nejbližších dnech rozvěšeno na tabulích, v elfí vesnici. Několik důležitých bodů, jenž budou obsaženy v kodexu neutrality...

- Elfí vesnice požívá výsadní právo neutrality - život a chování obyvatel vesnice, jakožto všech cizinců - jsou jí podřízeni

- Světské záležitosti vesnice a okolí, zajišťuje Správce vesnice Pylie Ranner a Velitel stráží Mikael...na což bude ze strany všech, brán zřetel

- Za bezpečnost obyvatel vesnice přímo zodpovídá Velitel stráží, jenž zastupuje výkonnou moc, spolu s Družinou věrných

- Velitel stráží má pravomoce a instrukce přímo od Veledruidky...z hlediska bezpečnosti vesnice, se očekává od všech obyvatel, plnění jeho požadavků

- Ochranu území kolem Elfí vesnice a jejího širokého okolí, zajišťuje k tomuto účelu vytvořený spolek - Elfí útočiště

- Zasahování do řízení a chodu vesnice, ze strany dalších církví a spolků je nepřípustné

- V případě války nebo napadení  vesnice nepřítelem, je vyhlášen stav ohrožení - očekává se spojenectví a spolupráce všech obyvatel spolků a církví, obývajících trvale   
  vesnici  za jediným účelem...zničení vetřelců.

- Krádeže, vloupání, napadání bezbranných obyvatel...prodavačů, překupníků obchodníků, vyvolávaní nepokojů... at..., zabití, ovládnutí...znásilnění ducha nebo těl   
  obyvatel....bude trestáno výkonnou mocí...sem spadají kouzla na ovládnutí osob, upírství a lykanie...


Vzhledem k dlouhodobému šíření nemoci lykantropie, upírů a různých, pro obyvatele nepřijatelných proměn, dále pak vrůstající nervozitě stráží až na přípustnou mez,...vydala Veledruidka instrukce své družině a Veliteli stráží, na vyhledání a potlačení těchto děsivých nemocí.
Pod instrukcí vyhledat, přikázala najít a zpracovat seznam osob trpících lykanií a upírstvím.
Proto Veledruidka naposledy vyzývá všechny osoby nakažené "proměnami" k uposlechnutí příkazů Velitele stráží a její družiny...to jest k léčení...v případě neúspěchu, k izolaci od ostatních obyvatel.
V zájmu zachování klidu a pokoje ve vesnici doporučuje všem nakaženým, vyhledat pomoc v řadách léčitelů a druidů. V případě neuposlechnutí příkazů Velitele stráží, ohledem výslechu a léčení nemoci, jsou stráže povinné osobu izolovat, až do příchodu Správkyně Pylie, nebo Veledruidky. Za jakýkoli další počin obyvatel, osob dotazovaných Velitelem stráží, nebo Družinou věrných,  v případě neuposlechnutí, jsi nesou zodpovědnost sami.
 


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Dajardd Březen 08, 2013, 10:53:18 pm
Dnes dobrovolně a se ctí rezignoval velitel stráží Mistr Mikael, důvodem je mimosoudni odškodnění zločince Ragnaroka. Zaroven odstoupil ze spolku Elfi utociste a spolku Dannan. Jeho nepratele
mohou nyni slavit. Dobri lide mohou truchlit. Do funkce se jiz nikdy nevrati. At žije spravedlnost a tolerance - nikoliv bezpravi a fanatismus!


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Březen 09, 2013, 09:07:11 pm
Veledruidka povolala do svých služeb, váženého elfa, Yariela Ny'ton'iart , na místo správce vesnice a soudního vykonavatele. Bude ji zastupovat v případě nepřítomnosti, ve věcech soudních sporů a diplomacie.

Dále jmenuje do funkce velitele stráží člena družiny Michaela.

Jmenovací dekrety budou vystavené do tří dnů od jmenování.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Březen 17, 2013, 11:04:10 am
Veledruidka se vrátila z dlouhé cesty z hvozdů, na jihu ostrova. Vydala příkaz tovaryšům, na navýšení zásob materiálu, výrobků, do vesnických skladů.

Za 200 měšců nakoupila nepředražené výrobky, z vitrín dobrodruhů v hospodě a řemeslníků v shromaždišti. Za dalších 200 měšců vyrobila, za pomoci tovaryšů a učedníků lektvary kůry, vylepšené neviditelnosti, regenerace, silnější kamenné kůže a pravdivého vidění. Tyto lektvary, se sníženou kupní cenou, vložila do vitrín shromaždiště a lékárny.
Jednorázovým výkupem bylin a esencí na určité lektvary, zvedla dočasně výkupní ceny  některých ingrediencí.

Při výkupu bude brát ohled na cenu a původ výrobků / výrobky získané nekalou činností, třeba krádeží, nevykoupí/. Zaměří se na vzácnosti z pokladů. Stále platí výkup svitků od kováře bohů, jeden kus za 50 měšců.


Od družiny získala informace, o příchodu velekněžky Shi do elfí vesnice a chystané výpravě do Větrova. Neviděla jí drahnou dobu a setkání s ní vítá.

Vzhledem k nejisté situaci kolem vztahů z klanem trpaslíků z Větrova, zvažuje navýšení zásob jídla, řemeslnických výrobků a materiálu. Proto vyhlašuje tento měsíc, měsícem řemeslníků, sběračů a horníků. Bude přednostně vykupovat do vesnických zásob, jejich nepředražené zboží a materiál od překupníka.




Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Twinkee Březen 20, 2013, 07:01:36 am
V elfí vesnici se proslýchá, že v místním chrámu takzvaného JEHO boha byl znesvětěn oltář zapomoci černé magie a oběti, které byl zcela vysát život. Zbyli po ní jen kosti.
Z tohoto činu lze usoudit, že se někomu zdejšímu nelíbí přítomnost Jehovistů, ukazuje svou moc a snaží se je tak pohoršit a vystrnadit.

Přesný viník není znám, jelikož místní stráž byla zaměstnána pohlednou elfkou


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Arian Březen 21, 2013, 09:18:35 pm
Chram je od tej udalosti zatvoreny. S bratmi a sestrami z JEHO cirkvy nie je velmi do reci jejich mlkve tvare a pohlady davaju tusit, ze sa k niecomu schyluje.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Březen 22, 2013, 07:34:57 am
Pan Ragnarok W se obrátil na zástupce veledruidky se žádostí o vyhlášení pátrání po paní Krasnaje. Vzhled k faktu že tato je nezvěstná již delší čas nachává Ragnarok vyhlásit odměnu ve výši 10.000 zl za zprávu vedoucí k jejímu nalezení


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Geralt z Rivie Březen 29, 2013, 08:04:51 am
Vzhledem ke všudypřítomnému napětí panujícímu mezi vyznavači různých církví, jakožto i právě uskutečněnému prodeji domu na náměstí církvi Auril, došlo v rámci zachování rovnováhy k přesvěcení oltáře před branami Elfí vesnice.
Tento je odnynějška zasvěcen Paní Měsíce, bohyni čistoty a pravdy, v naději, že přinese klid a mír do srdcí všech obyvatel.

Kéž je její světlo naším průvodcem v těchto dnech.

(http://www.neverwinter.cz/upload/Kandelabrie2/images/deity/Ithil.jpg)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Twinkee Březen 29, 2013, 10:29:19 am
Na náměstí Elfí vesnice stojí dnes nově otevřený chrám spolu s tržnicí. Dobrodruhové neváhejte a nakupte za bezkonkurenční ceny!
Chybějící výrobky budou brzy doplněny.

 Blahoslavena budiž Auril!


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Mok Březen 29, 2013, 12:12:24 pm
V elfí vesnici lze zahlédnout černovlasou dívku v bílém rouchu, jak káže proti Auril.
Tu a tam se ani neostýchá lípnout nějaký ten lísteček.

Lide prozři! Co dobrého vám přináší ledová bohyně? Mráz, utrpení a hladomory, to je to po čem toužíte?
Prokazuje ji úctu pro její lasků a dobrotu, či ze strachu, který do vašich srdcí zaseli její nohsledi?
Jste to vy, kdo musí volat po změnách, neb spravci této vsi jsou zaslepeni zlatem, jímž si je tento kult kupuje.
Nyní je to pouhý chrám, sídlo hadů, kteří vpravili jed do žil tohoto místa. Brzy zde však bude jen ledová pustina!


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Twinkee Březen 29, 2013, 01:53:36 pm
Do shromaždiště přiběhne osubka v bílomodré robě a předá pergamen strážci ve kterém stojí:
Bao Wu Wei tímto znamuje že dávat stížnost na malá pán která být krutá zabiják. Malá postava, celá černá jako podtemna a mít malá mečíka v obou ruka * pečlivě popíše Schízu Mekintoše* Tímto zárověň apelovat na správce vesnica, aby vydal zatykač na toho hnusná zabiják. Popravit dvakrát před moje oči kamarád elf, a pak dělat všechno možné aby my mu nemohli pomoct. A zároveň vypsat na toto vrah odměna za jeho hlava. My se pomstít!

V té same době vyběhne z chrámu samotná velekněžka rozhlašujíc po vesnici :

Té flundře nevěřte, to ledová královna vám pomůže když jste na pokraji smrti!
Věřte a uvidíte! Moji věřní to mohou dosvědčit! Ledová královna je milá k těm kteří za to stojí!
Kteří v ní věří opravdu a nekáží protí ní bludy!

Nezapomínejte na to že to Auril zachránila lid před věčnou temnotou bohyně Shar!
Auril vás spasila! Dávno už jste tu být nemuseli, dobře si pamatujte proti komu se obracíte!
Auril nad námi drží ochranou ruku!


Název: Letaky
Přispěvatel: MinoDL Březen 29, 2013, 02:13:23 pm
Mino beha po vesnici a letaky co ta blazniva zenska vyvesuje dava dole s pali.
zakazdmy ked ma nejaky prejav jej opunuje
ty mas strach v srdci. Nikoho nentime verit v aaauril ani nezastrasujeme je to kazdeho slobodna volia, A ty tvojim jednanim narusujes prirodzenu rovnavahu.
A asu si zabudla na to ze pre Auril pomahala porazit Shar.
Kazdy boh alebo  bohyne by mal mat svojich veriach.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Mok Březen 29, 2013, 02:36:09 pm
Posílíte jedno zlo, v boji proti jinému, to má přinést něco dobrého?
Ach ano, bojovali jste proti Shar. Ale proč? Abyste místo věčné temnoty mohli svět ponořit do věčných mrazů!

Och ano, to já mám prý strach v srdci? Proč tedy pálíte ty letáky, zvete mě flundrou a veškeré mé kázaní chcete smést z povrchu?
Nechte přeci lidu onu svobodnou vůli, kterou se hájíte. Nechte je zvolit, zda vás budou následovat, či půjdou za mnou.
Kdepak, to vy se bojíte. Že pravda o vás vystoupí na povrch. Že zdejší lid prozře!

Každý bůh a nebo bohyně by měli mít své věřící? Omyl! Temní bohové mají padnout i s jejich kulty!


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Arian Březen 29, 2013, 10:48:49 pm
V mene JEHO bola clenmi cirkvy vykonana put, pri ktorej boli osadene oltare v tabore pri lese a pri odpocivadle v Hadej rieke. Suska sa, ze JEHO cirkev zo znesvatenia chramu vyni aurilitov, ale dokazy proti nim nema, iba nejaku bachorku pochybneho charakteru. Dzihad (svata vojna) dalej pokracuje a JEHO nasledovnici sa riadia heslom: Kto do teba kamenom, tak ty do neho oltarom.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Kinkin Březen 31, 2013, 09:43:46 pm
Matoucí ticho piedestálu, přerušuje jen "zpěv" blízkého vodopádu a škrabání husího brka, na nažloutlý pergamen. Krásy přírodní scenerie se ztrácí, pod návalem chmurných myšlenek. Slabý vánek si hraje, s rozpuštěnými vlasy dívky, které jí brání ve výhledu. S pohledem do "prázdna", dopíše poslední větu, první části kodexu. Opatrně otře brko, o malý kus látky a zavine ho do pergamenu. Protáhne se a vykročí směrem k vodopádu. Tam, poblíž soutěsky, sleduje proud tříštící se vody, o oblé kameny. Roztáhne prsty na rukou a dlaně přiloží na hladinu jezírka. Cítí proud životodárné energie, která jí v poslední době tak chyběla. Poblíž zaslechne známé hlasy a otočí se.

Má paní...je čas. Lid vesnice a okolí pronásleduje neklid a obavy. Příhodná to chvíle k návratu. Hraničářka zvedne pohled a kývne směrem k mýtině. Tam se formuje zvířecí doprovod.

Dívka ještě jednou ponoří dlaně do vody a s úsměvem přikývne. Pak je zvedne nad sebe a šeptne..Matko...jsi se mnou


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Duben 07, 2013, 10:01:18 pm
V elfí vesnici byl vyhlášen dnes dvakrát poplach. Poprvé kvůli hlášení pana Ragnaroka o podivných postavách pokrytých magií, které se potulují v okolí vesnice, podruhé když stráže spatřili napadení a zabití právě zmíněného Ragnaroka u mostu, který vede do vesnice. Vojáci, kteří měli zrovna službu popisovali dvě postavy patřící drowům. Jednoho stínového tanečníka a druhého mága, který připravil o život nekromantickým kouzlem několik elfích stráží.

// Poslední varování, Elfí vesnice a okolí je chráněné místo.




Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Duben 13, 2013, 06:18:31 am
Štamgasti v hospodě probírají jeden z posledních drbů. Říká se, že legie v Timpánii se začali připravovat na příjezd někoho významného. Někteří tvrdí, že na kandelábrii zavítá sám Císař, někteří zase říkají, že se možná vrátí Král Cassien. Tak jako tak je pravdou, že timpanijští legionáři počali v Timpánii vykupovat nábytek, obrazy, koberce, sochy a alchymisty vyráběná světla ...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Geralt z Rivie Duben 13, 2013, 06:55:19 pm
Na nástěnce se objeví úředně vypadající listina.

Majitelům malých domů v Elfí Vesnici!

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o malé domy, úplnému obsazení domů a překvapivému zjištění,
že někteří majitelé nevyužívají své domy a jsou ochotni je předat dál, žádá správce všechny
majitele malých domků o zprávu, zda si chtějí své domy i nadále ponechat, anebo zda patří
k těm, kdož své domy nevyužívají.

V případě, že nastane situace, kdy některý z majitelů nepodá o svém domu žádnou informaci do jednoho měsíce (//real týden, tj. do 20.4.)
a poptávka nebude uspokojena uvolněnými domy, může se jeho jméno objevit na seznamu kandidátů,
kterým po dalším měsíci bez reakce může být dům zabaven.

Dopis stejného obsahu bude co nejdřív doručen do schránky každého majitele malého domu.

Podepsán Správce Elfí vesnice,
Yariel Ny'ton'iart


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Duben 15, 2013, 06:14:07 pm
Do elfí vesnice dorazil Větrovský velvyslanec.
Postavil si stan v zační části vesnice a odmítá se potkat s kýmkoliv jiným, než s Velekněžkou bohyně Auril...


Název: co se děje v ELFÍ VESNICI - Hledá se bard!
Přispěvatel: Geralt z Rivie Duben 18, 2013, 03:22:09 pm
Správce Elfí vsi vyhlašuje poptávku po službách barda!
Zváni jsou bardi profesionální i amatérští, dámy i kmáni.

Kdo by se chtěl přihlásit, nechť jakýmkoli způsobem kontaktuje elfa Yariela Ny'ton'iarta.

Vlastní tvorba výhodou, odměna jistá!


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Geralt z Rivie Duben 19, 2013, 06:25:52 pm
*pod původním oznámením se objeví druhá část*

Jelikož odpověď přišla pouze z jednoho domu, přikročí se ke druhé části plánu o týden dříve.
Ještě před vlastním seznamem však přichází oznámení, že onen jediný pozorný obyvatel
dostane mimořádnou prémii v podobě snížení nájemného.
Budiž příkladem všem ostatním!

A nyní k vlastnímu seznamu, jako první přichází na řadu následující domy:

 • Bardský dům Mistryně
 • Tanya de Kordan
 • Krejčovství U Krvavé jehly

Tentokráte poběží lhůta celého měsíce (// IR týden, tedy do 26.4.).
Zájemci o nový vlastní dům si však již mohou vybírat a případně rezervovat dům z nabídky.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Geralt z Rivie Duben 29, 2013, 08:51:57 pm
*na nástěnce se opět objeví aktualizovaný seznam*

 • Bardský dům Mistryně
 • Tanya de Kordan - zůstává původní majitelce
 • Krejčovství U Krvavé jehly - předběžně zamluven

A jelikož ze tří vybraných domů už je volně k dispozici pouze jeden, přibývají na seznam následující domy, pro něž se počítá lhůta měsíce:
 • U bílého pakoně
 • Pylia Yaner


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Geralt z Rivie Květen 24, 2013, 09:48:23 am
*předchozí oznámení nahradí nové, o dva dny později*

Vzhledem k dosavadnímu nulovému pokroku v oblasti najímání domů se správce rozhodl udělat jeden dům pokusně rovnou připravený k pronajmutí pro zájemce příliš stydlivé nebo zaměstnané na to, aby se na pronájmu dohodli obvyklou cestou.

 • Bardský dům - nyní vyklizený a připravený k okamžitému pronájmu
 • U bílého pakoně
 • Krejčovství U Krvavé jehly(?) - zůstává předběžně zamluven

Dále se oznamuje, že domy, jejichž majitel se o ně nebude celý rok starat, propadají v okamžiku, kdy bude správce na tuto skutečnost upozorněn, Elfí vesnici.
// zchátralost 10-11 měsíců


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Květen 28, 2013, 07:36:14 pm
*Na nástěnce ve schromaždišti se objeví nový vzkaz*

Sháním dobré bojovníky a věrné obyvatele Elfí vsi, kteří se chtějí vydat na výpravu k Ohnivému obrovi. Tato výprava se podniká za účelem získat další informace ke spolčeným skupinkám zla.

Febriel


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Květen 31, 2013, 11:23:40 am
*Po vesnici se šíří zpráva o dvou ztracených karavanách, které vezli zboží do Větrova a Timpánie*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Červen 12, 2013, 09:06:42 pm
*Na nástěnce ve schromaždišti se objeví nový vzkaz*

Sháním dobré bojovníky a věrné obyvatele Elfí vsi, kteří se chtějí vydat na výpravu k Ohnivému obrovi. Tato výprava se podniká za účelem získat další informace ke spolčeným skupinkám zla.

Febriel

*Pod tímto prvním vzkazem se objeví další*

V nejbližších dnech se podnikne další výprava za účelem zjistit či zajistit další infomace.

Febriel  *při dopsání vzkazu si těžce oddechne*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Geralt z Rivie Červen 13, 2013, 01:52:33 pm
Vesnicí se nese od jednoho domu ke druhému zpráva, že správce v brzké době chystá oslavu narozenin své adoptivní dceři, sirotkovi z Kandaháru.
Zváni jsou všichni, oslava by se měla konat ve správcově domě a bude to poprvé, co bude otevřený veřejnosti. Dárky jsou prý vítány, ale hlavní je nezapomenout úsměv a dobrou náladu.
A šušká se i cosi o nějakém oznámení, co by měl správce dát...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachyra Červen 19, 2013, 10:41:30 pm
"Počuli ste to? To o tom ... chlapíkovi?"
"Uhm, myslíš toho, čo si to nahrkotal do hostinca a vyzeral skôr ako zbrojný sklad?"
"No toho práve. Si tam vari bol? Som počul, že sa tam rozdrapoval na celú miestnosť a robil hrdinu."
"Samozrejme, že robil hrdinu, čo iného by si čakal od hocikoho z acronskej légie?"
"Čože? To vážne? Nikdy by som neveril, že sa budú zase len tak prechádzať po našej dedine. Ešte mám v živej pamäti, ako všetko trpelo pod ich despotizmom," elf si nespokojne odpije z vína a nervózne sa poobzerá okolo seba.
"Je to tak. Na to len tak niekto nezabudne. Isto nie my. Vraj bol dokonca tak drzý, že šiel aj za našim veľaváženým správcom."
"Za ním?? A čo chcel? Dúfam, že ho poslal kade ľahšie."
"To asi nie," mrzuto mu odpovie, "Ale Filoména ho videla ísť cez zhromaždište a vraj sa vôbec netváril nadšene. Skôr akoby mu chcel odhryznúť z nosa!"
Obaja elfovia sa pobavene zasmejú.
"Tak je, dobre by urobil. To je správny správca, konečne! Elfia si ho zaslúži po tom všetkom, čo si už vytrpela a my s ňou. Nech len toho acronského parchanta pošle tam, kde patrí."
Ozvalo sa cinknutie pohárov.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachyra Červenec 11, 2013, 10:42:09 pm
A v krčme opäť vládne čulý ruch, konečne je o čom drkotať:
"Ufff, to snáď nie je možné. Videl si tie stany vonku?"
"No veru veru videl. Nechápem tú drzosť Timpánie, že sa nám usadila rovno pred dverami!"
"To teda a s jednotkou acronských legionárov, tá drzosť! Ale počul som, že vraj nie sú na bojovej výprave, že vraj len sprevádzajú nejakého obchodníka."
"Ahááá tak to preto toľko vozov. Hm hm hm," chlapík do seba hrkne poldecák.
"Popravde som bol prehodiť s nimi reč a hovorili niečo o ... kravej dryáde? A pekelnom strome? To bude zase niečo démonické, Shar aby to vzala!" zahromží chlapík, ale druhý sa len uškŕňa.
"Čože si to bol? Hodiť s nimi reč, alebo pivečko?"
Muž zčervená, chvíľku temer zúrivo pozerá na spolu-popíjajúceho, ale potom si len zhlboka odpije.
"Záleží na tom?"
"Nie, to teda nie. Ale teraz máš výhodu, pokojne chlasci. Vonku je fontán až až. V jednej sa vyváľaš a hneď budeš .. ak rybička," uchechtáva sa.
"Tie fontány uhm! Mi niečo hovor. Hlavne to, ako sa tam záhadne objavili zo dňa na deň. V tom budú čary!"
"Samozrejme, že sú v tom čary. Spomínam si, ako som ti šiel z krčmy za starou a ... idem ti von a len čumím. Stála tam nejaká malá postava v takých tých obrých šatách, nejaká mágyňa naisto. Plášť okolo nej vial a tá jej palica s divným čiernym kameňom žiarila. A zrazu .. jedna fontána, druhá, tretia ... štvrtá a .. lavičky! Uff to bolo niečo, som hľadel ako puk." muž zagúľa očami a rozhodí rukami, aby svojim slovám dodal dôraz.
Druhý muž sa zatiaľ dobreže nedusí smiechom.
"Jasné, starú belu si videl a nie čarodejku! V tom stave v akom si z krčmy odchádzal by si nespoznal vlastnú mater."
Jeho kolega sa urazene oduje.
"Vieš čo? Chlastaj si sám! A nech ťa iný vlečie sťatého domov, odo mňa to už nečakaj!"
"Ale no tak, Fredo. Ale ... počkaj, nechoď, však ja len žartujem."
Ozve sa volanie plné obáv za chrbtom odchádzajúceho.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachyra Červenec 17, 2013, 07:29:19 am
Zrazu sa ozve plesknutie, ako jeden muž strelí druhému poza uši. Ten sa strhne, poškrabe si hlavu a ukrivdene sa pozrie na toho druhého. Keby už nebol pod parou, možno by mu to aj vrátil, ale takto bol rád, že sedí a aspoň posediačky drží rovnováhu.
"Čo ... to robíš, ty hofado?" zamrmle.
"Čo si to trepal, že kravia dryáda? Krvavá to bola! Teraz vyzerám ako hlupák!" osopí sa na neho muž, čo mu strelil zaucho a sťažka sa posadí na lavičku oproti.
"A j..ja ti sa to môšem? *hik* To je tvoj problém, še nepošúvaš."
Muž na neho chvíľku neurčito hľadí, ale pena mu od úst nevychádza, tak si len pokynie panáka a oprie sa o operadlo lavičky.
"Hmm tá acronská karavána už odišla," zamumle, "ale vraj odišli spokojný a že sa tam i niečo zomlelo. Julienol .. vieš, ten mladý, čo chodí tak často na hliadky, vraj je to veľmi nádejný hraničiar .. tak ten že niečo málo začul. Tá acronská špina "že-vraj-veliteľ-stráže-karavány" sa tam osopovala na nášho správcu. Ale dostala čo preto aj od neho, aj od elfky, čo tam bola s ním a dokonca i od vlastníka karavány. Inu, badať, že je to jeden z nás. Elfia krv sa nezaprie nikde. A nikdy sa neskazí acronským jedom."
Čašníčka donesie panáka rovno aj s celou fľašou a usmeje sa na nich rozkošne.
"A hlavné je, že všetko skončilo dobre," povzdychne si dievča zasnene a zaklipká dlhými riasami, "Ten mladý pekný elf z tej karavány odišiel za dryádou. A budú žiť šťastne až do smrti. A správca dal tomu vraj-veliteľovi jasný zákaz vstúpiť do našej dedinky. Aaahh milujem dobré konce."
Dievča sa otočí na opätkoch a odcupitá preč. Chlapi len zírajú za ňou a pokrútia hlavami.
"Alebo kým mu neurve hlavu, ako to chcela urobiť stará mne včera."
Druhý muž, už riadne pod parou, sa rozchechce.
"Bolo ti to treba? Ša kukaj. Ja mám ... mám pokoj! Tak! Pokoj mám. Tu je moja šena!" zdvihne korbel už len spola plný pivom.
Jeho kolega sa pozrie za chrbát pijana a uškrnie sa.
"Hej? To hovor tej, čo stojí za tebou."


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachyra Červenec 19, 2013, 11:17:55 am
Dedinou opäť vládol istý čas rozruch. Povráva sa, že vraj nejaká drowka mala tú drzosť, že sa obklopená mágiou prechádzala priamo srdcom Elfie. A dokonca mala toľko odvahy, že vošla až do samotného zhromaždišťa. Očití svedkovia tvrdia, že vraj sa zrazu strhol krik a do dverí vošla nejaká žena s červenými krídlami a kričala niečo o pliage a drowoch. V tom momente vznikol priveľký chaos a mnohí svedkovia si vo svojich výpovediach protirečia.
Jedno je však isté. Táto poldračica nakoniec chytila drowku a tak zabránila možnej tragédii. Niektorí tvrdia, že vraj drzá drowka stála už za samotným správcom a ktovie, čo by mu urobila nebyť pohotového zásahu acronskej dôstojníčky. Mnohí sa divia, čo tu tá vôbec robila, ale vraj odišla neskôr jednať so správcom. Šepkajú sa správy, že možno sa acronská provincia Timpánia prišla vyhrážať Elfii. Druhí ale protirečia, že ak by to bolo tak, tak by poldračia dôstojníčka nezachránila správcovi život.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Sonofdark Prosinec 22, 2013, 07:40:52 pm
po vesnici hodi divne skrytek a hovori ze ho nahama divnej typek v cerven  hadze po nom balicky
//zajtra po vecernom restarte ak bude dobra ucast tak snad pridete na darky


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Sonofdark Leden 03, 2014, 09:14:32 pm
Hospode u vyklatiho dobu sa objavila nova vytrina zo zvlastnymi ukolmi nikto nikdy poriadne nevidel toho kto to tam dava ale odmenu su ze vraj pekne


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Sonofdark Leden 04, 2014, 11:27:15 pm
Zhruba pred par tyzdne nasli Mina tamer polomrtveho a zraneneho . Potom ho previezli do chramu s trznicov.
je potreba lecitele , alchymisti alebo kto kolvek kto mu vie pomoct


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Leden 24, 2014, 09:30:44 pm
Slyšel jsem , že se chystá nějaká výprava s bohulibím cílem , rád se jí zučastním. Možná se jí rádo zůčastní více hráčů , možná by bylo dobré něco o tom napsat  ;)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Leden 25, 2014, 06:35:59 pm
Vesnicí se začíná šířit zpráva o tom, že se připravuje výprava do Kandaháru za učelem jeho očištění od nemrtvích. Již se podařilo získat několik dobrovolníků z řad obyvatel a dobrodruhů. Pokud se podaří sehnat dostatečně silná a početná skupina je naděje, že se město vyčistí od nemrtvích, kteří se v něm usídlili.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Bhaall Leden 26, 2014, 12:19:07 am
Nekteří obyvatelé Elfí si šeptají o velmi zvláštní věci co se stala v shromaždišti. Šuškají, že se pomátl a mluvil z cesty a pak se zabil. Další tvrdí, že byl zabit a jiný říkají, že u toho byli a že to bylo úplně jinak. Jisté je, že se stalo něco podivného, a to by nebyla Elfí ves, kdyby se toho nechytli dobrodruzi a nešli tuto událost vyšetřovat na vlastní pěst...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Bhaall Leden 27, 2014, 01:36:25 pm
Skupina dobrodruhů se vydali hledat informace do daleké Timpanie, kde sídlí misie JEHO církve. Potkali učence a ten jim objasnil mnohé, leč přesto je mnohé neznámo...

Mezitím se v elfí vesnici obyčejné děvče dostává do situace, již zcela nechápe. Je ve velkém nebezpečí a je na to úplně sama. Má poselství, ale neví pro koho, jestli nenajde odpovědi, skončí to tragicky, nejen pro ni...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Twinkee Leden 29, 2014, 12:03:09 pm
V Elfí vesnici nastal zmatek, po náměstí poběhují stráže a dohadují se kam všude rozmístit zátarasy a stany. 
Mezi obyvateli kolují řeči o stavbách kontrolních míst v lese a kolem vesnice, kvůli nebezpečí plynoucí ze strany drzích drowů,
kteří si chodí do vesnice jako do obchodu a rozšiřují zde víru v Lloth a vraždí nevinné obyvatele vesnice.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Twinkee Leden 29, 2014, 02:42:36 pm
Neplatičům z JEHO církve byl městem zabaven velký dům, ve kterém měli svůj chrám. Dům zakoupila zbylá hrstka věřících, kteří chrám obnovili.
Nyní se mohou věřící opět modlit ke svému božstvu jak chtějí.

Následně byli dostaveny zátarasy a kontrolní stanoviště s vycvičeným vojskem, na každé přístupové cestě k Elfí vesnici. Tábořiště ve staré bráně je nyní také lépe střeženo.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Rizzen Leden 30, 2014, 06:45:40 am
V Elfí vsi se už delší dobu šíří zvěsti o tragické smrti nebohého Tovaryše. Skupina dobrodruhů křižuje zemi a hledá stopy a proslýchá se že celá věc s určitostí vystupuje do nejvyšších rozměrů. Skupinu čeká několik velmi obtížných úkolů a tímto vyzývá jménem paladinky Janette všechny dobrodruhy s čistými úmysly aby se ke skupině přidali.

//slez v 18:30-19:00 dnes v Elfí


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Bhaall Únor 06, 2014, 10:01:07 pm
*U alchymistického kotle, kde vesničani a dobrodruzi obvykle vídají elfku Febriel, je ted jen mízou přilepený vzkaz*

Vážená svatá bojovnice, máme tvoji přítelkyni Febriel a pokud nechceš, aby se ji a vsi přihodili opravdu strašlivé věci, sejdeš se semnou, přijd sama, nebo se tvoje přítelkyně již nikdy nevrátí!

//Feb a Rizz: Domluvíme se ve hře na čase a místě.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Rizzen Únor 08, 2014, 06:20:01 pm
Ve vsi se objeví na nástěnce kus pergamenu na kterém stojí:

Janette Arnemen, paladinka tímto vyzívá obyvatele vsi, i občasné návětěvníky čistých mravů aby pomohli v boji dobra

Úkol č. 1 hledají se dobrovolníci na finální útok na osvobození Kandaháru od děsivých nemrtvých. Zůčastnit se tohoto úkolu je morální povinost každého, kdo unese zbraň!!

Úkol č. 2. Dál se hledají mocnější a slavnější dobrodruzi na sérii velmi náročných výprav. Více informací se dozvíte osobně.

Ůkol č.3 Paladinka Janette, vyplatí ne méně než deset tisíc zlatých mincí, za vystopování a zpacifikování zlého a podlého neznámého teroristy. Jeho popis je následující: Černý delší kabát, červené kalhoty, černá kápě a hlavně temně rudé zářící oči. Jako důkaz o provedení skutku přineste jeho useknutou hlavu. Poznámka: je velmi nebezpečný a zákeřný, útočte na něj bez varování jinak on zaútočí na vás.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Rizzen Únor 08, 2014, 09:42:43 pm
*připíchnut dodatek*

zvláštní nabídka: pokud hlavu toho neřáda někdo přinese do jednoho týdne, dostane rovných sto tisíc zlatých mincí *podepsána Janette*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Únor 09, 2014, 10:25:15 am
Do Elfí vesnice dorazila zpráva o zničené strážní věži nedaleko Kandaháru.
V okolí věže bylo nalezeno množství znetvořených těl obránců.
Bude potřeba vše prošetřit a zajistit stavbu nové strážní věže.
Rovněž bylo zaznamenáno nezvyklé množství znesvěcených a poničených hrobů na různých místech v okolí vesnice i na vzdálenějších místech i tyto události bude třeba prošetřit.
Zprávy o těchto činech nahlásila Viktorie a Namor nezávisle na sobě, když se vrátili ze svých cest po přilehlém okolí vesnice a výprav ze svých cest.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Únor 16, 2014, 12:30:45 pm
Útoky na předsunuté hlídky elfů donutily ozbrojené síly vesnice ustoupit hlouběji do lesa.
Hlídka u hlavní cesty do elfího lesa byla proto zrušena a jednotky převeleny jinam.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Barbar321 Únor 18, 2014, 08:22:53 am
*na nástěnce v elfí vesnici se dnes v ranních hodinách objevil nový vzkaz*

paní Jannete, temné síly v okolí vesnice jsou stále znatelnější, hvozd je dnem ode dne nebezpečnější a náš společný protivník nabývá neustále na síle, zatímco záblesk světla ne a ne prorazit skrz tmavé stíny. Je nutné najít urychleně potřebné věci a strhnout výhodu na stranu dobra, než zlo vše pohltí.

*následuje standardní podpis* Amanda Meine

//navrhuju termín dalšího sezení na pátek od 8-mi večer


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Únor 21, 2014, 12:59:49 pm
*na všech nástěnkách v Elfí vesnice se objeví velký nepřehlédnutelný vzkaz*

Prosím všechny dobré občany, kteří jsou na straně dobra, aby mi donesli mrtvolu muže, pokud se tak dá nazvat, jménem Azaziel zvaný 'Ten s červenýma očima'.
Odměna jistá.

Jen buďte velmi opatrní je silný a odporně zlý, schopný všeho.

*podepsaná* Febriel Amastacia


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Bhaall Únor 26, 2014, 09:05:58 pm
Febriel Amastacia byla dnes neformálně přijata do Rady Starších za její dlouhou a oddanou službu Elfí vesnici a jejímu lidu. Chovejte ji v patřičné úctě a vždy vyhledávejte její moudrost a radu.

Formální obřad bude následovat, pokud se tak ona sama rozhodne, oslavy na sebe jistě nenechají dlouho čekat


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Únor 28, 2014, 05:41:41 pm
*na nástěnce se objeví nový vzkaz*

Oslava určitě bude.

//co takhle sobota nebo neděle k večeru?


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Březen 02, 2014, 09:37:15 am
*na nástěnce v Elfí vesnici se objeví nový vzkaz*

První co bych ráda udělala je vystavět obranné věže. Tímto prosím obyvatele vesnice aby se ke mě přidali a pomohli mě pobrat veškerý materiál.

*podepsaná* Radní Febriel Amastacia


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Březen 02, 2014, 11:06:38 am
*Ve schromaždišti  na nástěnce je nový vzkaz o nalezeném koni*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Březen 07, 2014, 06:25:14 am
Po vesnici se povídá o Lupičském hradišti, které vyrostlo poblíž kandaháru. Říká se, že bandité se opevňují a okrádají každého, kdo se pokouší přinést do Elfí vesnice zapomenuté poklady z města Kandahárského.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Březen 10, 2014, 01:33:30 pm
Po vesnici se povídá, že konečně zatkli zločince Aniriewyna, který provedl velmi mnoho. A že v brzké době bude veřejný soud.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Březen 12, 2014, 09:13:07 pm
Po vesnici visí letáky, že brzy bude upálena nemrtvá Morgana Lafei.  Zároveň je to i výstraha pro ostatní nemrtvé.

// v sobotu po restartu


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Březen 13, 2014, 10:13:23 am
// omlouvám se po restartu po 18 hod.  ;)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Březen 17, 2014, 01:03:32 pm
*Na nástěnce se objeví úřední listina*

Před pár dny proběhla kontrola nemovitostí a došlo k zabavení jednoho domu. Jedná se o dům kovářky Tanyi. Pokud majitel nepodá o svém domu žádnou informaci do jednoho měsíce (//reálně týden 24.3.) tento dům se nově pronajme. A také došlo k upravení několika nájmů.

*podepsaná radní Febriel Amastacia*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Březen 18, 2014, 06:57:53 pm
*na nástěnce se objeví další úřední listina*

Oznamujeme všem, že probíhá nábor dobrovolníků do řad stráže společenství Elfí vesnice.
Kdo má zájem nechť vyhledá zodpovědné osoby.

*podepsána radní Febriel Amastacia*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Březen 30, 2014, 11:14:02 am
*Na nástěnce se objeví úřední listina*

Znovu proběhla kontrola nemovitostí a došlo k zabavení dvou domů. Jedná se o domy Aurilitů. Pokud majitelé nepodají o svém domu žádnou informaci do jednoho měsíce (//reálně týden 6. 4.) tyto domy se nově pronajmou.

*podepsaná radní Febriel Amastacia*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Lubko Duben 07, 2014, 07:59:01 pm
Arcibiskup Ainur nechal rozhlasit po Elfí vsi, že JEHO cirkev již nadále nebude obývat dům ve vsi a v nejbližších dnech jej znovu nabídne k pronájmu někomu jinému. Celý řád se nadále stěhuje do nově připravovaného sídla v Timpanii. ON ale neopustí Elfí ves naopak se usilovně pracuje na novém veřejném oltáři jenž bude zasvěcen za týden. Tímto jsou všichni občané dobré vůle zvaní na obřad zasvěcení...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Duben 08, 2014, 07:00:22 pm
Vyslankyně v elfí vsi, paní Eleanor Shelby tlumočila radní své znepokojení nad zprávami, dle kterých se pohřešované dítka Velekrále ocitla v elfí vesnici namísto toho, aby byla okamžitě navrácena svému otci. Poté, co Febriel pobyt dívek potvrdila, Eleanor žádala o přidělení domu, který by odpovídal postavení dívek a zároven, aby byly dívky vydány pod její ochranu.

Prozatím byly postaveny stráže k domu, ve kterém se dívky nalézají s tím, že brání vejít a odejít komukoliv bez důkladné osobní a magické prohlídky...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Duben 09, 2014, 06:58:28 pm
Radní Febriel nechala postavit stráže k branám Elfí vesnice s tím aby prohledávali kohokoliv, kdo bude vstupovat a odcházet ze Vsi, za účelem ochrany dcer Místokrále a také bývalý chrám Jehovistů předala do správy Timpánie.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Duben 11, 2014, 05:15:04 am
Neohlášená návštěva

Před opevněným domem Timpanijského velvyslanectví se zjevila žena, zahalená plášti. Obhlédla budovu, lehce se dotkla vstupích dveří (tyto se samy otevřely) a vstoupila dovnitř.
Z domu se posléze ozývaly srdceryvné výkriky a rincení zbraní aby nakonec ze dverí vybehli tri obyvatelé vesnice, po zuby ozbrojení a vydali se bojovovat s príserami, které neznámá vyvolala kolem sochy venované Veledruidce...



Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Michal[SK] Duben 11, 2014, 10:45:07 pm
Chaos postupně ustál.
Elfí straže s námahou odrazili nebezpečí a nepřítel zmizel  stejně rychle jako se objevil.
Po podezřele ženě nezbylo ani stopy a její zmizení zůstalo stejnou záhadou jako její náhle zjevení.

Po cele vesnici ba i okolí se však roznesla správa kněze JEHO zvaného Beleg.
Kdokoli kdo spatři kněze či kněžků Auril, ať urychleně pošle je do Elfi vsi k vyřízení neodkladných povinností.

//jestli se někdo najde, sobota 12.4 večer


Název: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Sonofdark Duben 13, 2014, 01:39:40 am
Dnes nad ranom mali zachranene divky zvlastny nastevu, ktora pre ne skoncila modrinou na hlave. nepamatuji si toho vela ale spominaju si ze postava muza sa ich pokusila unest tak ze ich sa pokusila omracit. jedna divka stacila este vykriknut. Ked straz prisla dnu postava byla prec a divky lezali na zemi
Straze si to neumi vysvetlit ako mohol preklznut


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Duben 27, 2014, 07:44:04 pm
Nedaleko elfí vesnice došlo k zřícení skal.
Pracovní skupina, která byla vyslána k odklizení závalu a uvolnění cesty k močálům zmizela bezestop.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: A&N s.r.o. Červen 29, 2014, 08:23:19 am
Hlídky Timpanijských legií navštívili elfí vesnici a ke svému překvapení tuto našli v troskách. Domy kdysi slavných obyvatel byly rozvaleny a obývány pouze lesní havětí - tedy až na jeden. Dům, kdysi patřící správci elfí vesnice stále stojí. Kmen jeho stromu však je obklopen pavučinami. Ač se zevnitř domu ozýval podivný sykot, na bouchání klepadla nikdo neodpovídal...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Geralt z Rivie Červenec 10, 2014, 06:24:59 pm
Jednoho dne, úplně stejného jako ty ostatní, by případný pozorovatel mohl vidět podivné věci.

Mohl by vidět zahalenou postavu vynořivší se ze shromaždiště, kterak systematicky obchází dům opletený pavučinami a zmíněné pavučiny nechává mizet v plamenech, které se však domu samého nikterak nedotkly. Mohl by posléze vidět, kterak ona postava s určitými obtížemi otevřela dlouho zamčené dveře a vešla do domu. Mohl by vidět, kterak se uvnitř několikrát zablýsklo. Mohl by také vidět, kterak se ta samá postava po několika hodinách znovu objevila ve dveřích, které se za ní nyní zavřely tiše a hladce, a zamířila k cedulce vedle dveří, na kterou připsala pár řádek. Mohl by dokonce vidět, jak se ona postava prošla po vesnici, než se s tichým šelestem rozplynula do vzduchu.

Mohl by vidět toto všechno, jen kdyby tam takový pozorovatel v danou chvíli byl.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Září 10, 2014, 03:32:16 pm
Hlídka v podhůří poslala do vesnice zprávu o neznámé lodi, která byla spatřena u pobřeží nedaleko Kandaháru.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Září 14, 2014, 09:53:25 am
Od hlídky v podhůří byla poslána další zpráva o podivném táboru, který se začíná rozrůstat na pobřeží.
Tato zpráva je potvrzena i od náhodných dobrodruhů, kteří se nacházeli v blízkosti a zavítali do vesnice.
Co asi znamená tento tábor a proč se nachází tam kde byl spatřen...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Září 19, 2014, 07:11:59 pm
Tábor na pobřeží je podle pozorování plný obchodníků a kupců.
Je zde také ke spatření velké množství ozbrojeného doprovodu a spousta materialu.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Září 20, 2014, 06:59:49 pm
Od tábora na pobřeží vyrazila neznámo kam skupinka několika jezdců...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Září 28, 2014, 04:34:22 pm
Do Elfí vesnice dorazila skupinka mužů vyhlížejících jako obchodníci v doprovodu několika stráží a zavítala do zdejšího hostince.
Podobně vypadající skupina byla spatřena i na cestě směřující na jih a další na cestě na sever ostrova.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Říjen 05, 2014, 12:03:03 pm
Podle několika málo zpráv co se dostali do vesnice obě skupinky dorazili na místa kam měli namířeno.
Jedna se nachází ve Větrově a druhá v Timpánii, kde podle neověřených zpráv čekají na přijetí u představitelů města.
Jesté je jen to, že skupinka v Elfí vesnici čeká na schůzku se správcem vesnice, radní a nebo Veledruidkou.
Není jisté čeho se má schůzka týkat, ale proslíchá se něco o Horské vesnici a Zlaté hoře.
Zatím se objevují jen kusé zprávy uvidíme co přinese další dění...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Říjen 12, 2014, 12:27:05 pm
Zdá se, že obchodníci v Elfí vesnici se při čekání na zástupce vesnice, snaží naverbovat nějaké dobrodruhy a dobrovolníky na blíže neurčenou práci.
Určitě se tak děje i v Timpánii a Větrově.
Zatím však nejsou moc uspěšní , jak je patrno z rozhovoru zaslechnutém v hostinci.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Karluska Listopad 03, 2014, 07:54:42 pm
Mala skupinka se vydava kazdy den do okolí elfi vesnice,aby zjistila vše o tom proč je Horska vesnice je pod vladou mrazu a zla...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Listopad 07, 2014, 12:18:07 pm
Podle posledních zpráv se připravuje výprava do Horské vesnice a okolí.
Mělo by se jednat o průzkumnou výpravu, dá se tedy očekávat i případný boj se vším co by se pokusilo výpravu napadnout.
Výprava by měla být placena obchodníky, kteří se ted zdržují v Elfí vesnici a podpořena částí jejich vojenského doprovodu.
Podrobnosti budou jistě brzy upřesněny, záleží jen zda se podaří sehnat dostatečné množství dobrodruhů, aby byla zajištěna uspěšnost celé výpravy.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Karluska Prosinec 02, 2014, 09:59:47 am
Nela Blake Uspěšně Získava další a další bojovniky do svych řad...Proslýcha se že se potuluje kolem Hradu...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 02, 2014, 10:57:59 am
Vypadá to , že podle ruchu ve vesnici, který ted poslední dobou narostl a podle množství všelijakých bojovníků různých zbraní a národů jakož i všemožných vyznavačů magie kteří se ted po vesnici potulují se v brzké době uskuteční již delší dobu připravovaná výprava do Horské vesnice a okolí.
S počtem dobrodruhů, který narost se bohužel ve vesnici objevilo i množství zlodějů a ostatních pochybných bytostí.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Karluska Prosinec 04, 2014, 12:30:58 pm
Lide ve vesnici schaneji spravce....zničene domy jim dělají starosti.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 04, 2014, 12:56:41 pm
Stav zničených domů a ostatních prostor vesnice se donesl k patřičným osobám, které ted zvažují další postup.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 04, 2014, 09:18:38 pm
Po vesnici visí lístky, že Febriel Amastacia se shání po bojovnících z Elfího útočiště. Bližší informace sdělí při osobním setkání.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 05, 2014, 11:36:40 am
Malá Romi ihned po přečtení lístku posílá list Fabriel pro upřesnění času a místa setkání.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 07, 2014, 10:30:56 am
Malá Romi ihned po přečtení lístku posílá list Fabriel pro upřesnění času a místa setkání.

Febriel po reakci Malé Romi připíše na lísky po vesnici čas a místo setkání, které platí pro všechny bojovníky z Elfí vesnice.

// co dnes večer? Kdo může a nemůže? Či rovnou navrhněte datum a čas kdy by vám to vyhovovalo ;-)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Prosinec 07, 2014, 10:53:41 am
Nadar z udolí se doslechl , že někdo , nějaký šílenec chce ublížit Elfí vsi a rozhodl se jí jako správce skladů bránit za každou cenu !!!   :-\


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 07, 2014, 02:41:20 pm
Malá Romi ihned po přečtení lístku posílá list Fabriel pro upřesnění času a místa setkání.

Febriel po reakci Malé Romi připíše na lísky po vesnici čas a místo setkání, které platí pro všechny bojovníky z Elfí vesnice.

// co dnes večer? Kdo může a nemůže? Či rovnou navrhněte datum a čas kdy by vám to vyhovovalo ;-)
Malá Romi odepíše na vzkaz o setkání, že se určitě dostaví tak jak bylo navrženo

//dnes mohu jak bude potřeba  :)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 07, 2014, 02:46:42 pm
// tak kolem 18hod.?


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Karluska Prosinec 07, 2014, 02:55:36 pm
//Připravena :-)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 07, 2014, 10:50:39 pm
Dnes byla z Elfí vesnice podniknuta výprava do Horské vsi. Jelikoš byla skupina velmi početná nebylo třeba ani doprovodu stráží, které zajištují ochranu obchodníků ve vesnici.
Bylo zjištěno, že venkovní prostory Horské vsi obsadili bytosti mrazu, které patří mezi služebníky ledové bohyně Auril.
Po těžkém boji byli tyto bytosti poraženy a skupina se přesunula do vnitřních prostor hlavního sálu.
Při prohlídce spodních místností nebylo nalezeno nic neobvyklého avšak při vstupu do horních místností byla skupina napadena nejrůznějšími bytostmi zla, které bránili vstup do komnaty skrývající prastarou hrobku a licha se svými strážemi.
Po velmi těžkém boji bylo zlo poraženo.
K velkému překvapení bylo zjištěno, že symboly na hrobce pocházejí z podtemna. Jak se hrobka dostala až sem se neví a bude potřeba toto místo vysvětit knězem, aby nedošlo k navrácení zla zpět.
Zpráva o vyčištění Horské vsi byla předána obchodníkům v Elfí vesnici, kteří žádají všechny kdož se výpravy zůčastnili, aby si vyzvedli slíbenou odměnu.
Bohužel návrat výpravy zpět do vesnice neprobíhal podle očekávání.....


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 08, 2014, 06:28:44 pm
Ve vesnici se objeví další lístky. Prosí obyvatelé vesnice aby byli velmi obezřetní, jelikož se chystá útok na Elfí ves.



Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 10, 2014, 04:48:32 pm
A na základě této skutečnosti radní vyhlašuje, že v Elfí vesnici se nesmí chodit v kápi a podobné pokrývce hlavy, ve které nejde vidět obličej. S touto věcí jsou seznámeni i strážní.  A pokud ani na požádání nesundá dotyčný kápi bude zatknut.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Karluska Prosinec 11, 2014, 02:06:15 am
// Dne 14.12 2014. neděle Čas 19:00

Nemrtví Vs Elfí vesnice

Útok na Elfí vesnici....čím více lidí tím lepe :-)
Prosím všechny kdo se chtějí zúčastnit bud jako útočníci nebo obránci ať se přihlásí.(Jestly máme čekat čí nikoliv)
Taky bych chtěla poprosit o 2 DM ať každá strana má 1 DM aby mohly posílat pro efekt nějaké UI Bojovníky .Samozřejmě nic extrémního  at to všichni zvladneme :-D
Když nebude DM nevadí nějak to zvladnem :-D
Jestly neznáte duvody k útoku přečtěte si IC Nela Blake a Morganu Lafei...
V případě nedostaků lidí se útok nekoná...

Nela Blake(Nemrtvá)...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Karluska Prosinec 11, 2014, 03:03:14 am
(https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqwJ6vxGGsaalFhNxheTTkyjeWIfk2XwB7pTVUFK168LWlqw8h)

Nemrtví jsou na pochodu...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isidur Prosinec 11, 2014, 03:24:10 pm
Nemrtví jsou na pochodu...

Unika mi pointa po vcerejsim hrani by mela byt situace trochu jina , ale tezko usuzovat za Elfi ves nikdo ani radku ...


PS : zitra tento post prosim smazte at se tu nespamuje dekuji ...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 11, 2014, 05:32:41 pm
Nemrtví jsou na pochodu...

Unika mi pointa po vcerejsim hrani by mela byt situace trochu jina , ale tezko usuzovat za Elfi ves nikdo ani radku ...


PS : zitra tento post prosim smazte at se tu nespamuje dekuji ...

Ano protože se to zamotalo jak blázen a né díky vsi.. ale díky někomu jinému... jinak na psaní jsem se ještě nedostala... může i někdo jiný ne?


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Karluska Prosinec 11, 2014, 05:46:09 pm
No ja jsem uplně v lese :-D ani obraz ani zvuk :-D


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 11, 2014, 05:52:16 pm
Po včerejší návštěvě nemrtvé Nely Blake a následnému prohledání domu kde se ukryla, se tento dům zabaví. Pouze zatím proběhla výměna zámků a další průběh se nadále řeší. Po otevření domu nemrtvá na místě nebyla a podle většiny, kteří se toho zúčastnili, jsme usoudili, že tento dům využívá pouze na teleportaci a na následný útok. Takto by zaútočila v jádru vesnice.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 11, 2014, 06:45:13 pm
Nemrtví jsou na pochodu...

Unika mi pointa po vcerejsim hrani by mela byt situace trochu jina , ale tezko usuzovat za Elfi ves nikdo ani radku ...


PS : zitra tento post prosim smazte at se tu nespamuje dekuji ...
Já kupříkladu nevím o co šlo jelikoš sem u toho nebyl  :)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 12, 2014, 05:12:17 pm
Malá Romi se po té co opustila Elfí vesnici vydala na cestu po ostrově a navštěvuje nejrůznější místa.
Je možné ji zahlédnout v oblastech na jihu v okolí Timpánie i na severu kolem města Větrova a také na nejrůznějších místech uprostřed ostrova v okolí bezpočtu osamocených domků a stavení.
Ve městech je možné ji zahlédnout v hostincích v přístavech na tržištích i jinde a je viděna ve společnosti osob, které jak je patrné dobře zná.
Jisté je jen to , že se tyto osoby po setkání s Romi začínají připravovat na cestu neznámo kam.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Prosinec 14, 2014, 10:30:04 pm
Po stručné domluvě s Radní Febriel se Velekněz církve bohyně Auril, z Elfí vsi, vypravil vysvětit Horskou ves.
Když dorazil do horské vsi narazil na odpor Lupičů, kteří ve vsi hledali, co by ukradli.
Velekněz si s lupiči poradil, potrestal šéfa této bandy a Horskou ves vysvětil.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 14, 2014, 10:59:15 pm
Elfí vesnice po těžkém boji odolala utoku nemrtvých hord, které se snažili vesnici zničit.
Podařilo se jim sice vniknout do prostor vesnice, ale tam narazili na tvrdý odpor.
Utok byl veden z obouch přístupových cest k vesnici, avšak obránci dokázali odolat všemu co se snažilo proniknout do vesnice.
Dokonce se podařilo zajmout i nemrtvou Nelu Blake, která měla zřejmě vše nasvědomí.
Bohužel jak se později ukázalo zajmout se nechala dobrovolně, aby se po umístnění do věznice pokusila osvobodit dalšího nemrtvého, který tam čekal na popravu a to se jí jejich společnými silami podařilo.
Za pomoci společné velmi silné magie oba nemrtví unikli neznámo kam...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 17, 2014, 09:46:49 am
Febriel Amastacia vyslala pár strážných, aby našli Generálku Malou Romi a předali jí vzkaz.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 21, 2014, 09:36:55 pm
Obchodníci z tábora u pobřeží i z ostatních míst kam byli vysláni se spolu se svým ozbrojeným doprovodem začínají připravovat na cestu do Horské vesnice.
Spolu s nimi se na cestu připravují i nejrůznější dobrodruzi ze všech míst ostrova, kde se o opuštěné Horské vesnici doslechli.
Na cestu se vydávají i obyčejní obyvatelé ostrova, kteří hledají nový domov a příležitost se uplatnit.
Bude potřeba hodně času a usilí než se vesnice stane obyvatelnou a bezpečnou, ale snad se vše podaří zajistit co nejrychleji.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 23, 2014, 04:17:51 pm
*Na nástěnce ve shromaždišti se objevil nový vzkaz*

Svolávám co nejvíce členů rady starších za účelem prodeje krčmy.

*pod vzkazem je podpis radní Febriel Amastacie*

// např. dnes po resu?


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 25, 2014, 02:04:41 pm
Febriel Amastacia vyslala několik strážných, aby předali vzkazy všem členům rady starších.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Prosinec 25, 2014, 02:47:20 pm
Na základě posledního rozhovoru s Thalinorem Hashnitorem radní začala jednat, jelikož vyhrožoval občanům a celé vesnici. Napsala vzkaz pro občany na nástěnku, aby si na tohoto muže dali pozor a nedůvěřovali mu. Pak opět vyslala pár strážníků se vzkazem pro Generálku, aby zaslala okamžitě další bojovníky. A poté zašla za velitelem stáží a nařídila mu zmobilizovat stáže a také posílit hlídky. 
Pak sama začala obcházet bojovníky ve vsi.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 26, 2014, 12:29:35 am
Po nadávných událostech ve vesnici je nyní možné spatřit hlídkující stráže a vojáky v schromaždišti, hostinci i na dalších důležitých místech vesnice.
Zároven je vidět i obchodníky s jejich ozbrojeným doprovodem připravovat se na cestu do Horské vesnice.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isidur Prosinec 26, 2014, 05:31:07 am
Po dohodě s radní Febriel o pomoci Elfí Vsi.  Kněz Garas a velekněz Konstantinos spravily své věřící Auril o konané bohoslužbě na podporu Elfí Vsi.

*dobrovolníci z řad věřících roznašejí listy s pozvanim k bohoslužbě*

(dnes po 16 hodině)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Prosinec 27, 2014, 06:43:27 pm
Z Elfí vesnice vyrazila dnes další karavana s materialem a zásobami do Horské vesnice v doprovodu najatých dobrodruhů.
Podle posledních zpráv dorazila na místo bez větších problémů.
V Horské vesnici je ted možno spatřit čilí ruch při její opravě.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Bhaall Prosinec 29, 2014, 10:38:28 am
*Do Elfí vsi přijede královský posel, otočí se dokola na svém koni a zatroubí krátce na trubku, pak si odkašle a rozbalí pergamen opatřený královskou pečetí*

 Všem dobrým občanům, národům a rasám se na vědomost dává ! Slyšte, slyšte !

"Jeho výsost místokrál Timpánského království Vintor Daspius milostivě zve všechny na královský dvůr, neb ku příležitosti uvítání roku nového pořádá velkolepý bál.
Toho dne rovněž se uskuteční na počest jeho Výsosti rytířský turnaj, kde ti, jež mečem vládnou a odvaha jim nechybí mohou vyzvat na souboj šampióna arény. Cenou pro vítěze jest drahým kamením ručně vykládaná, mistry zlatníky ryta dýka samotného Místokrále.
Toto velkolepé veselí nechť dají Bohové, se uskuteční toho dne posledního roku tohoto.
Všichni nechť jsou srdečně přizváni a skvostně se baví."

*Mlaskne a sruluje pergamen, zatroubí ještě jednou a kvapem cválá z Elfí vsi.*

// Neděle 4.1.  od 18.15 .


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Leden 01, 2015, 04:56:29 pm
Groll je dalším z mnoha, který se chystá opustit Elfí vesnici a odcestovat do Horské vsi. Je možné ho spatřit při přípravě na cestu.
V dílnách si obstarává nástroje v hostinci nakupuje potraviny a u překupníka nějaký základní material a vše nakládá do připravených beden a vaků.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isidur Leden 07, 2015, 06:49:03 pm
Církev bohyně Auril dál podporuje řemeslniky a dobrodruhy přicházející do Horske Vsi , z domů se začíná ozývat hluk kladiv bušicích do kovadlin jak trpaslici zpracovávají natěženou rudu ve Zlaté Hoře.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Leden 22, 2015, 11:58:24 pm
Rytíři, kteří dorazili do vesnice z Timpánie stále čekají na přijetí u představených Elfí vesnice.
Skupinka dobrodruhů v čele s Veleknězem bohyně Auril se mezitím pokouší zjistit něco víc o podivných událostech, které se v poslední době dějí v okolí Timpánie.
Pomoci by udajně mohla tajemná věštkyně na kterou byli odkázáni. Skupinka se připravuje na cestu neznámo kam...

//zítra 23.1. kolem 19.00 pokračování


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Leden 24, 2015, 02:48:41 pm
Věštkyně byla skupinkou dobrodruhů nalezena i když návštěva u ní nepřinesla odpovědi na to v co doufali, ale jen příslib další cesty. Bylo jim předpovězeno, že pouze prastarý meč a spojenec z dávných časů jim pomohou porazit prastaré zlo.
A tak se skupinka dobrodruhů po namáhavé cestě na sever a výstup na vrcholky hor připravuje nyní na cestu do bažin vyhledat tajemnou vědmu, která jim snad poradí a pomůže nalézt místo, kde se nachází prastarý meč a spojenec z dávných časů.

//dnes kolem 19.00 pokračování podle učasti


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Leden 25, 2015, 01:31:18 pm
Podle posledních zpráv, které skupinka dobrodruhů získala od vědmy v bažinách je čeká cesta na ostrov mrtvých, kde se pokusí získat meč, který má být klíčem k osvobození spojence jenž je na ostrově uvězněn. Dobrodruzi ted potřebují nalézt svatého válečníka, který jediný může nést prastarý meč.
Napřed je však potřeba získat krvavé drahokamy, které jim umožní se dostat na lod utrpení, která převáží duše mrtvých na ostrov mrtvých.
Vědma skupince poradila, že tyto drahokamy lze získat od bohů.
Snad se podaři bohy přesvědčit, aby pomohli  dobrodruhům zdárně dokončit započatou cestu v boji proti zlu...

//dnes kolem 19.00 pokračování


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: dira_v_bubnu Leden 26, 2015, 07:07:12 pm
Skupinka dobrodruhů se vydala poprosit o pomoc mocnou Auril, ta jim však prozradila, že ona jim pomoci nemůže, ale její sestra Waukeen by mohla. Ale jak už to bývá, nic neni zadarmo a výměnou za krvavý drahokam požadovala vyčištění Kandahárského hřbitova od nečistých sil.

Válečníci, v čele s Veleknězem bohyně Auril, se tedy vydali na cestu. Cestou ke Kandaháru je čekalo pár nemilých překvapení v podobě líté zvěře, banditů a mnoha nemrtvých. Vše se jim však podařilo přemoci a úspěšně dorazili do cíle. Hřibtov byl opravdu přeplněn nejrůznější chátrou. Velekněz válečníky opatřil ochranými kouzly a ztrhla se velká bitva. Po úporném boji se jim podařilo hřbitov vyčistit od nemrtvých.

Po oštření ran se vydali na zpáteční cestu, tu jim však zkřížila smečka vlkodlaků. Hrdinové se s nimi sice vypořádali, ale teprve během úplňku se ukáže, zda vlkodlaci nezpůsobili větší škodu, než by se mohlo zdát.

Po návratu do Vsi se Velekněz opět spojil s Waukeen, a jelikož byla potěšena, výprava obdržela Krvavý drahokam. Teď už jim nestojí nic v cestě, aby se vydala na ostrov mrtvých. Všichni s napětím a očekáváním vyhlíží nejbližší úplněk.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Leden 31, 2015, 05:54:40 pm
V Elfí vesnici se opět skupinka dobrodruhů začala připravovat na cestu, která má pomoci v poražení prastarého zla, které ted postupuje směrem k Timpánii.
Nyní čeká dobrodruhy cesta na ostrov mrtvých, ale napřed se musejí dostat na lod utrpení, která převáží duše mrtvých.

//dnes po 19.00 pokračování


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Únor 01, 2015, 12:40:00 am
Vesnicí se rychle roznesla zpráva o návratu skupinky dobrodruhů z ostrova mrtvých a o podivném zvířeti, které sebou přivedli.
Ihned poté se svatý válečník společně s podivným tvorem a zbraní, kterou získal vydal na cestu do Timpánie.
Vesnice nyní ožila nebývalým ruchem a mnoho bojeschopných mužů i žen se připravuje na cestu do Timpánie napomoc tamním obyvatelům proti zlu, která se k městu blíží.
Na cestu se vydává i část královských gardistů a oddíl elfích lučišníků a snimi i mnoho dobrodruhů toužících po slávě.
Vše nasvědčuje k tomu, že čas bitvy se blíží...

//pokračování dnes v 17.00


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Únor 01, 2015, 06:05:39 pm
nestíhám dojdu tak kolem 18:40


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Únor 02, 2015, 12:41:26 am
Do vesnice se navrátili první dobrodruzi, kteří se vydali na pomoc Timpánii.
Zprávy, které přivezli oznamují všem, že Timpánie byla zachráněna a zlo bylo prozatím poraženo.
Podle vyprávění to byl přetěžký boj a padlo při něm mnoho obránců města z řad vojska i dobrovolníků.
Timpánie se ted jistě bude nějakou dobu vzpamatovávat z utoku, kterému musela čelit.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Únor 17, 2015, 02:48:27 pm
Z Elfí vesnice se začali pomalu vracet do svých domovů všichni, kteří pomáhali při její obraně proti nemrtvým.
Život ve vesnici se pomalu vrací do poklidu a události, které před časem dění ve vesnici ovlivnily jsou pomalu zapomenuty.
Většina dobrodruhů se opět rozutekla po ostrově hledajíc nové dobrodružství a taktéž se do svých domovů vrátili gardisté, které povolala generálka.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Srpen 03, 2015, 05:22:58 pm
*Na dveřích a nástěnkách v Elfí vsi a na stromech u cest v okolí vsi se objeví pergameny na nichž je něco napsané a nakreslené*
Církev bohyně Auril nabízí odměnu za hlavu tohoto muže ! -*následuje popis a ne moc detailní nákres postavy Jimmy Hill*
Odměna se bude skládat z 20 měšců zlata a 5-ti řemeslnických výrobků dle libosti !
Pokud získáte požadovanou část těla odevzdejte jí Veleknězi Auril !
*pod textem je namalována hromada zlata, je poznat, že si s tím někdo dal práci*
*u konce pergamenu je čitelný podpis Velekněze Auril*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Snekoun Srpen 03, 2015, 05:44:15 pm
Fren si cte pergamen.....
Sakra! To budu muset doplnit vsechno zbozi ve vitrinach..pomysli si.
Takovej lov nerada to potrebuje poradnou vybavu.
Rozbehne se hned do obchodu za hospodou v Elfi vesnici a rozdava prodavacum rozkazy:
Vsechny vitriny at obsahuji co je potreba a vyhovete kazdemu zakaznikovi!
Jsme jediny obchod co ma jeste otevreno v tehle nuzne dobe, tak se koukejte poradne snazit..sic vam nakopu zadky!
Sklada zbozi z osla a vypocitava ceny.



Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Srpen 04, 2015, 12:27:23 pm
Poklid v Elfí vesnici byl opět narušen, jak se zdá jedná se o velmi zdatného zločince, který se usadil ve vesnici, nebo v její blízkosti a začal komplikovat život jejím obyvatelům.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Srpen 05, 2015, 09:39:49 pm
Neznámý čaroděj znesvětil Oltář Přírody u Elfí vsi Krví a kostma zabitých zvířat a magii, avšak nebyl dost silný aby tento oltář zničil.
Kdo ví jestli to tak zůstane.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Srpen 11, 2015, 06:12:37 pm
Chrám bohyně Auril byl dočasně uzavřen z důvodu předělávání interiéru.
Nejlepší řemeslníci pracují na tom, aby byl otevřen v co nejbližší době !


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Srpen 11, 2015, 10:31:19 pm
Z chrámu se šíří zvuky kladiv, jak řemeslníci pracují na opravách podlahy a dveří, jak Kováři kovou a jak na půde jistá švadlena řve "Safra blbý provázky co to ten Velekněz přitáhl za šuncajk !"


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Srpen 13, 2015, 09:39:40 am
*na dveřích a stromech v elfí vesnici se objeví pergameny s hodně pracnou podobiznou bohyně Aurilteas*
Chrám bohyně Auril opět otevřen ! Nyní zde můžete sehnat vybavení pro zkušené dobrodruhy ! Navštivte chrám a koukněte se na výběr, nebudete litovat !
Co nenajdete ve Vitrínách můžete si objednat na Vzkazníku v Chrámu !
*následuje podpis velekněze*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Srpen 16, 2015, 02:46:45 pm
Velekněz bohyně Auril svolává věřící z vesnice na velkou Mši. Všichni jsou vítání
// po restartu 18:15


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Srpen 17, 2015, 04:49:47 pm
Velekněz bohyně Auril svolává věřící z vesnice na velkou Mši. Všichni jsou vítání
// po restartu 18:15
// Omlouvám se že jsem tam nebly nešel net


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Srpen 18, 2015, 04:04:48 pm
Po celé kandelabrii se dějí podivnosti, objevují se díry a z nich vylézá kdejaká havěť.
Rytířy z Timpánie, Obchodníci z Horské vsi a Seveřané z Větrova přišli do Elfí Vsi aby se poradili s Druidy, jak tomu mohou zabránit.
Nyní se hledá po Elfí šikovný druid který by jim mohl Pomoci.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Srpen 22, 2015, 02:48:07 pm
Podle posledních zpráv byl nalezen další pergamen tentokráte s nákresem Chmelínkova. Dá se očekávat další utok stvůr nyní namířený proti této vesničce, která však nemá žádnou ochranu. Na cestu se vydalo sice několik dobrodruhů, kteří se rozhodli pomoci a snad pomohou i stráže z Elfí vesnice, kteří sídlí v nedaleké strážní věži, ale zda to bude stačit ukáže až nadcházející čas...

//dnes kolem 18.15  :)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Srpen 23, 2015, 08:52:05 am
Z doslechu od stráží po návratu z Chmelínkova je patrné, že se utok podařilo odrazit a vesnička byla prozatím zachráněna. Každý s napětím očekává, kde se neznámé stvůry pokusí opět zautočit...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Říjen 10, 2015, 06:37:15 am
*Do vesnice přijede muž v bílém a světle modrém rouše na koni tahajíc zasebou na provazu z draka 2 trpaslíky* Tak co jak se vám jede ? *zazubí se a sleze a odváže je* No bylo to už i lepší *odfrkne jeden*
*muž se vydá ke dveřím chrámu Auril a koukne že jsou nějaké zaprášené tak je trošku očistí a usměje se* Je dobré být zpět
*Kněží a řemeslníci ho hned přivítají, udělají obřad a onen muž dá rozkázat řemeslníkům, aby začli pracovat na nových výrobcích které na cestách nalezl*

*Z chrámu se nyní ozývají zvuky řezání dřeva, bublání kotle a bouchání kladiva do kovadliny*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Nurdu Říjen 11, 2015, 01:09:34 pm
Vesnice celila soustavnemu a dobre organizovanemu utoku Demonu, jen diky skupince odvaznych se tento utok povedlo odrazit, po litem boji a pece o ranene se dobrodruhum a obyvatelum vesnice zjevila sama Dannan. Zda se ze vudce demonu se snazi svrhnout samotne bohy a prevzit vladu nad timto svetem, sama Dannan pozadala dobrodruhy o pomoc! Pomoc pokusit se tohoto demona uveznit, a pozadala je aby nasli ctyri elementarni krystali a pomoci techto krystalu demona zahnali a uveznili v jine svere byti, Fabius dostal lepsi napad ... pokusit se tohoto demona znicit v jeho domovske svere ... Vyprava za kameny muze zacit!

//11.10.2015 v 18:15


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Nurdu Říjen 11, 2015, 07:56:30 pm
Dobrodruhum se povedlo zajistit prvni krystal elementu ohne, vyprava do sameho nitra zeme  nebyla snadna ale spolecnymi silami to zvladli az do konce. Bohyne Dannan je nasmerovala na dalsi cestu, za dalsim dobrodruzstvim, pro krystal elementu vody ... uvidime jak si poradi s timto ukolem ... Take se jim povedlo zasadit ne smrtelnou ale urcite neprijemnou ranu do srdce pana demonu, a to osvobozeni mladete cerveneho draka, a udelat tak pritrz jeho experimentum. Urcite se mu to nebude libit a pomsta na sebe nenecha dlouho cekat ...


// Dalsi ukol byl naplanovat na nedeli 18.10.2015 v 18:15 po restartu serveru, dale bych se rad omluvil postave DelRoy a pristi vyprava probehne bez teleportacnich kamenu!


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Nurdu Říjen 20, 2015, 06:45:47 pm
Dalsi uspesny den pro obrance a statecne hrdiny  Elfi Osady, donesla se zprava ze byl napaden Chmelinkov, okamzite byla sestavena druzina a vyslana na pomoc teto malebne vesnici ... po litem boji se utocniky povedlo uspesne odrazit a vesnice byla zachrane, odvaznym se opet povedlo zkrizit plany pana demonu znicenim jeho dalsi laboratore na jeho podivne experimenty .... Dobrodruhum se tez povedlo zajistit druhy kamen, kamen elementu vody ... Az se tato zprava donese panu demonu urcite nebude spokojeny a muzeme ocekavat tvrdou odvedu ... jak si poradi stimto ukolem a zajistenim dalsiho kamene zalezi jen na nich ...


// Pokracovani v nedeli 25.10 po Restartu cca 18:15 sraz v Elfi


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Nurdu Říjen 28, 2015, 09:59:21 am
Hrdinum se povedl mistrovsky kousek, byla znicena dalsi laborator na temne experimenty to pana demonu urcite nepotesi. Hrdinove jsou opet posunuli na sve ceste za znicenim zla ktere se dere na tento svet, podarilo se zjistit dalsi elementarni kamen, Element zeme, i kdyz tenrokrat byli okolnosti ponekud zvlastni, gnomsky carodej se zmocnil kamene kdyz jeho druzi odolavali naporu strazcu. I na protesty Fabia a jeho vyjadreni neduvery byl gnomovi kamen ponechan....  Uvidime jake budou dalsi kroky hrdinu.. .

// Pokracovani nedele 1.11.2015 po restartu v cca 18:30, dala mohl by se mi na foru pres PM ozvat DM mel bych navrh na sobotni Q


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Listopad 01, 2015, 10:07:40 pm
Uprostřed Elfí vesnice se zjevila Dannan, Dobrodruzi se shromáždili ve vsi a mluvilo se. Dannan poradila kudy jít a kam jít pro poslední krystal elementu, Elementu větru.
Navzdory silnému větru na horách se dostaly na vrchol hory a zde zjistili, že musí jít do Větrného kaňonu u Timpánie.
Zde krystal elementu, strážený strážci elementu, našli, vzali a přinesli ho do Elfí vesnice.
Po celém ostrově se šíří zptáva o shromáždění co nejvíce jednotek z celého ostrova do Elfí vsi, kde se připraví na boj.
Dobrodruzi jsou zase o krok blíže k finální bitvě.

// Neni domluvené kdy ale pokračování nejspíš zase Neděle 8.Listopadu po restartu v 18:15


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Leden 20, 2016, 04:30:43 pm
// nevěděl jsem kam to dát a elfí je k tomu asi nejblíž možná ještě kráter ale napíšu to sem.
*v temném lese byl nalezen oltář Lloth, který byl mocným knězem také zničen. Místo bylo požehnáno a očištěno od zlé Lloth."


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isra Leden 20, 2016, 05:53:54 pm
// nevěděl jsem kam to dát a elfí je k tomu asi nejblíž možná ještě kráter ale napíšu to sem.
*v temném lese byl nalezen oltář Lloth, který byl mocným knězem také zničen. Místo bylo požehnáno a očištěno od zlé Lloth."

...reakce stoupenců Lloth na sebe však nenechala dlouho čekat. Drowka Liih´lat na místě činu nalezla nezaměnitelný knězův šíp a najala obávanou nekromantku ze severu se slovy:"nepřítel mého nepřítele.." ... "je můj přítel," dopověděla větu nekromantka a vzala do ruky šíp. Očichala ho, olízla svým rozeklaným temným jazykem a zaskřehotala: "Elfí vesnice!!" Do její cesty se však připletla nečekaná překážka. Opevněná trpasličí vesnice, zvaná Horská...Ač se trpasličí stráže bránili velmi statečně, nedokázali nekromantku zadržet a došlo k obrovskému krveprolití. Nekromantka postupuje dále směrem k Elfí a zřejmě dojde k dalším ztrátám na životech. Mocný kněz zlé Auril tak přivolal na vesnici rovnou dvě nebezpečí. Nemrtvé a Drowy.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Leden 20, 2016, 07:06:06 pm
// hele kněz do toho nestřílel ale v pohodě že umíš věštit .. krásný jak to chceš uhrát na chybu kněze ale tohle je nesmysl .. asni jednou jsem do toho nestřelil takže je to asi smutnej příběh a pokus mno ..snaha se pomstít .. :D


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Leden 20, 2016, 07:13:20 pm
Druidka Vany se o drowech dozvěděla a tak poslala několik hraničářů na průzkum , hraničáři se vrátili do Elfí vsi se zprávou že drowové opravdu mají nedaleko tábor a chtějí zaútočit na Elfí ves , proto druidka Vany řekla statečným a spravedlivým hraničářům ať hlídají okolní lesy Elfí vsi snad se podaří odrazit drowy co nejrychleji ..


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isidur Leden 20, 2016, 07:21:55 pm
Nechci Vam do toho kecat ,ale DROW by se nikdy nespojil s nemrtvakem asi tak  ;)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Leden 20, 2016, 07:24:49 pm
// Podle mě ano psal tam že drow je nekromant . :-)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isidur Leden 20, 2016, 07:34:37 pm
//Kdo hral drowa by drova-nemrtvaka nemilosrdne zabil za necistou rasu  :D


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isra Leden 20, 2016, 07:47:33 pm
// hele kněz do toho nestřílel ale v pohodě že umíš věštit .. krásný jak to chceš uhrát na chybu kněze ale tohle je nesmysl .. asni jednou jsem do toho nestřelil takže je to asi smutnej příběh a pokus mno ..snaha se pomstít .. :D
Pokud nebudu brát fakt, že kněze logneš kdykoli je ta Drowka (lvl 8) ve hře a

začneš jí nahánět kouzlem najdi osobu a zabíjet tak dlouho, dokud se postupně

nepřiblížíš a nezjistíš zdroj jejího oživování a následně zničíš oltář a

posmíváš se jízlivými telly jako osobní mstu, je nutno dodat, že vzácným zlatým

šípem (5) +1k10 ele +1k3 nega [pouze zlý] střílí málokdo, neřkuli pouze kněz

Spiros (lvl 40). Šípem jsi možná nestřelil do oltáře, ale zabil jím hlídkujícího

strážce. Bohužel pro tebe ho mám stále v inventáři:D. Když k tomu přičtu IC zášť

nekromantky vůči Elfí vesnici a její "identifikaci" šípu, těžko lze obvinit

někoho jiného než majitele šípu Spirose. Toť k RP události. Říkal jsem ti, že

každá akce vyvolá reakci. Tu mou si nazvi jak je Vaše ctěná libost, třeba i

mstou :D


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isra Leden 20, 2016, 07:53:58 pm
// Podle mě ano psal tam že drow je nekromant . :-)
Nepsal. Přečti si to pozorněji.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isra Leden 20, 2016, 07:55:58 pm
//Kdo hral drowa by drova-nemrtvaka nemilosrdne zabil za necistou rasu  :D
Nekromant je druhá nejnižší hodnost mezi Drowy. Zkus kliknout na knihu o spolcích.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isidur Leden 20, 2016, 07:56:20 pm
/A kniha spolku nema nic spolecneho s rasou ci povolanim a nekromancii nema rada zadna rasa
Hodnost tam muze byt jakakoli to je pro vnitrni vec spolku a tudiz jako clen spolku utocis na ves tak si precti praviddla at neco nepodelas  :)
/No na sipu najdes maximalne jmeno remeslnika a tim Konstantin urcite nebude  ;)

PS: Jen pro uplnost cituji
Zaklínači a všichni, kteří mají jakkoliv nečistou krev, jsou v drowské společnosti považováni za méněcenné.



Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Leden 20, 2016, 08:10:53 pm
// dedukce alá Detektiv Kolombo ? :D ze šipu leda pozná značku řemeslníka ( i když pochybuju když je jen počet a ne opotřebování ) a ne kdo ho měl v ruce .. stráže jsem nezabil ale ok :D Po serveru běhá víc zlých postav kupříkladu ty :D 
přijdu k mrtvému člověku, dotknu se ho ( tellem mi mrtvej napíše kdo to byl ) "A to byl on !" *vyběhne směrem za vrahem a pomstí mrtvého spoluhráče* Nějak tak ? :DD to je podobne :DD


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Sideric Leden 21, 2016, 10:49:11 am
//Kdo hral drowa by drova-nemrtvaka nemilosrdne zabil za necistou rasu  :D
.  Kdyz se ohlednu za historii obou Kandelabrii, tak se mi na prvnim miste vybavi spolecna gilda drowu a nemrtvych. A nemrtveho drowa jsem zde videl ucastnit se nejedne akce.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Leden 21, 2016, 03:50:45 pm
cituji
Zaklínači a všichni, kteří mají jakkoliv nečistou krev, jsou v drowské společnosti považováni za méněcenné. Změkčilost, odlišnost, neúspěchy či dokonce odpor jsou nemilosrdně trestány. U drowů nehledejte žádnou lítost, svědomí či smutek nad svými činy.
Odlišnost .. asi si drow všimne kostěné ruky kupříkladu. a jak psal isidur s nemrtvákama by se nespojili .. Snad žádná rasa .. Možná tka jen jiní nemrtváci a jejich poskoci ale pochybuju že drow by dělal poskoka nemrtvému :) Na to je to moc hrdá rasa


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isidur Leden 21, 2016, 03:55:04 pm
No z historie K1 a zacatcichch K2 co pamatuji tak by nikdo nepodporil drowa nemrtvaka je to jen o PB a vyhodach a posileni nemrtvych z hlediska RP nemozne pac necistou rasu by pronasledovaly stejne jako paladiny .

Drow nepotrebuje nemrtvaka ten nema pocity ani cit z chrakteru drowu je skodit , unaset lidi a delat z nich otroky , mucit , vydirat atd atd ... nevim proc si vecina mysli ,ze zla postava musi automaticky zabijet , poctata zla neni v zabijeni  ;)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: spencer Leden 21, 2016, 08:25:49 pm
Zase celá IC sekce zaspamovaná zbytečnýma blbostma, pojďme se sejít o víkendu ve hře a vyřešit to :)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Ketty Leden 22, 2016, 11:48:36 am
Jo souhlasím už včera jsem to chtěla napsat... je to pořád dokola  :) chceme se přeci odreagovat a pořádně zahrát né o tom to je  ;)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Leden 22, 2016, 01:13:56 pm
For spencer : Zaspamovaná blbostma ? týká se to RP takže bych neřekl že nesmysl ..

Jinak mě je to jedno ale co chcete řešit Hráč už asi pochopil že tohle hrát snad nemá cenu a bude si muset najít jinou cestu jak zabíjet v elfí a pod. Podle mě je to vyřešené dokud neudělá další blbost :D


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Únor 05, 2016, 11:50:02 am
V Elfí vesnici tak jako na dalších osídlených místech ostrova se objevilo několik svitků papíru oznamujících připlutí kupců z nedalekých ostrovů.
Na svitcích je možné se dočíst, že dojde k výkupu všeh možných věcí a surovim za velice výhodné ceny. Rovněž se uskuteční výměnný obchod.
Místo konání trhu je na pobřeží v blízkosti Kandaháru u starého mlýna u ustí říčky Brundybáry do moře.
Zváni jsou všichni kdož mají co nabýdnout od zručných řemeslníků až po neohrožené dobrodruhy.
Ochrana tržiště bude zabezpečena cesta tam na vlastní nebezpečí.

//dnes 19.00-19.30 pokud vyhovuje začátek a konec podle situace  :)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isra Únor 06, 2016, 06:55:49 pm
Ruch na pobřeží Kandaháru a zástupy kupců přitáhli spousty zákazníků. Doposud je místo poseté odhozenými kelímky od zubří krve, zuby od příležitostných půtek mezi zákazníky, ale i samotnými těly skřetů, krabů a jiné havěti, jež přitáhl dým kupeckého tábora. Podle slov kapitána z přilehlého přístavu to však není nic neobvyklého a podotknul, že viděl uzavírat obchody i s nemrtvými. Kandahárský přístav tím potvrdil, že se nadále bude věnovat jen své živnosti: přepravě.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Únor 13, 2016, 05:46:07 pm
Skupinka dobrodruhů společně s druidkou Vany podnikli výpravu k věži na severu .
Věž byla zbořena nějakým útokem .
Materiál byl bezpečně dopraven , staví se nová věž .


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Únor 26, 2016, 09:55:57 am
Po dohodě s Radní Febriel se trpaslíci rozhodli postavit strážní věž v temném lese poblíž odpočívadla.
Věž zde bude na ochranu před lupičema a podobnou verbeží na cestách celkem běžnou poslední dobou.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isra Únor 27, 2016, 06:02:10 am
Stavba vojenského charakteru na samých hranicích působiště elfů vždy vyvolávala rozepře! Obchodní křižovata pod Temným hradem je nadále velmi rušná a zdá se, že Elfové polevili ve svých ambicích na její kontrole. Tuto kontrolu se hbitě pokusili převzít zákeřní Drowy, ale nedokázali při výstavbě setrvat. Takže iniciativu převzali houževnatí trpaslíci. Jejich odolnost se projevila i při diplomatickém jednání a dosáhli své vůle. Elfí lid tak musí počítat s novým omezením působnosti.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Březen 02, 2016, 04:36:43 pm
Správce vyšel na svou denní obhlídku vesnice a zjistil že :
1 - V pokladně společenství chybí asi 122 000 zl .  (No musím se zeptat paní radní *poznamenal*)               
2 - Elfí vesnici postihl mor a jiné nemoci . Seznam postižených:
     Bita - rekonvalescent , příznaky moru u ní ustupují.  Podezřelá jako přenašeč a roznašeč moru. 
     Lučištnice - Z prvního utoku moru se zotavila , ale zasáhla jí druhá vlna moru.
     Nadar - Poprvé se z moru vyléčil ale nedůsledně a nyní to zkusil  podruhé - vysledek zatím neprůkazný.
     Půlčice rotonaII - Projevují se u ní příznaky horké nemoci.
  - Někteří starší vesnice navrhují odvést menší obyvatele do zotavovny mimo ostrov a příjmout místo nich
    odolnější elfi . 


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Březen 07, 2016, 08:32:04 am
Správce otevřel konečně svůj deník zapsal si:
- Epidemie moru a jiných nemocí byla konečně zlikvidována a Elfí ves je konečně zdráva.         
- Financování vesnice je v dobré kondici.
- Správce Nadar povýšil Druidku Vany na správce pokladny.
- Byl opraven velký dům - rodinné sídlo, uprostřed vesnice.
- Všem  menším  domům byla o 50% snížena kupní cena .
- byl zahájen výkup základních surovin určený zejména pro neepické dobrodruhy.
- Do vsi přišli čtyři nový obyvatelé, zdá se že se v ní usadí.
. Prodejní vitríny byly částečně doplněny a průběžně jsou doplnovány.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Březen 07, 2016, 01:16:19 pm
V Elfí vesnici jakožto i ve všech dalších vesnicích a městech ostrova se obyvatelé, řemeslníci i dobrodruzi začínají chystat na nasledující trhy, které se budou dle oznámení konat na pobřeží u ustí říčky Brundybáry nedaleko Kandaháru.

//sobota 12.3. kolem 18.30


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Březen 20, 2016, 12:45:37 am
// Chci se zeptat jak je to s těmi démony ? už v podstatě kameny k tomu potřebné máme ne ? uhrát to tak že to ta postava která je má u sebe předala někomu nebo že se rovnou daly ty kameny Dannan .. takhle je to zabržděný na jednom hráči kterej logne jednou za rok .. Díky za odpověd klidně do PM jen mě to zajímá jak to je jelikož ti psi mě štvou :D


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Březen 20, 2016, 02:21:57 pm
Při potlačování Orčích skupin na severu zástupce velitele stráží horské vsi narazil na podivná stvoření na vrchovině kolem nějakých kamenů a klád, nejspíše staveniště.
Tuto zprávu ihned šel i s přítomným Elfem Le Cho-cho ohlásit strážím v elfí vsi a u strážní věže nedaleko.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Březen 20, 2016, 02:50:19 pm
Při potlačování Orčích skupin na severu zástupce velitele stráží horské vsi narazil na podivná stvoření na vrchovině kolem nějakých kamenů a klád, nejspíše staveniště.
Tuto zprávu ihned šel i s přítomným Elfem Le Cho-cho ohlásit strážím v elfí vsi a u strážní věže nedaleko.
Na místo byla ihned vyslána skupinka zvědů a nyní se netrpělivě očekává její návrat.Obyvatelům Elfí vesnice a přilehlého okolí bylo doporučeno se prozatím vyhnout tomuto místu do doby, než se navrátí hlídka s dalšími informacemi.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Březen 20, 2016, 04:59:51 pm
Loristin poslal na severní frontu desítky nemrtvých na hlídku . Velitelem této hordy je pán zombii ..
Netuší že právě tam elfové poslali zvědy .


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isidur Březen 20, 2016, 10:56:03 pm
Loristin poslal na severní frontu desítky nemrtvých na hlídku . Velitelem této hordy je pán zombii ..
Netuší že právě tam elfové poslali zvědy .

Otazka : Informoval jsem se zda se nemrtvaci budou hrat ci ne , bylo mi zdeleno ,ze ne , tak jak to vlastne je ?
Je to dulezite , pokud se to bude hrat meni to situaci  ;)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Březen 21, 2016, 07:15:57 am
//nechápu kdo ti řek že ne , jen tu hru chci oživit trocha  :)  :D
navíc jsem to psal v IC sekci že moje postava vyvolala válku pomocí nemrtvých proti orkům


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Březen 21, 2016, 01:04:17 pm
//Chtěl bych všechny požádat aby se drželi toho že se nachází v IC sekci a měli by hovořit jako sé postavy a ne jako hráči. To patří jinam.   Děkuji.
                               
  Správce vesnice Nadar říkal svým blízkým že cítí hrozbu ze severu. Požádal tedy Lady Sigarni aby vyrobila několik lepších zátarasů , které byli umístěny do přístupových vrat.  Horečně se vyrábí a ostří zbraně . Zásoba kvalitních stříbrných luků naplnila truhlici až po okraj . Ve vesnici však chybí kvalitní lečení. Malé pulčice a gnomky rychle sbírají svýma maličkýma rukama jitrocel a jiné bylinky , vaří a destilují je . Nestačí to však protože jejich zkušenosti nejsou nijak velké a tak schází vesnici kvalitní léčení, obvazy a lektvary. 
Obyvatelé byli vyzváni aby naplnili krmelce , přilákali zvěř a po té lovem zásobili spižírny. Správce napsal dopis všem druidům a mágům aby se v případě nebezpečí stáhli do vesnice a magií podpořili přesné a ničivé střeli obránců lučištníků.   Správce ale přemýšlí  také o tom že raději připraví vesnici i na evakuaci, a to tehdy byli - li by hordy podporovány i lichy . Škoda pak lidských , elfích i trpasličích životů.  Nadar chce také v nejbližších dnech navštívit osadu Kráter. Ví že se s orky jen obtížně domluví ,ale chce s sebou vzít jako tlumočníka nového půlorka s velkým mečem co se nedávno objevil ve vesnici, jejich řeči by měl trochu rozumnět. I jejich pomoc by se mohla hodit a protože to je prý jiný kmen orků než-li ten co panuje na severu , - doufá v kladný výsledek mise.               
 Elfí ves se podařilo finančně zcela stabilizovat a nyní prosperuje i při nízkých vydajích obyvatel na život .  \Nová Modlitebna poskytuje duchovní bezpečí všem obyvatelům i obráncům.  Bylo by velmi nemoudré vesnici ztratit.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: ram Březen 21, 2016, 05:13:57 pm
//Chtěl bych všechny požádat aby se drželi toho že se nachází v IC sekci a měli by hovořit jako sé postavy a ne jako hráči. To patří jinam.   Děkuji.
                               
  Správce vesnice Nadar říkal svým blízkým že cítí hrozbu ze severu. Požádal tedy Lady Sigarni aby vyrobila několik lepších zátarasů , které byli umístěny do přístupových vrat.  Horečně se vyrábí a ostří zbraně . Zásoba kvalitních stříbrných luků naplnila truhlici až po okraj . Ve vesnici však chybí kvalitní lečení. Malé pulčice a gnomky rychle sbírají svýma maličkýma rukama jitrocel a jiné bylinky , vaří a destilují je . Nestačí to však protože jejich zkušenosti nejsou nijak velké a tak schází vesnici kvalitní léčení, obvazy a lektvary. 
Obyvatelé byli vyzváni aby naplnili krmelce , přilákali zvěř a po té lovem zásobili spižírny. Správce napsal dopis všem druidům a mágům aby se v případě nebezpečí stáhli do vesnice a magií podpořili přesné a ničivé střeli obránců lučištníků.   Správce ale přemýšlí  také o tom že raději připraví vesnici i na evakuaci, a to tehdy byli - li by hordy podporovány i lichy . Škoda pak lidských , elfích i trpasličích životů.  Nadar chce také v nejbližších dnech navštívit osadu Kráter. Ví že se s orky jen obtížně domluví ,ale chce s sebou vzít jako tlumočníka nového půlorka s velkým mečem co se nedávno objevil ve vesnici, jejich řeči by měl trochu rozumnět. I jejich pomoc by se mohla hodit a protože to je prý jiný kmen orků než-li ten co panuje na severu , - doufá v kladný výsledek mise.               
 Elfí ves se podařilo finančně zcela stabilizovat a nyní prosperuje i při nízkých vydajích obyvatel na život .  \Nová Modlitebna poskytuje duchovní bezpečí všem obyvatelům i obráncům.  Bylo by velmi nemoudré vesnici ztratit.
Nový půlork (Kamael) rád pomůže.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Březen 25, 2016, 07:46:22 am
Vesničané v Elfí vsi jakmile se dověděli o hrozbě ze strany nemrtvých a démonů , započali budovat obranu a to hlavně zátarsy.  Správce vesnice vyslal zvědy a ti zjistili , že od Chmelínkova nic nehrozí zato však od Větrova ze severu by mohl přijít utok. Poslal proto trpaslici Floor na sever k věži Dannan aby pomohla strážím zastavit utok. V knihách si Správce spolku přečetl , že kdysi patřil Kráter neoddělitelně k Elfí vsi . Rozhodl se proto Kráter navštívit . V Krateru se mu velice líbilo a napsal si poznámku do sveho poznámkového bloku "  Snažit se ovlivňovat Kráter jako strategické utočiště"  .    K večeru se zašel podívat na místo bývalé věže v Táboře v Temném lese.  Rozhodl se , že Elfí ves musí postavit novou věž na tomto veleduležitém strategickém místě.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Březen 25, 2016, 09:39:49 am
Armádu nemrtvých doplňují posily lichů , demilichů a nemrtvých pirátů z Myse Beznaděje . Míří na sever , očekává se obrovská bitva mezi orky a nemrtvými . Avšak démoni zbržďují přesun nemrtvých na sever .


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Isidur Březen 25, 2016, 01:24:10 pm
Knez Garas po rozhovoru s Nadarem a prislibem obrany poslal zadost do Horske vsi , kde sidli Trpaslici Obranci a Moradinovi zastanci s zadosti o pomoc a vzajemne pomoci pred utokem nemrtvych a orku ze severu na odpoved se ceka ...


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Březen 25, 2016, 04:24:55 pm
Není problém vše sehrát jen se do toho moc nezamotejte, aby to mělo nějakou logiku a smysl.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Březen 26, 2016, 11:41:23 am
Knez Garas po rozhovoru s Nadarem a prislibem obrany poslal zadost do Horske vsi , kde sidli Trpaslici Obranci a Moradinovi zastanci s zadosti o pomoc a vzajemne pomoci pred utokem nemrtvych a orku ze severu na odpoved se ceka ...

Zástupce velitele stráží se poradil se strážemi a vyslal dva oddíly trpasliků na podporu elfí vsi.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Březen 26, 2016, 06:29:26 pm
Zvědové z Elfí vesnice nadále sledují zbytky podivné stavby na Vrchovině v blízkosti Železné věže, kde se opět objevili skupinky démonů.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Březen 27, 2016, 01:10:45 pm
Do Elfí vesnice dorazila zpráva od zvědů na Vrchovině o podivné stavbě, která  začala neobyčejně rychle vyrůstat na místě , které při nedávném utoku zničili nemrtví, když se oním místem přesouvali na uzemí orků.
Stavba začíná připomínat obrovský půlkruh  a v okolí se objevilo velké množství démonů.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Březen 30, 2016, 11:25:18 am
Zvědové hlásí výskyt mocné magie v prostoru podivné stavby na Vrchovině. Je možné spatřit ohromné kusy balvanů volně se pohybujících v prostoru stavby.
Mezi balvany je značné množství i dalších věcí jako jsou kmeny stromů a kusy železa. Tyto věci se postupně spojují s podivnou stavbou a začínají jí dávat konečný tvar.
Nebude již dlouho trvat a stavba bude dokončena. Bude načase, aby se dobrodruzi a všichni kteří chtějí pomoci porazit démona z jiné sféry připravili k rozhodující bitvě.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Duben 02, 2016, 02:37:44 pm
Zprávy odeslané ze strážních věží hlásí  pohyb nemrtvích bytostí po celém uzemí, které je pod ochranou Elfí vesnice.
Houfy kostlivců směřují severním směrem následovány zástupy zombí.
Podle očitých svědků nemrtví napadají jen ty, kteří se je pokusí napadnout jinak si okolí nevšímají jakoby byli  někým ovládány.
Několik skupin ovšem míří na sever směrem, kde se nachází Horská Ves a místní obyvatelé určitě nedovolí nemrtvím projít.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Duben 03, 2016, 05:37:17 pm
V Elfí vsi je celkem poklidno , dobrodruzi se vrátili z obrany Horské vsi a byli spokojení. Správce Nadar se rozhodl  postavit zbořenou věž u Tábořiště v Termném lese. Už na to shromažduje potřebný materiál. Dnes večer by jí chtěl postavit.  Domlouval se se strážnými aby po té zahájili pochůzky od jedné věže ke druhé.   


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Duben 06, 2016, 12:55:52 pm
Spravce Nadar si hrdě prohlíží novou věž. Popovídal si s obranci a šel do vesnice. Ve vesnici , ale zašel za bankéřem vesnice a vůbec se mu nelíbilo co mu správce řekl. Vesnice na tom zase není nejlépe i když má zasobu na horší časy.  Jediné vysvětlení je že stráž u věže je příliš drahá a má skryté vydaje , třeba na boty a tak. Zašel za Druidkou Vany a řekl jí co si myslí , že by bylo nejlepší odvolat stráž u věže v Elfím hvozdu , tedy u té staré věže. Nadar si myslí že tam je stráž zbytečná protože je to trvalá lovecká area vesničanů z Elfí vsi  a stráž tam zbytečně zabíjí jezevce, kteří by se tam mohli více rozmnožit.  Když to bylo odsouhlaseno , odešel Nadar za Důstojníkem Mobilizace aby stáhnul ostrahu věže v Elfím hvozdu.   (tímto žádám DM o stažení stráže v Elfím hvozdu z finančních důvodů.)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Duben 08, 2016, 10:18:22 pm
Situace ve vesnici se komplikuje.  Dnes figurovalo v hlášení udalostí z vesnice, oznámení , že Falgrim se 2x vloupal do Elfí vesnice do komnat. Vzápětí onemocněl správce Morem !!!  Vesnice uzavřela své brány . Procházi jen občané vesnice.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Duben 09, 2016, 10:09:22 am
Druidka Vany se chystá pomoci proti moru a zvýšit počet stráží , aby nedocházelo k vykrádání nebo vloupání.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Duben 09, 2016, 04:48:04 pm
Podle posledních zpráv od zvědů z vrchoviny se kolem kamenného oblouku, který je již téměř dokončen začínají navíjet kusy kovových plátů, které začínají pokrývat kámen.
Bude na čase se připravit na rozhodující střet.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Duben 10, 2016, 05:15:59 pm
Správce Nadar se rozhodl vydat se na cestu na sever za učelem zkoncovat s těmi odpornými demony .  Doufá že se k němu někdo připojí.  Očekává zatím příchod zvěda, který vše potvrdí a nebo oznámí že demoni to zabalili.  Zatím je klid. Možná před bouří.
 


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Duben 10, 2016, 08:59:35 pm
Poslední události na vrchovině dali do pohybu celý ostrov. Ze všech koutů ostrova začínají do lesů kolem Elfí vesnice proudit zástupy ozbrojených mužů a žen.
Všemožné skupinky dobrodruhů nejrůznějších ras se začínají schromaždovat před branou Elfí vesnice.
Je tu však možné zahlédnout i oddíly legií z Timpánie, rytíře nejrůznějších řádů, skupinky trpasličích bojovníků a mnoho dalších ozbrojenců.
Také stráže Elfí vesnice se připravují na brzký začátek boje.
Prostor před vesnicí se začíná zaplnovat stany a je vidět vyrůstat malé městečko.
Každý kdo se ocitné v blízkosti tuší, že bitva o osud světa je velmi blízko.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Duben 11, 2016, 11:10:00 am
Zástupce velitele stráží Horské vsi chodí mezi vojáky shromažďujicími se před Elfí vsí a kontroluje jejich stav a povzbuzuje je.
Při kontrole zbraní, které si vojáci přivezly, dal vyhlásit, že vykupuje Dlouhé meče, Trpasličí sekery, Dlouhé luky, Šípy, Plátové Zbroje a Bojové rukavice. Speciálně od Alchymystů koupí Lektvary léčení, Býčí síly, Ochrany před zlem a Ochrany před Negativní Energii.  Za tyto věci platí zlatem.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Duben 12, 2016, 06:10:22 pm
Rotona a Bita vyrobili na zakázku velitele stráží několik set obvazů pro případ těžkých bojů.  Uschovali je pro velitele do komnat, dozadu do knihovny. Zatím je klid.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Duben 15, 2016, 10:10:04 am
Do Elfí vesnice dorazila zpráva od zvědů z vrchoviny, že podivný kamený oblouk je již téměř dokončem a pokryt kusy kovu.
Místo v okolí oblouku se začíná podivně měnit. Vše nasvědčuje tomu, že se démon se svojí armádou chystá vstoupit na tento svět.
Vedení vesnice ihned poslalo zprávy všem městům a vesnicím na ostrově a po poradě s veliteli spřátelených vojsk a vůdců skupinek  dobrodruhů byl vydán povel k přesunu na vrchovinu.
Nadcházející chvíle ukaží co bude následovat....

//tak v sobotu se vše ukončí asi odpoledne kolem 14.00 pokud bude zájem a nebo se to přesune na večer kolem 19.00 nejpozději


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Duben 16, 2016, 05:04:44 pm
Tak já musím pryč tak si ten Q užijte ale zítra zde budu takže zítřejší Q ( jestli bude ) stihnu :) )


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Duben 16, 2016, 05:57:51 pm
Do Elfí vesnice dorazila zpráva od zvědů z vrchoviny, že podivný kamený oblouk je již téměř dokončem a pokryt kusy kovu.
Místo v okolí oblouku se začíná podivně měnit. Vše nasvědčuje tomu, že se démon se svojí armádou chystá vstoupit na tento svět.
Vedení vesnice ihned poslalo zprávy všem městům a vesnicím na ostrově a po poradě s veliteli spřátelených vojsk a vůdců skupinek  dobrodruhů byl vydán povel k přesunu na vrchovinu.
Nadcházející chvíle ukaží co bude následovat....

//tak v sobotu se vše ukončí asi odpoledne kolem 14.00 pokud bude zájem a nebo se to přesune na večer kolem 19.00 nejpozději
Tak se omlouvám také, ale budem to muset odložit takže pokud vydržíte tak o hodinku později, nebo na zítra popřípadě příští víkend


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: 1Rakosnicek1 Duben 24, 2016, 10:04:38 pm
Spojené ozbrojené síly ostrova dorazili na vrchovinu právě v okamžiku, kdy se otevřel portál a začali z něj proudit hordy všemožných démonů.
Započala ohromná bitva a několika skupinkám se podařilo projít skrz společně s jednorožci.
V podivném potemnělém světě započal boj s démony, kteří se teprve chystali projít portálem.
Nyní začal boj s časem, nebot bylo potřeba najít pána démonů a zabít ho dříve než projde portálem a dále bylo potřeba najít místo, kde byli uloženy kameny elementů
a zničit je, aby došlo k uzavření portálu.
Po velkých ztrátách se nakonec podařilo splnit oba ukoly a zabít jak pána démonů tak zničit kameny a uzavřít portál.
Všichni kromě těch co padli se navrátili portálem těsně předtím než se uzavřel.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Sonofdark Květen 01, 2016, 03:10:56 pm
Po nedavnych udalostiach sa vesnica dava pomaly znova do normalnu a zacina sa sepkat o prichode neznameho kupca s daleka, ktory by chcel vykupovat miestne suroviny. No nikto nevie blizsie informacie o nom a ani kedy ma prist, niektory si myslia ze to len trik prikupnikov, iny zas ze su to fajn. Cas ukaze co je na tom naozaj pravdy


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Září 23, 2016, 04:37:40 pm
Do Elfí vesnice přišel nový druid Ahzar ... //PS : Už jsem tady zas ;-)


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: ram Září 24, 2016, 04:54:13 pm
Kolem Elfí vsi se motá ještě jeden druid se jménem Fehu. //Už sem tady taky zas  :D


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Září 25, 2016, 11:15:46 am
Po dlouhé době , přišla do Elfí vesnice Druidka Vany "Hmm . je tu hodně domů zničených , musím je opravit řekla , naše výdaje také nejsou zrovna nejlepší"


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: ram Září 25, 2016, 09:12:57 pm
Po dlouhé době , přišla do Elfí vesnice Druidka Vany "Hmm . je tu hodně domů zničených , musím je opravit řekla , naše výdaje také nejsou zrovna nejlepší"

//A jsem tomu velice rád. Myslím, že finanční situace se zlepší.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Říjen 02, 2016, 03:46:02 pm
Nadar potkal druidku Vany a vysvětlil jí , že nyní je vesnice již zcela finančně zabezpečená , ale před měsícem nebyla a musel vydat příslušné příkazy aby vesnice nezbankrotovala.  Domy se budou opravovat až někdo projeví zájem o dům.  Časem se mohou opravit dva domy jeden levný a druhý lepší.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: ram Říjen 02, 2016, 09:56:04 pm
//Vůbec bych se nezlobil kdyby se našel někdo, kdo doplní zboží v Elfí vsi. Elfí ves by tak mohla vydělat peníze budto přímo z prodeje nebo z daní.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Říjen 03, 2016, 08:27:33 pm
Podivný trpaslík v brnění nechal po Elfí vsi rozhlásit, že se chystá z horské přijet obchodník.
Tento obchodník bude prý vykupovat materiál zpracovaný ( vytevené ingoty, ulomky, kůže, provázky atp. ) a věci vyrobené.
Za materiál bude dávat stálou cenu 600 za balík a za vyrobené věci 1000 až 2000.  Počet materiálu na jednu osobu je 100 baliků  a vyrobených věcí na osobu 20.

//  Pátek 18:15 a Sobota 18:15 Budu kempit na střeše shromaždiště.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Říjen 06, 2016, 05:18:03 pm
Elfí vesnice se znovu renovuje , díky správci Nadarovi a Druidce Vany .


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Říjen 08, 2016, 05:40:18 pm
// Omlouvám se, ale bohužel se mi "naklonovala" díky lagům postava a nemůžu skoro nic .. Takže ten Výkup bude ještě v Neděli asi po Q jestli Dm bude hodné a udělá


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Říjen 09, 2016, 11:22:57 am
OZNÁMENÍ :
Dnes se s okamžitou platností zcela uzavřela Elfí ves !
DŮVOD:  Neustálé urážení a verbální napadání správce vesnice . Neustálé vykrádání Elfí vsi a domku správce vesnice ! 
                 
 Kdo není člen spolku Elfí společenství se nedostane dovnitř ani ven. 
 Několikráte se objevím ve vsi abych pustil uvíznuté obyvatele ven z Elfí vsi . Např. dnes ještě příjdu a otevřu krátce vrata .
 Toto opatření zavádí správce po několikaterém marném upozornění provinilce !
Doporučuji všem jenž nejsou členy spolku , aby si zvolili jinou vesnici či město k realizavi svých plánů.
  Omlouvám se tímto slušným a poctivým lidem , ale opatření je pro přežití vsi nezbytné, máme tam funkční už jen jeden dům !   
         podepsán :  Nadar z udolí    správce Elfí vsi


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: PaulVanDyke Říjen 16, 2016, 09:13:31 am
Během pár dní vyrostl v elfí Moradinův Chrám.
V chrámu se stále ještě zařizuje, ale modlit se tam již dá.
Po dokončení zde bude možné koupit si svatý symbol nebo odpustky.
Slavnostní zasvěcení oltáře proběhne v nejbližší době.

// dnes po restartu 18:15 Jestli přijde dost lidí


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Říjen 18, 2016, 05:15:23 pm
Zanedlouho se otevře ve vesnici nová lékárna . Bude prodávat lektvary pocestným , poutníkům a dobrodruhům .
//Co se bude prodávat ? : Různé léčivé lektvary , hůlky na odstranění nemocí a jedů a obranné lektvary .


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Říjen 22, 2016, 09:53:09 pm
Odpoledne toho dne kdy obloha se brzo zatáhla a zčernala a to doslova, vyšel v Elfí vsi před shomaždiště Nadar z udolí. Na návsi potkal Druidku Vany a rozloučil se s ní tak nějak divně.  Odvázal medvěda s batohy a vyrazil někam k bažinám.  Časně se setmělo. Nadar , starý hraničář se natáhl na zem u ohniště ve hvozdu. Večerní mouchy mu cosi bzučeli do ucha a on usnul. Vzbudil se brzo , ptáci sice slibovali svítání svým pronikavým zpěvem , ale slunce se líně  protahovalo teprve za kopci .  Východ slunce zastihl Nadara a jeho věrného medvěda na loukách. Záhy dorazil do opuštěné vesnice .  Před sebou měl jen stopy menšího člověka jehož doprovázel trošku vyšší přítel.  Procházel vesnicí a zahlédl známý dům  , ten už ale dobře  znal a věděl kde je . Něco si brblal pod vousy a odbočil k němu.  Bylo otevřenu stejně jako před týdnem.  Nadar uvazal medvěda k uvazišti a vkročil do většího domu .  Pokyvoval hlavou " stejné jako před týdnem a před měsícem" přemýtal  Došel až ke dveřím na půdu . Byli zamčeny.  Sáhnul do kapsy a vytáhnul jakýsi klíč který mu prodal před dvěma dny potulný dobrodruh.  Klíč byl drahý , pomyslel si , snad bude pasovat, procedil skrz zuby.  Zasunul do zámku a otočil .  Vstoupil na půdu . Rozhlédl se a ztuhnul v okamžení. " Kdo jste pro všechny bohy na světě kdo to tu mohl vydržet," Vyhrkl jedním dechem. Malý mužíček vyskočil ze sedu a vybreptl " Vy se mne nebát ja nebýt duch" 
  Byl to starý správce vesnice . Nadar mu nabídl své jídlo a pití a on Nadarovi nocleh.     
                                           
V Elfí vsi  si hrálo několik  dětí na shromaždišti , jedno dítě našlo u zdi pod stolem malou pomačkanou  knihu , stálo v ní Kniha spolku Elfí utočiště , vlastník Nadar z udolí.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Říjen 23, 2016, 04:47:46 pm
Od odchodu Nadara z Elfí vsi , se rozhodla druidka Vany poslat hraničáře na průzkum Kandaháru . Nakonec se dozvěděla špatnou zprávu nemrtvých je čím dál více , více a více . Proto se rozhodla poslat druidy a elfské vojáky , aby zmenšili počet nemrtvých . Doufá že se počet zmenší jinak by to mělo fatální následky .


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Říjen 23, 2016, 05:32:51 pm
Nadar z udolí potkal při modlidbě v Kruhu Matky Dannan , starou známou Bitu Rosanu . Dali řeč a Bita odešla z Elfí vsi do nové neznámé vesnice. Oba tam započali na něčem usilovně pracovat.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Říjen 26, 2016, 07:46:22 am
Lékárna se začíná dokončovat .


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Listopad 12, 2016, 08:40:04 am
Dnes druidka Vany chystá družinu druidů a hraničářů , na cestu do Chmelínkova . Jde o šíření církve bohyně Dannan [Dnes po restartu 18:45]


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Jachym Listopad 26, 2016, 10:28:46 am
Epický druid Elevien Boutros  , (Druid s culíkem)  vstoupil do háje bohyně Dannan , do Druidského  hájku . Zůstal stát v šoku . Stromy usychali , jeleni se tlačili v koutech skal. Kameny oltáře bohyně Dannan černali nad Druidím hájkem se zatahla obloha do černa.  Druid Elevien marně volal Dannan.


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Firean Březen 15, 2017, 08:46:59 pm
Kamoš , Grag vykupoovat vzácná kniha , neuvěřitelných kouzel a čáry márů.
Nechávat prosím v Elfí v hospodě u Dubu. Dík
*podpis Horag*


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Sonofdark Květen 11, 2017, 08:06:05 pm
Do elfi vesnice pribehne trpazlik čiastočne zničenej kružkovej zbroji a šramami na tele.  Zvali pri sochu, ktora je v centre vesnice a lapa dych. Pride k nemu par vesničanov a vidia ako drží v ruke papier a povie nech predaju záastupcom vesnice. Na papieri stoji:

Trpazlici v usedlosti to Severní kandelabrie prosia o pomoc vo forme materialu a zásob. Poslednej dobre  bolo vidiet ako orkovia a skuriti spolopracujú . ich útoky sú silnejšie a častejšie. A tým padom nemam šanci si doplnit sami zasoby. V spodnej časti zanechame zoznam nutných veci.
15x trpazilci sekery
15 x paveza
15x kružkova či plátova zbroj
čim lepšia kvalita tým lepšie pre nás.
100x dubovych klád
100x jasanových klád
100x javorovýých klad
200x želežnej rudy

// ked to date do kopy tak sa dohodneme kedy by sa spravila karavana s nakladom. teda ak je zaujem


Název: Re: co se děje v ELFÍ VESNICI
Přispěvatel: Sonofdark Srpen 03, 2017, 11:14:36 pm
Do elfi vesnice pride posol s Vetrova ze potrebuju posil pre ritierov kandelabrijskeho radu na odrazanie bliziaceho sa utoku orkov.
Ich utoky su castejsie a viac brutalne.
Preto prosi kazdeho dobrodruha co si trufa aby im prisiel pomoct.

//Videl by som na nedelu cca okolo 16 zraz vo Vetrove. za predpokladu ze bude ucast na Q